На головну Написати листРеалізація проекту «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку»

Партнери проекту: Інститут громадянського суспільства (м. Київ), Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (м. Київ), Офіс Ради Європи в Україні (м. Київ).

Мета проекту: підвищення ефективності державної політики у сфері регіонального розвитку шляхом залучення мережі аналітичних організацій громадянського суспільства для розробки, аналізу та моніторингу стратегій регіонального розвитку в Україні та впровадження рекомендацій по вдосконаленню стратегій регіонального розвитку на строк до 2020 року.

Основні завдання проекту:

- залучити 25 аналітичних центрів з кожного регіону України до діяльності у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів з метою аналізу державної політики у сфері регіонального розвитку та підвищення її ефективності;

- виробити методологію для: розробки стратегій регіонального розвитку; аналізу відповідності стратегій регіонального розвитку цілям державної регіональної політики; аналізу здійсненності стратегій регіонального розвитку; моніторингу стратегій регіонального розвитку;

- підвищити обізнаність  представників аналітичних інститутів громадянського суспільства у сфері розробки, аналізу відповідності та здійсненності, моніторингу регіональних стратегій розвитку;

- зміцнити інституційний та аналітичний потенціал Асоціації регіональних аналітичних центрів;

- вплинути на процес розробки стратегій регіонального розвитку; здійснити аналіз відповідності стратегій регіонального розвитку у 25 областях України цілям державної регіональної політики; здійснити аналіз здійсненності стратегій регіонального розвитку в Україні; здійснити моніторинг стратегій регіонального розвитку;

- провести лобістську кампанію для впровадження проектних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності державної політики регіонального розвитку.

Основні проектні заходи:

ЕТАП 1. Розробка рекомендацій щодо прийняття регіональних стратегій розвитку в Україні на період до 2020 року (лютий - жовтень 2014 року)

Діяльність 1.1 Підготовка до процесу розробки рекомендацій щодо прийняття регіональних стратегій розвитку в Україні на період до 2020 року (лютий - березень 2014 року)

Захід 1.1.1 Відбір до Асоціації регіональних аналітичних центрів інституцій громадянського суспільства аналітичного спрямування з областей, не представлених в Асоціації на момент відбору (лютий 2014 року)

Асоціація регіональних аналітичних центрів (ARAC) буде представлена ​​у всіх регіонах України в результаті відбору. Планується, що відбір буде проводитися в наступних регіонах України: Житомирська область, Сумська область, Запорізька область, Кіровоградська область, Хмельницька область, Тернопільська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Закарпатська область.

Захід 1.1.2 Розробка методичних матеріалів для навчання регіональних експертів з розробки стратегій регіонального розвитку на строк до 2020 року (лютий 2014 року)

Методичні матеріали будуть спрямовані на навчання представників регіональних аналітичних центрів базовим питанням у сфері регіонального розвитку для забезпечення участі Асоціації регіональних аналітичних центрів у процесі розробки стратегій регіонального розвитку в усіх областях України.

Головний розробник методичних матеріалів: Інститут громадянського суспільства.

Захід 1.1.3 Проведення триденного тренінгу з питань розробки стратегій регіонального розвитку для представників регіональних аналітичних центрів (березень 2014 року)

Місце проведення тренінгу: м. Чернігів. Мета тренінгу - підготувати 25 регіональних експертів (представників Асоціації регіональних аналітичних центрів) до участі в робочих групах, що будуть утворені при обласних державних адміністраціях з метою розробки стратегій регіонального розвитку.

Орієнтовно програма тренінгу включатиме наступні теми:

1 ) Основи регіонального розвитку;

2 ) Сучасні тенденції регіонального розвитку в Україні і світі;

3 ) Зміни в підходах до стратегічного планування у сфері регіонального розвитку;

4 ) Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року: особливості та перспективи реалізації;

5 ) Інновації у законодавстві з питань регіонального розвитку;

6 ) Технологія проведення соціально-економічного аналізу у сфері регіональному розвитку;

7 ) Використання SWОT-аналізу при розробці стратегій регіонального розвитку;

8 ) Можливі сценарії регіонального розвитку в Україні;

9 ) Бачення реалій та перспектив у політиці регіонального розвитку в Україні.

