На головну Написати листАНАЛІТИЧНИЙ ОПИСОВИЙ ОГЛЯД за результатами вивчення суспільної думки учасників публічних заходів у Тернопільській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях

Учасники стартових та районних публічних заходів у Тернопільській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях (до початку і після їх завершення) були опитані за спеціально розробленою анкетою. Узагальнені результати проведених соціологічних опитувань учасників вказаних публічних заходів виступили основою дослідницького матеріалу для здійснення цього аналізу. Для порівняльного аналізу було використано таблиці узагальнених результатів соціологічного опитування аналогічних публічних заходів у Чернівецькій Хмельницькій, Харківській та Полтавській областях.

Проведені опитування дозволили отримати наступні результати:

1. 85,4% (+2,5%)[1] опитаних учасників публічних заходів (далі - опитаних) зазначили про покращення своєї поінформованості щодо адміністративно-територіальної реформи (далі - АТР), 67,7% (+2,7%) висловили задоволення від отриманих відповідями експертів на поставлені ними запитання під час публічних заходів. Про свою недостатню поінформованість про сутність АТР або про лише загальне уявлення про неї зазначили 24,5% опитаних (+17,3%)

2. 45,8% (+23%) опитаних зазначили, що АТР в їх районах необхідна, але її проведення потрібно добре підготувати, а 11,9% (-6,7%) вважають, що реформа необхідна як найшвидше. Про те, що АТР є віддаленою перспективою чи може зашкодити, зазначили відповідно 19,5% (-7,5) і 15,1% (-3,7) опитаних.

3. Прогнозуючи наслідки, які матиме здійснення АТР для “пілотних районів”, опитані вважають, що після реформи:

а) поліпшиться стан державного управління та місцевого самоврядування - 19,7% (+2,7%);

б) адміністративно-територіальний устрій стане більш раціональним - 21,0%          (-0,3%);

в) зменшаться адміністративні витрати - 39,2% (-10,3%);

г) покращиться якість надання адміністративних послуг - 16,2% (+1,65%);

ґ) покращиться міжнародний імідж України - 5,8% (+4,4%);

д) покращиться керованість територіями - 17,3% (+0,4%);

е) життя в територіальних громадах стане більш комфортним та безпечним - 8,8% (+1,3%);

є) суттєво зросте ресурс територіальних громад - 21,5% (+0,7%);

ж) ускладниться надання деяких послуг населенню - 53,9% (-2,6%);

з) виникнуть нові проблеми для місцевих мешканців - 52,6% (+2,7%);

и) виникнуть непорозуміння та конфлікти між місцевими територіальними громадами - 27,5% (-1,9%);

і) реформа ще більш заплутає нормативно-правову базу щодо діяльності місцевого самоврядування - 26,4% (+3,3%);

ї) реформа приведе до збільшення витрат населенням часу та коштів для отримання тих чи інших послуг - 47,5% (+0,4%);

й) посилиться залежність громадян від місцевих чиновників - 13,2% (-0,4%);

к) погіршиться міжнародний імідж України - 0,2% (+1,1%);

л) знизяться авторитет та повага громадян до місцевої влади - 14,9% (-0,1%).

Результати опитування, що відображено у пп. “ж”, “з”, “и”, “і”, “ї”, ймовірно, є наслідком того, що:

- у свідомості сільського населення міцно вкоренилось уявлення як про сучасну систему відносин з державними органами за допомогою безлічі різного роду довідок, так і збереження її після проведення АТР;

- укрупнення територіальних громад в майбутньому асоціюється ще з більшою недоступністю адміністративних та інших послуг;

- мешканці сільських населених пунктів недостатньо поінформовані про сутність АТР.

4. Оцінюючи сучасний стан підготовки до АТР в “пілотних районах”, опитані зазначили про наступне:

а) підготовка до реформи відбувається повільно або загальмувала - 75,1% (-9,0%);

б) підготовки до реформи немає взагалі - 75,1% (-25,3%).

