На головну Написати листЕстонія. Робочі записки. Частина 3.

Регіональний розвиток та підтримка розвиткових проектів місцевого самоврядування.

Не зважаючи на те, що Естонія досить маленька країна, яка за своїми розмірами та населенням відповідає таким невеликим українським областям, як Хмельниччина чи Житомирщина, для неї також є притаманною проблема нерівномірного розвитку її територій. Тому Естонія увійшла уже в другий цикл бюджетного планування регіонального розвитку. Весною 2014 року Урядом Естонії було ухвалено Державну стратегію регіонального розвитку на наступні 7 років до 2020 року. Цикли стратегічного планування Естонії повністю синхронізовані з відповідними циклами Європейського Союзу, які якраз передбачають планування на 7 років. Попередній цикл завершився 2013 роком.

Фінансування нового циклу почалось в 2014 році. Процес розробки ДСРР почався в 2011 році і тривав майже три роки.

Перед початком стратегічного планування регіонального розвитку,  міністерство внутрішніх справ, яке опікується питаннями регіонального розвитку  замовило у 3-х незалежних експертів аналіз державної політики щодо РР, які є проблеми у РР, чи адекватною є державна регіональна політика і що слід змінити аби покращити тут ситуацію. Після цього було проведено консультації з різними партіями , далі запитали думку представників ОМС з різних регіонів.

Було також створено механізм письмової оцінки оцінки ситуації та подання пропозицій щодо її зміни. Для цього було розроблено спеціального формату матрицю, яку можна було в електронному вигляді оформити та направити міністерству через сайт.

Ця велика підготовча робота і стала основою для розробки ДСРР2020.

Регіональна політика для Естонії є досить актуальною, адже в Естонії досить велика різниця у розвитку між регіонами, що не характерно для малих країн. До цього додається проблема інтеграції в суспільство значної кількості людей, які не є громадянами Естонії, мають право на проживання та участь у виборах органів місцевого самоврядування, є російськомовними і складають більшість чи значну частину у окремих районах.

В Естонії ОМС не є надто фінансово потужними, що стосується місцевого розвитку, роблять досить малі інвестиції в регіональний розвиток,(рівень приблизно аналогічний показникам Греції), тому РР в основному залежить від державної політики та державних інвестицій. Правда більша роль у фінансування тут все таки залежить від коштів ЄС.

Для Естонії, як і для більшості країн Європи характерним є відсутність природного приросту населення, а відтак його старіння. Попри цю тенденцію, має місце зростання населення в деяких містах та волостях, що найбільш помітно в самоврядуваннях навколо Талліна та Тарту. Саме ці самоврядування стають багатшими та перспективнішими для розвитку. Їх розвиток фактично побудований на такому собі паразитуванні на сусідстві з великими містами, які є локомотивами розвитку. При цьому інші переферійні самоврядування досить швидко скорочуються чисельно і їх фінансові можливості також скорочуються.

Ще одна проблема, на яку міністерство звертає уваги при плануванні регіонального розвитку, це передбачуване скорочення зайнятості в окремих секторах економіки.В деяких регіонах сьогодні найбільшу зайнятість мають люди в тих секторах, які будуть у майбутньому дуже скорочуватись. Так було в Таллінні коли закривались великі виробництва, орієнтовані на радянські військові потреби, така ж ситуація в промисловості Нарви.

При таких прогнозованих скороченнях певних секторів та зайнятості у них, постає проблема якості робочої сили для можливої зайнятості в перспективних секторах. Як правило її кваліфікація не відповідає потребам інноваційного виробництва. Тому питанням руху робочої сили, її перекваліфікації приділяється дуже багато уваги.

Для аналізу просторових аспектів регіонального розвитку було зроблено дослідження зон впливу чи зон тяжіння великих та середніх ділових центрів.

Таке дослідження було зроблено через використання мобільних телефонів!(Де протягом доби здійснюють основу массу дзвінків люди. Таким чином просто визначити маятникову міграцію, а відтак і зони тяжіння основних центрів.)

За цим дослідженням Таллін та Тарту мають значно більші зони тяжіння, ніж інші міста. І тому їх вплив на розвиток території країни та систему розселення дуже великий. Саме тому міністерство намагається створити розуміння влади в першу чергу політиків, що зараз вкрай важливо розвивати центри повітів, аби люди не їхали працювати надто далеко, а більше тяжіли до повітів. Тому зараз найбільше коштів на РР, в першу чергу для розвитку інфраструктури, надсилаються у периферійні райони. А найбільше коштів на розвиток підприємництва йде у великі та розвинені райони, де відбувається переорієнтація структури економіки і є багато робочої сили.

В новому бюджетному циклі ДСРР вводиться новий підхід використання коштів на РР в периферійних територіях – надавати їх повітовим центрам, в першу чергу на підтримку розвитку підприємництва, хоча ще недавно більшість коштів йшло на підтримку соціальної сфери.

Розвиток підприємництва та створення робочих міст зараз є головною складовою ДРП.

ДРП стає більш мобільною та гнучкою. Зараз більш індивідуально підбираються інструменти до різних регіонів.

Від фінансування розвитку зверху, відбувається перехід до підтримки конкурентних переваг регіону. Міністерство намагається в кожному регіоні використовувати його конкурентні переваги і допомагає йому шукати свою нішу у розподілі праці.