Тренери: два експерти з Інституту громадянського суспільства.

Діяльність 1.2 Розробка рекомендацій щодо прийняття стратегій регіонального розвитку в Україні на період до 2020 року (березень - серпень 2014 року)

Захід 1.2.1. Участь представників регіональних аналітичних центрів (членів Асоціації регіональних аналітичних центрів) у робочих групах з підготовки стратегій регіонального розвитку у 25 областях України (березень - травень 2014 року)

В рамках даного заходу планується здійснити наступні дії:

- провести переговори з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо включення представників Асоціації регіональних аналітичних центрів до робочих груп з розробки стратегій регіонального розвитку при обласних державних адміністраціях, направлення офіційних звернень до керівництва обласних державних адміністрацій з проханням включити представників Асоціації регіональних аналітичних центрів до складу відповідних робочих груп;

- підготувати пропозиції/рекомендації щодо розробки стратегій регіонального розвитку від представників Асоціації регіональних аналітичних центрів, залучених до робочих груп;

- забезпечити членів робочих груп методичними матеріалами з розробки стратегій регіонального розвитку (що будуть напрацьовані протягом заходу 1.1.2);

- забезпечити безпосередню участь представників Асоціації регіональних аналітичних центрів у процесі розробки стратегій регіонального розвитку в рамках діяльності робочих груп;

- здійснити інформаційний супровід процесу розробки стратегій регіонального розвитку в усіх регіонах України шляхом розміщення релевантної інформації на веб-сайті Інституту громадянського суспільства;

- розмістити інформацію про процес розробки стратегій регіонального розвитку в 25-ти регіонах України в соціальних мережах (через офіційні сторінки Facebook та веб-сторінки виконавців проекту, у т.ч. всіх членів Асоціації регіональних аналітичних центрів) .

Основний виконавець даного заходу - Асоціація регіональних аналітичних центрів (по 1-му представнику в кожному регіоні). Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень забезпечуватиме контроль за виконанням поточних завдань представниками Асоціації регіональних аналітичних центрів. Два ментори від Поліського фонду будуть залучені до проекту з цією метою.

Інститут громадянського суспільства проводитиме переговори з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо направлення офіційних звернень до обласних державних адміністрацій  з метою включення представників Асоціації регіональних аналітичних центрів до робочих груп з розробки стратегій регіонального розвитку.

Захід 1.2.2. Підготовка та проведення робочої зустрічі представників Асоціації регіональних аналітичних центрів та Інституту громадянського суспільства (травень 2014 року)

Основні цілі робочої зустрічі: підведення підсумків процесу розробки стратегій регіонального розвитку в рамках робочих груп при облдержадміністраціях; обговорення механізмів роботи під час подальших етапів проекту; розробка попередніх пропозицій щодо поліпшення політики регіонального розвитку в Україні; підготовка до проведення громадського обговорення підсумків діяльності робочих груп у 25 областях України.

Місце проведення робочої зустрічі: м. Чернігів. Орієнтовна кількість учасників: 28 осіб (25 представників ARAC; 1 експерт Інституту громадянського суспільства; 2 ментори Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень). Тривалість зустрічі : 2 дні.

Головний консультант робочої зустрічі - експерт з Інституту громадянського суспільства.

Організатор робочої зустрічі - Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень.

Захід 1.2.3. Громадські обговорення результатів діяльності робочих груп у 25 регіонах України (травень - серпень 2014 року)

В рамках даного заходу заплановано проведення експертних круглих столів у кожному регіоні України (1 круглий стіл у кожній області), присвячених презентації та обговоренню результатів розробки стратегій регіонального розвитку в рамках робочих груп при відповідних обласних державних адміністраціях.