5. Визначаючи, як і в якій мірі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, місцеві активісти, місцеві ЗМІ в “пілотних районах” приймають участь в підготовці до проведення територіальної реформи, опитувані зазначили про наступне:

а) органи державної влади займають активну позицію щодо АТР - 24,9% (+18,5%);

б) органи державної влади займають пасивну позицію щодо АТР - 44,9% (-2,2%);

в) органи місцевого самоврядування займають активну позицію щодо АТР -23,8% (+4,0%);

г) органи місцевого самоврядування займають пасивну позицію щодо АТР - 51,4% (+8,2%);

ґ) місцеві активісти займають активну позицію щодо АТР - 24,4% (-4,2%);

д) місцеві активісти займають пасивну позицію щодо АТР - 45,4% (+15,0%);

е) місцеві ЗМІ займають активну позицію щодо АТР - 20,6% (+8,9%);

є) місцеві ЗМІ займають пасивну позицію щодо АТР - 47,5% (+12,5%);

ж) місцеві неурядові організації займають активну позицію щодо АТР - 19,7%       (-3,3%).

з) місцеві неурядові організації займають пасивну позицію щодо АТР - 34,9% (+19,0%).

ІІ. ТИПОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Узагальнення відповідей учасників публічних заходів на відкриті запитання анкет дозволило визначити перелік пропозицій, які висловили респонденти опитування, зокрема:

- потрібно проводити круглі столи-семінари як на рівні сільських районів, так і в територіальних громадах;

- потрібно АТР готувати в контексті змісту реформ публічної адміністрації, бюджетної системи, податкової системи, місцевого самоврядування, земельного законодавства тощо;

- потрібна потужна інформаційна компанія АТР щодо підготовчо-роз’яснювальної роботи на рівні громад та районів в сільській місцевості;

- потрібно всебічно вивчити ситуацію в територіальних громадах і добре підготувати АТР;

- запровадити принцип добровільності утворення нових територіальних громад;

- потрібно враховувати пропозиції сільських громад в контексті перспектив розвитку через укрупнення територій;

- провести показовий експеримент для заохочення інших громад;

- потрібно створити на рівні громад та районів в сільській місцевості робочі групи щодо підготовки АТР;

- запровадити принцип адекватного виконання громадами делегованих державою територіальним громадам повноважень;

- потрібно підключити до цієї роботи ЗМІ.

 ІІІ. ВИСНОВКИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

За результатами заочного спілкування з модераторами публічних заходів у досліджуваних областях, можна зробити деякі висновки загального характеру, а саме:

- представники місцевої влади, громадськості досить позитивно сприймають діалог саме з представниками неурядових організацій щодо пошуку шляхів вирішення проблем неспроможних громад сільської місцевості;

- голови сільських територіальних громад на початку діалогу не завжди адекватно сприймають мету АТР, особливо в контексті укрупнення територіальних громад. Причиною такого ставлення, напевно слід вважати наслідки раніше проваджуваних реформ (земельної, агропромислового комплексу) та приватизації землі;

- в результаті діалогу представники місцевої влади, громадськості здебільшого підтримують новий підхід щодо підготовки та технології запровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні і, зокрема, на рівні територіальних громад та районів;

- для подальшого просування робіт з підготовки АТР потрібна потужна інформаційна компанія АТР щодо підготовчо-роз’яснювальної роботи на рівні громад та районів в сільській місцевості із залученням місцевих ЗМІ;

- потрібно розширити коло учасників круглих столів-семінарів, залучаючи до участі в них також й депутатів сільських, селищних та міських рад в сільській місцевості;

- голови територіальних громад є найбільш консервативно налаштованою корпоративною групою у порівнянні з депутатами рад громад, депутатами районних рад та депутатами обласних рад;

- реалізація підготовчого етапу до проведення АТР (в рамках неурядових та урядових пілотних проектів) має забезпечити психологічну готовність мешканців, насамперед, територіальних громад сільської місцевості через розуміння ними економічної доцільності АТР ще до її проведення.

Додаток зведена таблиця основних результатів вивчення суспільної думки

© Інститут громадянського суспільства, 2009


[1] Тут і далі у дужках вказано різницю у порівнянні з результатами соціологічних опитувань у Чернівецькій Хмельницькій, Харківській та Полтавській областях, які було проведено Інститутом громадянського суспільства упродовж 2006 року. Наприклад, +2,5% (див. пункт 1 Аналізу) означає, що на 2,5% відповідей більше на це запитання було отримано за результатами опитування у 2006 році.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94