На головну Написати листКоментар до зміненої редакції законопроекту “Про співробітництво територіальних громад»

Замість передмови:

Проект закону «Про співробітництво територіальних громад» було розроблено на підставі Національного плану дій щодо впровадження реформ на 2012 рік, виходячи із кращого європейського досвіду та українських реалій. Робоча група, яка працювала над проектом і роботою якої керував директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, напрацювала законопроект ще наприкінці липня 2012 року. З текстом цього проекту ви можете ознайомитись на сайті ІГС. Протягом кількох місяців про роботу над проектом не було чути, а тепер з’явився «доопрацьований» проект, ухвалення якого не можливе!

Аналіз «доопрацьованого» проекту:

Зміни, внесені до проекту закону “Про співробітництво територіальних громад»  при його доопрацюванні можна кваліфікувати за двома ознаками: ті, що є редакційними, відповідають духу законопроекту і випливають із результатів наради з погодження законопроекту, проведеної у МРБ під головуванням В. Аліпова 12 жовтня 2012 та ті, що з’явились у законопроекті безпідставно і вихолощують зміст співробітництва територіальних громад.

Враховуючи важливість не допущення вихолощення змісту співробітництва територіальних громад, варто звернути увагу власне на ті зміни, які і приводять до такого вихолощення.

Проект. Станом на 12.10.2012 Проект, після доопрацювання коментар
Стаття 4. Здійснення співробітництва.

1. Співробітництво під спільну відповідальність представницьких органів суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом:

Стаття 4. Здійснення співробітництва.

1. Співробітництво під спільну відповідальність  представницьких органів місцевого самоврядування що представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст суб’єктів співробітництва здійснюється у формі:

Уточнення прийнятне
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва (місцевій раді) іншими суб’єктами співробітництва (місцевими радами) виконання на території юрисдикції усіх суб’єктів співробітництва одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів; 1) визначення або перерозподілу повноважень та власних бюджетних коштів суб’єктів співробітництва для виконання одного чи кількох завдань на території юрисдикції усіх суб’єктів співробітництва; Нова редакція є неприйнятною, оскільки повністю перекреслю найпростіший та найпоширеніший спосіб співробітництва, який повністю відповідає Бюджетному кодексу України(БКУ), коли декілька сільрад, наприклад передають свої завдання, щодо надання послуг у сфері дошкільної освіти одній сільраді і передають для цього частину коштів із свого бюджету.
4) утворення відповідними органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва спільних підприємств, установ чи організацій - спільних  інфраструктурних об’єктів; 4) утворення відповідними органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва спільних комунальних підприємств, установ чи організацій - спільних інфраструктурних об’єктів; Додана фраза та ще й через «-« «спільних інфраструктурних об’єктів» є зайвою, юридично не чіткою і має бути знятою.(додано у МРБ із коментаря) Якщо додавати, то не через «-«, а «для управління об’єктами спільної інфраструктури» . Не відповідає назві статті 13.
5) утворення відповідними органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва спільних органів управління у визначених сферах для спільного виконання визначених законом повноважень у межах території юрисдикції органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва; 5) створення відповідними органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва відповідних органів і служб в межах видатків, передбачених у відповідних місцевих бюджетах та (або) за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством; Слово «відповідних» (виділено) має бути замінено на слово «спільних», адже мова йде саме про органи, які будуть спільними для всіх учасників СТГ!
Стаття 10. Делегування одному із суб’єктів співробітництва (місцевій раді) іншими суб’єктами співробітництва (місцевими радами) виконання на території юрисдикції усіх суб’єктів співробітництва одного чи кількох завдань Стаття 10. Визначення повноважень відповідних органів і служб суб’єктів співробітництва для виконання на території юрисдикції усіх суб’єктів співробітництва одного чи кількох завдань Назва статті повністю перекреслює ідею співробітництва, яка є найбільш простою та ефективною, є алогічної та такою, що не відповідає змісту частини 1 . Співробітництво - це не визначення повноважень невідомо яких органів, співробітництво - це отримання конкретного позитивного ефекту. Що досягається різними способами. Ці різні способи відповідають різним формам співробітництва , однією з таких форм є найбільш поширена всюди в Європі і навіть в Україні - передача певної компетенції(повноважень, завдань) від одних ОМС іншому, разом передаються і відповідні ресурси.
1. Для виконання функцій і завдань, що належать згідно із законом до компетенції місцевого самоврядування, згідно з договором відповідно до цього закону, суб’єкти співробітництва можуть передати їх виконання одному із суб’єктів співробітництва з передачею йому відповідних ресурсів. 1. Для виконання функцій і завдань, що належать згідно із законом до компетенції місцевого самоврядування суб’єкти співробітництва можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти . Зміст нової редакції повністю суперечить попередній редакції, є неприйнятним і алогічним. Мова не може йти про якийсь «перерозподіл» типу «щось тобі, щось мені». В конкретній сфері компетенції підписується договір, за яким передається ця компетенція та ресурси від учасників договору одному учаснику, який виконує її в інтересах усіх учасників і несе за це відповідальність.
Стаття 14. Утворення спільних органів управління у визначених сферах. Стаття 14. Створення відповідними органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва відповідних органів і служб Принципово алогічна зміна. В першому випадку йде мова про «спільні» органи, у другому «відповідні», відповідні до чого? Головна ідея цієї форми СТГ - економія на масштабі, створення наприклад для кількох сільрад спільного органу із землеустрою, спільної бухгалтерії, і т.п. Нова редакція відмовляє ОМС у такій співпраці.
Стаття 15. Стимулювання співробітництва Стаття 15. Державна підтримка співробітництва територіальних громад сіл, селищ, міст Зміна назви статті не є критичною, але те що відбулось із змістом є абсолютно не прийнятним.
1. Держава стимулює співробітництво шляхом: Державна підтримка співробітництва територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється на конкурсних засадах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також шляхом: Такий запис означає відсутність системи підтримки співробітництва, вводить ручний режим підтримки, без жодних критеріїв, містить корупційні ризики. Це випливає із виключення із змісту статті 15 частини 2, яка якраз визначає на яких умовах можлива підтримка.
1) надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів співробітництва у сферах, що визначені пріоритетними цілями державної політики, за винятком субвенцій на капітальні видатки;
2) підтримки співробітництва у межах 10% від загальної суми коштів Державного фонду регіонального розвитку, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період;
3) передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва; передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва;
4) методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва. методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва.
2. Співробітництво стимулюється, коли співробітництво відповідає таким основним критеріям:

