На головну Написати листЗАКОНОПРОЕКТИ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ, УХВАЛЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ МАТИ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Законодавчий процес у Верховній Раді України протягом 4 кварталу 2013 року практично не відбувався через постійне протистояння депутатів та блокування роботи Верховної Ради України.

Певною динамікою відзначились короткі тижні в жовтні-початку листопада 2013 року, коли парламент пробував ухвалювати закони для виконання забов’язань в контексті євро інтеграційного курсу України, проте після заміни цього курсу, законодавча діяльність практично була припинена зовсім.

Протягом четвертого кварталу 2013 року у Верховній Раді України було зареєстровано низку законопроектів, які можуть мати вплив на регіональний розвиток. Проте варто зазначити, що ці законопроекти не є урядовими, їх внесення ініційоване народними депутатами України з різних політичних фракцій і вірогідність їх прийняття є досить незначною.

Натомість урядовий законопроект , ухвалення якого передбачалось в двох посланнях Президента України та Нацпланах дій «Про засади державної регіональної політики» так і не був розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Таблиця. Законопроекти у сфері РР та ДРП зареєстровані у ВРУ

Жовтень-грудень 2013р.
3374

08.10.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною земель) Царьов О.А. VII скликання Метою цього проекту Закону є забезпечення реалізації визначених законодавством видів контролю за використанням та охороною земель, а саме, самоврядного та громадського контролю, які на сьогодні не здійснюються. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=48587&pf35401=277835
3418-1

18.10.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 103-1 Бюджетного кодексу України (щодо розподілу субвенції, пов’язаної з дорожньою мережею населених пунктів) Слюз Т.Я. VII скликання пропонується внесення змін до статті 1031 Бюджетного кодексу України та доповнити їх  основними засадами щодо розподілу обсягу  субвенції  з  державного  бюджету   місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і  доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах    між  районним  бюджетом  та  бюджетами  територіальних громад   сіл,   селищ,   міст. w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48664
3477

24.10.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам сіл та селищ стосовно фінансування системи освіти в окремих селах, їх об’єднаннях чи селищах зі збільшенням демографічних показників народжуваності у порівнянні з іншими регіонами України) Кучерук М.Г. VII скликання метою законопроекту є забезпечення можливості реконструкції, проведення капітальних ремонтів та будівництво нових навчальних закладів у селах та селищах, шляхом субвенцій з державного бюджету бюджетам сіл та селищ щодо фінансування потреб на реконструкцію, проведення капітальних ремонтів та будівництва нових дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів зі збільшенням демографічних показників народжуваності в окремих адміністративно-територіальних одиницях України. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10008&page=196&zp_cnt=20
3496

25.10.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення прозорості фінансування проектів і заходів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Канівець О.Л. VII скликання   Дубневич Я.В. VII скликання   Кубів С.І. VII скликання   Васюник І.В. VII скликання   Пазиняк В.С. VII скликання   Хміль М.М. VII скликання   Парубій А.В. VII скликання   Гінка Я.Я. VII скликання   Блавацький М.В. VII скликання розроблено з метою законодавчого врегулювання  питання затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку.

Завданням проекту Закону є забезпечення справедливого та об’єктивного розподілу коштів Фонду, спрямованих на функціонування  регіональних проектів та ініціатив, угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, державних програм розвитку транскордонного співробітництва, програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48810
3617

13.11.2013

Проект Закону про співробітництво територіальних громад Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України Прийняття цього закону передбачено у посланнях Президента України та в нацпланах дій з 2011 року. В принципі реалізації норм такого закону може поліпшити можливості територіальних громад у своєму розвитку. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49068
3618

14.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) Слюз Т.Я. VII скликання http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49069
3619

14.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо коштів від плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) Слюз Т.Я. VII скликання http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49070
3622

14.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення надходжень від використання земельних ділянок до місцевих бюджетів) Опанащенко М.В. VII скликання

Рибаков І.О. VII скликання

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49077
3652

20.11.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 57 Бюджетного кодексу України щодо збереження залишків коштів державного бюджету на рахунках місцевих бюджетів на наступний бюджетний період Шкварилюк В.В. VII скликання http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49119
3673

21.11.2013

Проект Закону про міста-супутники промислових об’єктів Мирний О.Б. VII скликання

Мірошниченко І.М. VII скликання

Законопроект розроблено з метою забезпечення умов соціально-економічного розвитку міст-супутників великих промислових об’єктів.

Завданнями законопроекту є визначення принципів та порядку надання адміністративно-територіальній одиниці статусу міста-супутника промислового об’єкту, встановлення особливостей у наданні соціальних та податкових пільг, організації діяльності та фінансування медичних установ, дошкільних та шкільних навчальних закладів, інших особливостей статусу міста-супутника промислового об’єкта, правового регулювання особливостей фінансування соціально-економічної інфраструктури міст-супутників промислових об’єктів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49153
3674

21.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування підприємств на території міст-супутників промислових об’єктів) Мирний О.Б. VII скликання

Мірошниченко І.М. VII скликання

Законопроект розроблено з метою забезпечення умов соціально-економічного розвитку міст-супутників великих промислових об’єктів.

Завданнями законопроекту є встановлення податкових пільг для підприємств, що створюють нові робочі місця на території міст-супутників промислових об’єктів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49154
3675

21.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо особливостей джерел фінансування бюджетів міст-супутників промислових об’єктів) Мирний О.Б. VII скликання

Мірошниченко І.М. VII скликання

Законопроект розроблено з метою забезпечення умов соціально-економічного розвитку міст-супутників великих промислових об’єктів.

Завданнями законопроекту є визначення додаткових джерел фінансування місцевих бюджетів з метою підвищення рівня доходів бюджетів міст-супутників промислових об’єктів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49155
3714

02.12.2013

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо перерозподілу плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) Гордієнко С.В. VII скликання Законопроект розроблено з метою збільшення бюджетів розвитку місцевих рад та збалансованості доходної частини бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49222

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94