На головну Написати лист Сторiнка 22 iз 24  « Перша  ... « 20  21  22  23  24 »

Моніторинг сайтів органів державної влади. Аналіз НПА

Аналітична записка Про проект Закону України «Про основи державної регіональної політики», підготовлений Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 17 липня 2010 року

•1. Характеристика законодавчого забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні.

Законодавчо питання регіональної політики набуло юридичного змісту з дня ухвалення Указу Президента України № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики» 25 травня 2001 року.

Докладнiше …

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо підняття прапорів на будинках органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування № 6374 від 11.05.2010

 

Номер,дата реєстрації: 6374 від 11.05.2010
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37647
Назва проекту НПА: Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо підняття прапорів на будинках органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Суб’єкт ініціативи: Народний депутат України Джоджик Я.І. VI скликання
Короткий зміст (суть) проекту: Проектом Закону встановлюється заборона на розміщення інших прапорів на будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, крім державного та прапорів з символікою територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.
Характер НПА: Проекту Закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України: Не суперечить
Ризик:

Негатив:

Позитив:

 • 1. Не вирішує всі питання щодо порядку підняття та розміщення державного прапору та прапорів з символікою територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей..
 
Висновки, пропозиції: Пропозиції:

 • 1. Варіант№1: Добавити до Проекту Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо підняття прапорів на будинках органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування)в ст.23. абзац третій такого змісту:

«Прапор з символікою територіальної громади сіл, селищ, міст, районів і областей «може» розміщуватись справа, або знизу від Державного Прапора України. Прапор з символікою територіальної громади сіл, селищ, міст, районів і областей не може бути більший за розмірами ніж державний прапор України.

Для прикладу, Федеральний Конституційний Закон Російської Федерації «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» від 8 грудня 2000р. чітко встановлює розміри та порядок розміщення Державного Прапора РФ  по відношенню до прапорів муніципальних утворень, громадських організацій, утворень тощо:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 8. Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в качестве геральдической основы флагов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше высоты подъема других флагов.

Принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года
Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 года

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо джерел фінансування) №6368 від 05.05.2010

Реєстр. № 6368 від 05.05.2010 №_
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37639
Назва проекту НПА: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо джерел фінансування)
Суб’єкт ініціативи: Шпенов Д.Ю., народний депутат України
Короткий зміст (суть) проекту: Проект Закону передбачає доповнення Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та Земельного кодексу України.
Характер НПА: Проект закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України: Частково відповідає чинним законам
Ризик: Негатив: Позитив:
Передбачає доповнення ст.. 116 Земельного кодексу України частиною п’ятою, яка визначає, що передача земельних ділянок безоплатно у власність юридичним особам провадиться на підставах, визначених Законом. Аргументація такого доповнення у пояснювальній записці до законопроекту відсутня.

Також потенційну загрозу являють собою пропоновані доповнення у ст. ст. 6 та 18 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

У разі прийняття цього законопроекту, з’являться законні підстави отримання юридичними особами земельних ділянок на безоплатній основі через процедуру викупу за бюджетні кошти у осіб, у яких такі земельні ділянки перебувають в приватній власності.

Немає.
       

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про третейські суди”

Реєстр. № 6367 від 05.05.2010  
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37638
Назва проекту НПА: Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про третейські суди” (щодо забезпечення права на третейський розгляд)
Суб’єкт ініціативи: Шпенов Д.Ю., народний депутат України
Короткий зміст (суть) проекту: Проект Закону передбачає доповнення статті 13 частиною третьою, відповідно до положень якої дія третейської угоди поширюється на поручителя, який поручився за виконання обов’язку по договору, що містить третейську угоду (застереження).
Характер НПА: Проект закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України: Відповідає чинним законам
Ризик: Негатив: Позитив:
  У разі ухвалення змін, з’явиться нова можливість стягнення боргу кредитором в межах третейського судочинства з поручителя, який поручився за виконання обов’язку по договору, що містить третейську угоду (застереження).
Висновки, пропозиції:  
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо будівель закладів освіти, культури, медичного і оздоровчого призначення) № 6023 від 01.04.2010 року

 

 
  «Дослідження змістової частини тексту нормативно-правового акту» Дата:  
 
Номер,дата реєстрації: 6023 від 01.04.2010 року
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36929
Назва проекту НПА: Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо будівель закладів освіти, культури, медичного і оздоровчого призначення)
Суб’єкт ініціативи: Смітюх Г.Є., Лисов І.В., народні депутати України
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект спрямований на звільнення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (шкіл, дитячих садків, закладів культури, бібліотек, театрів, кінотеатрів, музеїв, стадіонів, спортивних майданчиків, лікарень, медичних центрів, дитячих оздоровчих таборів, інших оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощо).
Характер НПА: Проекту Закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України:
 • 1. Суперечить термінології ст.49 Конституції України:
  «Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
  медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
  Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.»
 • 2. Суперечить термінології Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19 ):

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я
…заклади охорони здоров’я - підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників;…

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров’я.

Заклади охорони здоров’я створюються підприємствами, установами та організаціями з різними формами власності, а також приватними особами при наявності необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих фахівців. Порядок і умови створення закладів охорони здоров’я, державної реєстрації та акредитації цих закладів, а також порядок ліцензування медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами визначаються актами законодавства України. ( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

Заклад охорони здоров’я здійснює свою діяльність на підставі статуту, що затверджується власником або уповноваженим ним органом.

 Незалежно від юридичного статусу закладу охорони здоров’я керівництво ним може здійснювати тільки особа, яка відповідає встановленим державою єдиним кваліфікаційним вимогам. Керівнику закладу охорони здоров’я має бути забезпечена незалежність у вирішенні всіх питань, пов’язаних з охороною здоров’я.

 Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи, а також в межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають право припинити діяльність будь-якого закладу охорони здоров’я у разі порушення ним законодавства про охорону здоров’я, невиконання державних вимог щодо якості медичної допомоги та іншої діяльності в галузі охорони здоров’я або вчинення дій, що суперечать його статуту.

 

 • 3. Суперечить базовому Закону України „Про освіту” ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451) в частині застосованих термінів.
  «У тексті ЗУ „Про освіту” слова “заклади освіти” в усіх відмінках замінені словами “навчальні заклади” у відповідних відмінках» (Див. ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти “N 1158-IV (1158-15) від 11.09.2003 } внесення змін до ЗУ „Про освіту” п.6. )
 • 4. Суперечить термінології статті 53 Конституції України:
  Стаття 53. Кожен має право на освіту. 
  Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

  Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від 04.03.2004:

Ризик: Негатив: Позитив:
 • 1. Зменшення надходжень до місцевого бюджету на розвиток інфраструктури, що не компенсується з інших джерел.
 • 2. Не визначеність „нововведених” термінів (застосування термінів які не застосовуються в законодавстві, відсутність конкретизації відповідних закладів).

  Застосування таких норм закону може привести до того, що будівництво таких прибуткових об’єктів, як аквапарки, сауни, мистецькі галереї чи 3д кінотеатри, що створюють додаткове навантаження на міську інфраструктуру позбавляться від відрахувань.

Зменшення обтяжень на будівництво, здешевлення будівництва
Висновки, пропозиції: Пропозиції:

1. Для розгляду Проекту закону необхідно привести термінологію у відповідность з галузевими законами та Конституцією України.

2. Визначити кваліфікаційні ознаки закладів які можуть претендувати на звільнення від пайової участі у будівництві. 

   
 Сторiнка 22 iз 24  « Перша  ... « 20  21  22  23  24 »
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2003-2008 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-07-32