Орієнтовний склад учасників кожного круглого столу: представники відповідних департаментів місцевих органів влади, які відповідають за реалізацію політики регіонального розвитку в областях (представники обласних державних адміністрацій та обласних рад), представники ЗМІ, громадських організацій, громадські експерти. Запланована кількість учасників кожного круглого столу: 15 осіб.

Мета кожного круглого столу: прийняття спільного рішення щодо вдосконалення процесу виконання стратегії регіонального розвитку у відповідному регіоні. Дані резолюції стануть основою для розробки рекомендацій щодо вдосконалення процесу реалізації державної регіональної політики та стратегій регіонального розвитку у всіх регіонах України.

Члени Асоціації регіональних аналітичних центрів відповідатимуть за організацію круглих столів у відповідних областях.

Діяльність 1.3 Популяризація результатів розробки рекомендацій щодо прийняття стратегій регіонального розвитку в Україні на період до 2020 року (вересень - жовтень 2014 року)

Захід 1.3.1 Публікація та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Нові стратегії регіонального розвитку: перспективи впровадження» (вересень 2014 року)

Бюлетень буде опубліковано на основі результатів першого етапу проекту і буде включати в себе:

- методичні матеріали для підготовки регіональних експертів з розробки стратегій регіонального розвитку;

- пропозиції/рекомендації представників ARAC щодо розробки стратегій регіонального розвитку;

- інформація про процес розробки стратегій регіонального розвитку в усіх областях України;

- резолюції громадських обговорень за підсумками діяльності робочих груп по розробці стратегій регіонального розвитку у 25 регіонах України.

Бюлетень буде розповсюджуватися серед відповідних державних і місцевих органів влади України (міністерств, відомств та органів влади, що беруть участь в реалізації політики регіонального розвитку в Україні), експертів та представників місцевих громад у всіх областях України .

Запланована кількість екземплярів бюлетеня: 900 одиниць. Передбачається поширення бюлетеня і в електронному форматі.

Захід 1.3.2. Публікація та розповсюдження Бюлетеня Інституту громадянського суспільства (вересень 2014 року)

Бюлетень Інституту громадянського суспільства (є офіційним виданням Інституту громадянського суспільства) включатиме в себе матеріали інформаційного бюлетеня «Нові стратегії регіонального розвитку: перспективи впровадження» і розповсюджуватиметься серед депутатів Верховної Ради України, представників виконавчих органів державної влади України, українських та зарубіжних експертів у галузі регіонального розвитку, мережі національних та міжнародних урядових і громадських інститутів.

Захід 1.3.3. Підготовка та проведення міжнародної конференції в Києві (вересень-жовтень 2014 року)

Конференція відбудеться під егідою Офісу Ради Європи в Україні.

Метою конференції є:

- презентація: результатів розробки стратегій регіонального розвитку в усіх регіонах України; пропозицій/рекомендацій від представників Асоціації регіональних аналітичних центрів, напрацьованих під час роботи в робочих групах з розробки стратегій регіонального розвитку; резолюцій громадських обговорень за підсумками діяльності робочих груп з розробки стратегій регіонального розвитку у 25 областях України;

- обміну передовим досвідом у розробці та реалізації стратегій регіонального розвитку в країнах Європи та в Україні.

Очікується, що до участі у конференції у якості спікерів-експертів будуть залучені фахівці Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, Української асоціації районних та обласних рад, Інституту громадянського суспільства та Офісу Ради Європи в Україні. У конференції в якості доповідачів також візьмуть участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Очікуваний склад аудиторії конференції: представники Асоціації регіональних аналітичних центрів; представники ЗМІ; представники органів влади, діяльність яких пов’язана з реалізацією регіональної політики в Україні; експерти в галузі регіонального розвитку; інші учасники проекту. Орієнтовна кількість учасників: 70 осіб.

Резолюція щодо можливих шляхів вдосконалення регіональної політики в Україні буде прийнята в результаті конференції. Резолюцію буде враховано при розробці рекомендацій до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та відповідних місцевих органів влади щодо вдосконалення регіональної політики в Україні в ході подальшої реалізації проекту.

