На головну Написати лист24.04.2013 відбулось чергове засідання Громадської Платформи «Децентралізація - самоорганізація - розвиток»

У засіданні взяли участь:

Ткачук Анатолій; Третяк Юрій; Артеменко Володимир; Абрам’юк Ігор; Ганущак Юрій; Орловський Олексій; Добрянська Надія; Мрінська Ольга; Худик Андрій; Войтович Олег.

На засіданні було обговорено питання щодо роботи над проектом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме визначення можливої мети для цього важливого документу.

Необхідність підготовки нового проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року викликана по-перше - наближенням до завершення терміну (2015 рік) нині чинної стратегії, по-друге - політичним рішенням Президента Януковича В. щодо необхідності підготовки нового стратегічного документу, розробленого за європейськими стандартами та на період, що синхронізується із бюджетними циклами ЄС.

Доручення на розробку нової Стратегії було включено у Національний план дій 2012 року, Стратегія на період 2013-2020 роки мала бути ухвалена в грудні 2012 року. Проте Урядом це доручення не було виконане і строки перенесені на 2013 рік.

Враховуючи важливість такого документу для розвитку українських регіонів та держави в цілому, а також практичну закритість роботи Уряду над цим документом, громадська платформа вирішила включитись у цей процес ініціативно і спробувати в режимі експертного обговорення ідентифікувати проблеми регіонального розвитку в Україні та сформулювати мету для Стратегії.

Обговорення проблем регіонального розвитку, а відтак і можливих напрямів Стратегії вивело на такі ключові теми, які мають віднайти своє відображення при підготовці Стратегії:

1. Загального плану глобальні світові проблеми, яких не уникнути Україні і які існують об’єктивно: урбанізація, депопуляція села, зміна системи розселення, загальна відкритість світу по руху робочої сили, що вимиває найбільш інтелектуальні та найменш кваліфіковані робочі кадри.

Обмеженість ресурсів, в першу чергу водних. Зростання світової потреби у продовольстві, орієнтація на території, яка продукує продовольство. Глобальна фінансова криза. Боротьба гравців великої геополітики: Європа, США, Китай та Росія. Де місце України у цій боротьбі?

2. Яка Стратегія розвитку України!!! ДСРР є  інструментом досягнення стратегії розвитку України у просторі. Тому без Стратегії розвитку України (СР України), без визначення загальної візії держави на майбутнє, готувати ДСР буде досить складно.

ДСРР не може бути у відриві від СР України!

3. У ДСРР варто показати узгодження реформ, які уже уже започатковані - земельна, освітня, медична, але почати слід з реформи АТУ. Без цього сформувати Державну регіональну політику (ДРП) дуже складно. Адже існує проблема, що  займатись регіональним розвитком на рівні регіонів нікому. Слід вирішити питання впровадження регіонального самоврядування. Орієнтація у ДСРР має йти на розвиток спроможності регіонів, а не просте розподілення ресурсу.

4. Коли говоримо про мету стратегії варто згадати те, що мета має бути великою та зрозумілою для людей і корелюватись з метою, яка закладається у проекті  закону «Про засади державної регіональної політики».

5. Завдання ДСРР ще й тому, аби показати, що Регіональна політика - це політика розвитку. Реалізація ДРП у регіонах має вести до їх розвитку, який у свою чергу має покращити рівень життя населення, яке проживає у регіоні. ДРП на кінець має бути помітною, унікальною - це просторовий аспект усіх секторальних політик, це їх максимальна координація; це політика взаємовідносин держави та регіонів.

Кінцевим результатом має стати підвищення конкурентоспроможності територій та конвертація економічного зростання у добробут громадян.

6. Управління регіональним розвитком не має сильно відрізнятись від подібних систем управління інших країн з ринковою економікою та подібних до України за територією. Ключова увага - ендогенний розвиток регіонів, дати регіонам реалізувати власний потенціал розвитку. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком має стати одним з найголовніших пріоритетів ДСРР.

7. Найголовнішою проблемою сьогодні є не просто асиметрія в розвитку регіонів, а суперечності між регіонами, які проявляються у політичних та ідеологічних протистояннях. Тому це є найголовнішою та найскладнішою для розв’язання проблемою. Інерція людського мислення побудована на принципі, що сьогодні я продовжую робити те, що я робив вчора. Історична картинка того, що відбувалась на цих територіях у різних людей різна. Поправити світогляд людей в різних регіонах швидко не можливо, але працювати над цим потрібно. Регіональна політика це можливість досягнення домовленостей. Для цього потрібні комунікації та обміни між людьми з різних регіонів.

Проблеми , вирішення чи мінімізація впливу яких на регіональних розвиток та державу у цілому, мають бути покладені в основу розробки ДСРР:

Глобальна та соціокультурні виклики Економічні проблеми Проблеми управління
Не визначеність України щодо глобальних геополітичних гравців Стрімке відставання у економічному розвиткові від держав сусідів Відсутність системи управління РР
міжрегіональні суперечності - наростання протистояння (на рівні мешканців) Асиметрія регіонального розвитку, зростання диспропорцій за різними показниками: від ВРП до рівня злочинності Надмірна централізація управління (ручний режим управління)
Замкненість регіональних просторів на собі (інформаційний, культурний, освітній, туристичний…) економічна дезінтеграція загальноукраїнського ринку, ізоляція регіональних ринків, залежність регіональних ринків від експорту, а не від українського ринку відсутність партнерства: центр - регіони
демографічні проблеми в регіонах - стрімке зниження населення у найбільш розвинених регіонах та аграрно-орієнтованих технологічна розірваність регіональних економік нескоординованість секторальних політик у межах території регіону
знелюднення, занепад сільських територій відсутність ресурсів для розвитку Відсутність на регіональному рівні органів публічної влади прямо зацікавленої в регіональному розвитку
Непорозуміння між національними та регіональними елітами (низький рівень освіченості), відсутність соціальних ліфтів для місцевих та регіональних еліт Моно орієнтованість економік найбільш розвинених регіонів
Різні соціокультурні орієнтири регіонів,  орієнтація на різні боки (Росія, Європа…) економічна міць регіону не трансформується у добробут населення
низький рівень соціальної відповідальності бізнесу, (благодійність/філантропія) Висока енергомісткість регіональних економік
Відсутня реальна іноваційність в регіональних економіках
Відсутня проста, зрозуміла та ефективна система фінансування регіонального розвитку

На основі виокремлення проблем щодо регіонального розвитку пропонується гасло та мету для ДСР до 2020 року визначити приблизно таким чином:

«Розвиток та єдність, орієнтовані на людину.

Інтеграція регіональних економічних, інформаційних, освітніх, культурних просторів у загальноукраїнський простір, де кожна людина отримує змогу для самореалізації та зростання якості життя, не залежно від місця перебування. (зшивання українського простору).

Досягнення економічного зростання регіонів на основі власного потенціалу і ефективної державної регіональної політики та його конвертація в зростання добробуту громадян.

Фактично із такої інтегрованої стратегічної мети можна досить чітко визначити операційні цілі з досить зрозумілим набором засобів та ресурсів для їх досягнення.

Індикаторами успішності реалізації ДСРР будуть не тільки економічні показники, що визначають ВРП на душу населення, чи навіть індекс регіонального людського розвитку, а й порівняння результатів соціологічних досліджень, які систематично проводяться в Україні і якими вимірюється індекси міжрегіональних орієнтирів.

Узагальнив: А. Ткачук

Comments are closed.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94