В ДСРР є чотири стратегічні цілі і показники для вимірювання досягнення цих цілей. Головними виконавцями проектів в територіях є МС.

Основними напрямами, в яких Міністерство надає кошти для проектів МС є  організація транспортного сполучення периферії із центрами повітів, створення мереж широкополосного інтернету, підвищення конкурентоспроможності 5 центрів тяжіння з використанням кваліфікованої іноземної робочої сили.

Роль ЄС у РР Естонії є дуже важливою. Протягом 2007-2013 року Естонія отримала на РР від ЄС 3,5 млрд євро. З них третина на розвиток бізнесу, третина на інфраструктуру, решта на місцеве самоврядування та некомерційний сектор. В цей час державні інвестиції в РР йшли фактично на соціальну сферу -на підтримку шкіл та дитсадків.

В рамках підтримки розвитку конкурентних переваг окремих регіонів, цікавими проектами є творення, так званих центрів компетенції, де місцева наука, підприємці та самоврядування домовились про розробку нових технологій. Наприклад на Сааремаа – центр малих суден, в іншому місці – розробка людських тканин для пересадки на основі прогресивних технологій стовбурових клітин.

Естонія є досить привабливою країною для туризму. Так Таллін щороку відвідує 2,7 млн туристів, але часто вони не їдуть далі. Для затримки значної частини цих туристів в Естонії на довший період, було підтримано 61 проект з  розвитку туризму. Від відновлення історичних місць до зоопарків.  Причому для того, аби проект мав право на існування, а туристичний об‘єкт був привабливим, ці об‘єкти мають бути включені у маршрути. Сьогодні Естонія має три туристичні центри, які розвивають цілісні туристичні маршрути за якими може пересуватись турист. Це значно наростило туристичні можливості багатьох волостей.

Малі самоврядування, які не можуть претендувати на європейські кошти, отримують фінансування розвитку з державного бюджету. Так держава підтримує створення регіональних центрів розвитку, які фактично є мозковими центрами планування зростання.

Тепер обсяг інвестицій плануватиметься на рівні повіту. Тепер малі МС мають звертатись до повіту, а не безпосередньо до міністерства.

Проекти, фінансування яких підтримується, продукуються шляхом переговорів між міністерством та МС, коли узгоджується всі основні параметри, лише після цього формується проект.

Так по центрам компетенції, було кілька десятків пропозицій, але в процесі переговорів відібрали лише половину, далі тим, хто пройшов відбір, дали по 30 тисяч євро для відпрацювання повного проекту та віднаходження підприємців, які готові брати участь у творенні та діяльності у центрах компетенції. Після другого етапу залишилось лише 6 відібраних проектів щодо створення таких центрів, які отримали величезну фінансову підтримку, решта не отримали нічого.

Отже на початку була купа бажаючих, але до фінішу дійшли лише 6, які отримали таки величезну підтримку і зараз дуже ефективно працюють. Це ілюструє проактивну позицію міністерства. Якби від міністерства не було пропозиції до МС щодо створення таких центрів, від МС точно не надійшло б жодного подібного проекту. Тому міністерство має генерувати ідеї, які здатні зацікавити МС для ініціювання проектів.

Міністерство провело опитування серед МС: на що потратити гроші від ЄС. Результат був передбачуваним - розділити гроші лише на дороги та дитсадки. Розвиток підприємництва та робочих місць для МС не є обов‘язок, тому вони на це не дивляться, а пропонують винятково соціальні проекти. Проте міністерство робить все для того аби стимулювати їх до роботи у розвиткових сферах.

На 2014-20 роки на ДРП з ЄС має надійти 3,5 млрд євро. На транспорт та екологічні цілі буде використано менше коштів ніж у попередній період, натомість зросте фінансування освітніх програм та програм працевлаштування.

Варто відмітити, що діяльність міністерства внутрішніх справ з гармонізації регіонального розвитку та підтримки розвитку на периферії не зовсім синхронізовується із політикою щодо реформування системи територіального устрою та місцевого самоврядування. На думку самих працівників міністерства, для вирівнювання регіонального розвитку потрібне певне вирівнювання можливостей МС волостей, але з цим є певні політичні проблеми.

Натомість сильні волості завдяки своєму розміщенню чи фінансовим можливостям мають змогу впливати на міграційні потоки. Так протягом багатьох останніх років найбільше зростала чисельність волостей навколо Таллінна, навіть власне з міста люди стали переїздити у приміську зону. Тоді Таллін ввів безкоштовний проїзд на громадському транспорті для мешканців міста. За два роки після цього нововведення його населення зросло на 12 тисяч осіб, а темпи зростання чисельності населення у приміських волостях зменшилась чи взагалі припинилась, що поламало багато середньострокових їх планів розвитку.

Замість підсумку:

Не зважаючи на невелику територію та кількість населення, проблеми регіонального розвитку Естонії дуже подібні до українських. Рецепти їх вирішення, система стратегічних документів також. Проте на відміну від України, яка практично не фінансує регіональний розвиток на середньостроковій основі, у Естонії є чіткі правила такого фінансування, а розмір фінансування співставний , а загалом можливо і більший ніж в Україні.

Ткачук А.Ф.
19.09.2014

Comments are closed.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94