1) зростає спроможність територіальних громад - суб’єктів співробітництва - забезпечувати реалізацію визначених законом повноважень;

2) до співробітництва залучені додаткові ресурси, у тому числі фінансові;

3) співробітництво здійснюється понад 3-ма суб’єктами співробітництва;

4) забезпечується широка громадська участь у реалізації співробітництва;

Вилучення частини 2 свідчить про нерозуміння потреби у СТГ. Адже співробітництво має право на існування та державну підтримку лише тоді, коли воно несе позитивний ефект. Саме тому державна підтримка має опиратись на певні кваліфікаційні вимоги.
3. Рішення про надання державної підтримки співробітництву приймається центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування.
4. Порядок використання коштів державної підтримки розвитку співробітництва затверджується Кабінетом Міністрів України.

Висновок:

При доопрацювання законопроекту, після погоджувальної наради 12 жовтня 2012 року, відбулось суттєве погіршання змісту законопроекту, відтак у випадку прийняття цього законопроекту у такій редакції, реалізація його стане сумнівною, позитивного ефекту очікувати не доводиться. Такий підхід до доопрацювання законопроекту суперечить ідеології, закладеній у Національному плані дій на 2012 рік та Посланню Президента України 2012 року:

4. «Розвиток міжмуніципального та міжрегіонального співробітництва з метою удосконалення використання людського, матеріального організаційно­го та іншого потенціалу територій:

 • унормування порядку домовленостей між громадами про вирішення завдань ефективного управління, об’єктами якого є школа, дитячий садок, центри з надання адміністративних і муніципальних послуг, інформаційні технології, театри та культурні установи, транспорт, спорт і відпочинок, органи реєстрації громадянського стану, будівельне відомство, туризм, водо-забезпечення, каналізація, утилізація сміття, промислові зони тощо;»

Анатолій Ткачук

19.10.12

Коментарi:

 1. Сергій:

  Доброго дня, Анатолій.
  Стосовно спільних органів необхідно зазначити, що це суперечить частині 2 статті 142 Конституції України, підпункту 32) частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до яких, сільські, селищні, міські ради можуть у разі необхідності утворювати «відповідні органи і служби», а «не спільні органи управління».
  Також викликає зуважння Термін «спільна діяльність», який вживається в частині 3 статті 1 законопроекту є правовим інститутом Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 1130 Цивільного кодексу України за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників.
  Крім цього, визначення повноважень має відбуватися на підставі договору або на підставі Закону, через делегування повноважень це суперечить принципам сувернітету.

 2. Сергій:

  Крім цього делегування можливо між різними рівнями органів.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94