На головну Написати листПроект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо будівель закладів освіти, культури, медичного і оздоровчого призначення) № 6023 від 01.04.2010 року

 

 
  «Дослідження змістової частини тексту нормативно-правового акту» Дата:  
 
Номер,дата реєстрації: 6023 від 01.04.2010 року
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36929
Назва проекту НПА: Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо будівель закладів освіти, культури, медичного і оздоровчого призначення)
Суб’єкт ініціативи: Смітюх Г.Є., Лисов І.В., народні депутати України
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект спрямований на звільнення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (шкіл, дитячих садків, закладів культури, бібліотек, театрів, кінотеатрів, музеїв, стадіонів, спортивних майданчиків, лікарень, медичних центрів, дитячих оздоровчих таборів, інших оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощо).
Характер НПА: Проекту Закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України:
 • 1. Суперечить термінології ст.49 Конституції України:
  «Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
  медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
  Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.»
 • 2. Суперечить термінології Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19 ):

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я
…заклади охорони здоров’я - підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників;…

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров’я.

Заклади охорони здоров’я створюються підприємствами, установами та організаціями з різними формами власності, а також приватними особами при наявності необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих фахівців. Порядок і умови створення закладів охорони здоров’я, державної реєстрації та акредитації цих закладів, а також порядок ліцензування медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами визначаються актами законодавства України. ( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

Заклад охорони здоров’я здійснює свою діяльність на підставі статуту, що затверджується власником або уповноваженим ним органом.

 Незалежно від юридичного статусу закладу охорони здоров’я керівництво ним може здійснювати тільки особа, яка відповідає встановленим державою єдиним кваліфікаційним вимогам. Керівнику закладу охорони здоров’я має бути забезпечена незалежність у вирішенні всіх питань, пов’язаних з охороною здоров’я.

 Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи, а також в межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають право припинити діяльність будь-якого закладу охорони здоров’я у разі порушення ним законодавства про охорону здоров’я, невиконання державних вимог щодо якості медичної допомоги та іншої діяльності в галузі охорони здоров’я або вчинення дій, що суперечать його статуту.

 

 • 3. Суперечить базовому Закону України „Про освіту” ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451) в частині застосованих термінів.
  «У тексті ЗУ „Про освіту” слова “заклади освіти” в усіх відмінках замінені словами “навчальні заклади” у відповідних відмінках» (Див. ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти “N 1158-IV (1158-15) від 11.09.2003 } внесення змін до ЗУ „Про освіту” п.6. )
 • 4. Суперечить термінології статті 53 Конституції України:
  Стаття 53. Кожен має право на освіту. 
  Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

  Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від 04.03.2004:

Ризик: Негатив: Позитив:
 • 1. Зменшення надходжень до місцевого бюджету на розвиток інфраструктури, що не компенсується з інших джерел.
 • 2. Не визначеність „нововведених” термінів (застосування термінів які не застосовуються в законодавстві, відсутність конкретизації відповідних закладів).

  Застосування таких норм закону може привести до того, що будівництво таких прибуткових об’єктів, як аквапарки, сауни, мистецькі галереї чи 3д кінотеатри, що створюють додаткове навантаження на міську інфраструктуру позбавляться від відрахувань.

Зменшення обтяжень на будівництво, здешевлення будівництва
Висновки, пропозиції: Пропозиції:

1. Для розгляду Проекту закону необхідно привести термінологію у відповідность з галузевими законами та Конституцією України.

2. Визначити кваліфікаційні ознаки закладів які можуть претендувати на звільнення від пайової участі у будівництві. 

   
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94