На головну Написати листЩодо надання посадовим особам органів місцевого самоврядування права на оформлення спадщини

Оформлення спадщини для багатьох мешканців сільських населених пунктів сьогодні є недоступним через низку причин. До них слід віднести недостатню юридичну обізнаність, відсутність відповідних коштів на оплату такої послуги, а також транспортного сполучення з районним центром, де зазвичай і знаходяться нотаріуси (державні та приватні).

Так, відповідно до статті 1 Закону України „Про нотаріат” у населених  пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, вчиняються уповноваженими на це  посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Компетенцію, зазначених осіб щодо вчинення ними нотаріальних дій передбачено статтею 37 Закону України „Про нотаріат”. Відповідно до цього законодавчого припису, у населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу  місцевого  самоврядування  вчиняють такі нотаріальні дії:

1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

2) посвідчують заповіти (крім секретних);

3) видають дублікати посвідчених ними документів;

4) засвідчують  вірність  копій (фотокопій) документів і виписок з них;

5) засвідчують справжність підпису на документах.

Частиною другою статті 1283 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) зазначається, що органами місцевого самоврядування здійснюється охорона спадкового майна.

Нотаріальні дії у виконавчих комітетах сільських та селищних радах вчиняють посадові особи, на яких за рішенням виконавчого комітету відповідної ради покладено обов’язок вчинення цих дій.

Посадові особи виконавчих комітетів зобов’язані сприяти сільському населенню у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки, вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

Нотаріальні дії вчиняють у приміщенні органу місцевого самоврядування, однак, в окремих випадках, коли фізична особа не може з’явитись в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути здійснені поза вказаними приміщеннями, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

Однак, поруч з цим, органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України не мають права вчиняти нотаріальні дії, пов’язані з оформленням спадщини, зокрема, видавати свідоцтво про спадщину.

З метою надання права особам органів місцевого самоврядування всіх необхідних прав для оформлення спадщини було підготовлено і подано на реєстрацію у Верховну Раду України проект Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання посадовим особам органів місцевого самоврядування права на оформлення спадщини)” (суб’єкт законодавчої ініціативи - народний депутат Міщенко С.Г.; http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44391).

В цьому вбачається певна логіка. Адже, відповідно до статті 37 Закону України „Про нотаріат” у населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування  вчиняють таку нотаріальну дію як посвідчення заповітів (крім секретних). Іншими словами, якщо сьогодні посадові особи ОМС наділені правом вчиняти цю кваліфіковану нотаріальну дію, то чому вони мають бути позбавлені вчиняти іншу нотаріальну дію (видавати свідоцтво про спадщину), яка за своєю юридично-процедурною складністю є дещо простішою.

Іншої точки зору дотримуються фахівці Головного науково-експертного управління Верховної Ради України у Висновку[1] від 21.09.2012 року. Вони вважають, що оформлення спадщини є досить складною юридичною процедурою, яка вимагає значного обсягу юридичних знань і саме тому її виконання покладено на нотаріуса, яким згідно з ст. 3 Закону України „Про нотаріат” може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Також фахівці управління звертають увагу на те, що наявність таких знань та досвіду у посадових осіб місцевих органів самоврядування виглядає сумнівним, у зв’язку з чим покладення на них обов’язків щодо оформлення спадщини може призвести до порушень прав спадкоємців. Додатковим аргументом недоцільності надання посадовим особам ОМС права видавати свідоцтва про спадщину у Висновку виступає посилання на текст самої Пояснювальної записки, в якій автором законопроекту зазначається, що „на практиці посадові особи органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язок по вчиненню нотаріальних дій, зустрічаються з браком навиків, недостатком юридичних знань щодо вчинення юридичних дій”.

За таких умов, на їх думку, проблему  доступності нотаріальних послуг до сільських мешканців доцільніше вирішувати шляхом відкриття державних нотаріальних контор у населених пунктах у сільської місцевості, а проблему надмірно високого розміру оплати за нотаріальні послуги приватних нотаріусів - шляхом державного регулювання відповідних цін на окремі види вказаних послуг, які надаються особам, які вимагають підвищеного соціального захисту, а не шляхом  покладення обов’язків щодо оформлення спадщини на посадових осіб, які не мають щодо цього необхідних знань та кваліфікації.

Якщо слідувати логіці фахівців Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, то через брак необхідних знань та кваліфікації варто було б позбавити посадових осіб ОМС права вчиняти й ті нотаріальні дії, перелік яких сьогодні визначається статтею 37 Закону України „Про нотаріат”.

Олександр Врублевський

18.10.2012 року


[1] Див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44391

Коментарi:

  1. ВІКТОР:

    А яким чином ОМС буде перевіряти наявність заповітів, якщо вони були посвідчені у нотаріуса в іншому населеному пункті, або в іншому ОМС, де спадкодавець міг бути зареестрованим раніше, наявність заведеної вже спадкової справи, обтяжень…..? Та скільки з посадових осіб мають представлення що таке ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕННЯ, СПАДКОВА ТРАНСМІССІЯ, ЯКА Е І КОМУ НАЛЕЖИТЬ ОБОВ’ЯЗКОВА ДОЛЯ У СПАДЩИНІ…? ПИТАНЬ БЕЗЛІЧ.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94