Організатори конференції: Офіс Ради Європи в Україні, Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Модератор конференції: експерт Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

ЕТАП 2. Перспективний аналіз виконання стратегій регіонального розвитку в Україні, розроблених після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року (листопад 2014 року - січень 2016 року)

Діяльність 2.1 Підготовка до перспективного аналізу регіональної політики в Україні після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року (листопад 2014 року - січень 2015 року)

Захід 2.1.1 Підготовка та проведення робочої зустрічі представників Асоціації регіональних аналітичних центрів та Інституту громадянського суспільства (листопад 2014 року)

Основна мета робочої зустрічі: підготовка до проведення перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку в Україні, введених після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Робоча зустріч відбудеться у Чернігові. Приблизна кількість учасників: 28 осіб (25 представників Асоціації регіональних аналітичних центрів; 1 експерт Інституту громадянського суспільства; 2 ментори від Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень.

Тривалість робочої зустрічі: 2 дні.

Основні завдання робочої зустрічі: узагальнити і обговорити помилки та кращі практики, вчинені під час розробки стратегій регіонального розвитку в рамках робочих груп; обговорити механізм здійснення перспективного аналізу реалізації стратегій регіонального розвитку в областях України, введених в дію після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; переглянути попередні пропозиції/рекомендації, розроблені за результатами створення регіональних стратегій розвитку. Головний консультант робочої зустрічі - експерт з Інституту громадянського суспільства.

Організатор робочої зустрічі - Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень.

Захід 2.1.2 Розробка методології перспективного аналізу (аналізу відповідності, здійсненності та моніторингу реалізації) стратегій регіонального розвитку в Україні після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (листопад - грудень 2014 року)

Методологія складатиметься з наступних компонентів:

1 ) Методика аналізу відповідності стратегій регіонального розвитку (прийнятих після запровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

2 ) Методика аналізу здійсненності стратегій регіонального розвитку, прийнятих/адаптованих після впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

3 ) Методологія моніторингу реалізації стратегій регіонального розвитку.

Розробник методології: Інститут громадянського суспільства.

Захід 2.1.3 Проведення триденного тренінгу для представників регіональних аналітичних центрів на тему перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку в Україні (січень 2015 року)

Місце проведення тренінгу: м. Чернігів. Мета тренінгу: підготувати 25 регіональних експертів для реалізації наступної діяльності (на основі попередньо розробленої методології):

1) Аналіз відповідності стратегій регіонального розвитку (прийнятих після запровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

2) Аналіз здійсненності стратегій регіонального розвитку, прийнятих/адаптованих після впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

3 ) Моніторинг реалізації стратегій регіонального розвитку.

Тренери: два експерти Інституту громадянського суспільства. Організатор: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень.

Діяльність 2.2. Проведення перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку у 25 областях України (лютий - вересень 2015 року)

Захід 2.2.1. Аналіз відповідності стратегій регіонального розвитку (прийнятих після запровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (лютий - березень 2015 року)

Наступні дії планується здійснити в рамках даного заходу:

- Перевірити відповідність цілей, завдань і механізмів реалізації нових стратегій регіонального розвитку цілям і пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

- Проаналізувати вплив механізмів реалізації обласних стратегій регіонального розвитку (прийнятих/адаптованих після введення в дію Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) на процес виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та реалізацію регіональної політики в Україні в цілому.

Основний виконавець: Асоціація регіональних аналітичних центрів ( по 1-му представнику в кожній області).

2 ментори Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень здійснюватимуть нагляд за виконанням поточних технічних завдань членами Асоціації регіональних аналітичних центрів в рамках даного заходу.

Захід 2.2.2 Підготовка та проведення робочої зустрічі представників Асоціації регіональних аналітичних центрів та Інституту громадянського суспільства (квітень 2015 року)

Основні цілі робочої зустрічі: обговорення результатів аналізу відповідності стратегій регіонального розвитку (прийнятих після запровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; підготовка до аналізу здійсненності стратегій регіонального розвитку, прийнятих/адаптованих після впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, та моніторингу їх реалізації. Робоча зустріч відбудеться у місті Чернігові. 28 осіб (25 представників Асоціації регіональних аналітичних центрів; 1 експерт Інституту громадянського суспільства; 2 ментори від Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень.

Тривалість робочої зустрічі: 2 дні.

Головний консультант робочої зустрічі - експерт з Інституту громадянського суспільства.

Організатор робочої зустрічі: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень.

Захід 2.2.3 Аналіз здійсненності та моніторинг реалізації стратегій регіонального розвитку, прийнятих/адаптованих після введення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (лютий - липень 2015 року)

Дії заплановані в рамках даного заходу:

- визначення основних переваг, недоліків та загроз для реалізації стратегій регіонального розвитку прийнятих/адаптованих після впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

- аналіз можливого впливу механізмів реалізації обласних стратегій регіонального розвитку на соціально-економічну ситуацію у 25 областях України;

- моніторинг виконання стратегій регіонального розвитку в областях.

Даний захід буде здійснено на базі методології, розробленої Інститутом громадянського суспільства в рамках заходу 2.1.2. Основний виконавець: Асоціація регіональних аналітичних центрів (по 1 представнику у кожній області).

2 ментори Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень здійснюватимуть нагляд за виконанням поточних технічних завдань членами Асоціації регіональних аналітичних центрів в рамках даного заходу.

Захід 2.2.4. Перевірка результатів перспективного аналізу на коректність та політичну нейтральність (серпень - вересень 2015 року)

Даний захід буде спрямовано на перевірку та агрегування інформації, отриманої в результаті здійснення перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку в усіх регіонах України. Основні критерії, що будуть використовуватися для перевірки та уніфікації результатів аналізу:

- Повнота ;

- Політична неупередженість ;

- Дотримання встановлених цілей і завдань аналізу;

- Ясність;

- Об’єктивність .

2 експерти з Інституту громадянського суспільства будуть залучені для виконання цього заходу.

Діяльність 2.3 Громадський вплив на підвищення ефективності реалізації стратегій регіонального розвитку (вересень 2015 року - січень 2016 року)

Захід 2.3.1 Презентація та обговорення результатів перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку в областях України (вересень - листопад 2015 року)

В рамках даного заходу заплановано проведення експертних круглих столів у кожному регіоні України (1 круглий стіл у кожній області), присвячених презентації та обговоренню результатів перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку у відповідних областях України.

Орієнтовний склад учасників кожного круглого столу: представники відповідних департаментів місцевих органів влади, які відповідають за реалізацію політики регіонального розвитку в областях (представники обласних державних адміністрацій та обласних рад), представники ЗМІ, громадських організацій, громадські експерти. Запланована кількість учасників кожного круглого столу: 15 осіб.

Мета кожного круглого столу: прийняття спільного рішення щодо вдосконалення процесу виконання стратегії регіонального розвитку у відповідному регіоні. Дані резолюції стануть основою для розробки рекомендацій щодо вдосконалення процесу реалізації державної регіональної політики та стратегій регіонального розвитку у всіх регіонах України.

Члени Асоціації регіональних аналітичних центрів відповідатимуть за організацію круглих столів у відповідних областях.

Захід 2.3.2 Подання рекомендацій щодо вдосконалення політики регіонального розвитку в Україні (листопад - грудень 2015 року)

Рекомендації щодо поліпшення політики регіонального розвитку в Україні будуть розроблені на 2-х рівнях:

- Державний рівень - ​​рекомендації щодо вдосконалення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та механізмів її реалізації (розроблятимуться на основі: результатів перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку, резолюції щодо можливих шляхів вдосконалення регіональної політики в Україні за результатами міжнародної конференції у м. Київ);

- Регіональний рівень - рекомендації щодо удосконалення обласних стратегій регіонального розвитку до 2020 року та механізмів їх реалізації у 25 регіонах України (розроблятимуться на основі результатів перспективного аналізу та моніторингу виконання стратегій регіонального розвитку в Україні, а також на основі резолюцій щодо поліпшення процесу виконання стратегій регіонального розвитку в усіх регіонах України за результатами круглих столів, проведених членами Асоціації регіональних аналітичних центрів в кожній області України).

Рекомендації щодо вдосконалення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та механізмів її реалізації будуть подані до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана із розробкою та реалізацією політики регіонального розвитку в Україні.

Рекомендації щодо удосконалення обласних стратегій регіонального розвитку до 2020 року та механізмів їх реалізації у 25 регіонах України будуть подані основним виконавцям стратегій регіонального розвитку в областях - до обласних рад та обласних державних адміністрацій у 25 областях України.

Офіційні листи від Української асоціації районних та обласних рад із проханнями про врахування рекомендацій щодо вдосконалення політики регіонального розвитку в Україні будуть направлені у відповідні регіональні та державні органи влади. Офіційні листи будуть направлені відразу після подання рекомендацій.

Інститут громадянського суспільства відповідатиме за розробку рекомендацій на державному рівні. Регіональні аналітичні центри від ARAC відповідатимуть за розробку рекомендацій на регіональному рівні.

Захід 2.3.3 Публікація і розповсюдження Бюлетеня Інституту громадянського суспільства (грудень 2015 року)

Бюлетень Інституту громадянського суспільства (є офіційним виданням Інституту громадянського суспільства) включатиме в себе результати перспективного аналізу стратегій регіонального розвитку в Україні (прийнятих/адаптованих після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року) та рекомендації щодо вдосконалення політики регіонального розвитку в Україні і розповсюджуватиметься серед депутатів Верховної Ради України, представників виконавчих органів державної влади України, українських та зарубіжних експертів у галузі регіонального розвитку, мережі національних та міжнародних урядових і громадських інститутів.

Захід 2.3.4 Публікація і розповсюдження звіту “Регіональна політика в Україні: підсумки та перспективи реалізації стратегій регіонального розвитку”(грудень 2015 року - січень 2016 року)

Звіт буде опубліковано за результатами проекту і буде включати в себе:

- Методичні матеріали для підготовки регіональних експертів з розробки стратегій регіонального розвитку;

- Пропозиції/рекомендації представників Асоціації регіональних аналітичних центрів - членів робочих груп із розробки стратегій регіонального розвитку;

- Інформацію про процес розробки стратегій регіонального розвитку в усіх регіонах України;

- Резолюції громадських обговорень за підсумками діяльності робочих груп у 25 областях України;

- Результати аналізу відповідності обласних стратегій регіонального розвитку Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

- Результати аналізу здійсненності та моніторингу реалізації стратегій регіонального розвитку, прийнятих/адаптованих після введення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

- Рекомендації щодо вдосконалення політики регіонального розвитку в Україні;

- Резолюції щодо вдосконалення процесу виконання стратегій регіонального розвитку, розроблених в результаті круглих столів у 25 регіонах України;

- Резолюція міжнародної конференції у м. Києві щодо можливих шляхів вдосконалення регіональної політики в Україні.

Звіт буде розповсюджено серед комітетів Верховної Ради України, відповідних державних та місцевих органів влади України (міністерств, відомств та органів влади, що беруть участь в реалізації політики регіонального розвитку в Україні), експертів та громад у всіх регіонах України.

Звіт буде поширено членами Асоціації регіональних аналітичних центрів в усіх областях України.

Запланована кількість екземплярів бюлетеня: 900 одиниць. Передбачається поширення бюлетеня і в електронному форматі.

ЕТАП 3. Заключний етап

Діяльність 3.1 Поширення інформації про результати проекту в засобах масової інформації (січень 2016 року)

Прес-конференцію буде проведено у м. Чернігові. Під час заходу будуть представлені результати моніторингу та аналізу реалізації стратегій регіонального розвитку в Україні. 5 представників Асоціації регіональних аналітичних центрів будуть запрошені на цей захід. Вони отримають можливість поділитися інформацією про особливості процесу моніторингу у своїх регіонах. Організатор прес-конференції: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень.

Завантажити СХЕМУ ПРОЕКТУ

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94