На головну Написати листПро ухвалення проекту Закону України 11332 від 12.10.2012 «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України»

16 жовтня 2012 року Верховною Радою України було ухвалено відразу в усіх читаннях проект Закону України 11332 від 12.10.2012 «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України», авторства депутата В. Лук’янова. Протягом цього дня було ухвалено цілу низку законів про внесення змін до Державного бюджету 2012 року для перерозподілу коштів на фінансування різних об’єктів. Така ситуація є характерною для передвиборчого періоду, коли бюджет корегують виходячи із передвиборної коньюктури, а не економічної політики держави.

Згаданий законопроект 11332 від 12.10.2012 хоча не стосується прямого перерозподілу коштів Державного бюджету 2012, виглядає досить системним, тим не менше, швидкість його ухвалення[1] свідчить, що він має також важливе значення для виборів, адже частина новел є досить бажаною для органів місцевого самоврядування, та й для організацій громадянського суспільства.

Швидкість проходження законопроекту не дала змоги здійснити детальний аналіз законопроекту, та оцінити можливі ризики, тому зараз можна говорити лише про окремі питання, найбільш важливі для розвитку територій, через новели правового регулювання місцевих бюджетів.

1. Проектом вносять уточнення щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку:

«Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку

4. Порядок підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.

Напевне автори законопроекту хотіли надати право Уряду визначати  вимоги щодо спів фінансування з місцевих бюджетів проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Проте, напевне через дефіцит часу, уточнення виявилось не коректним і не конкретним. Словосполучення «умови спрямування» може мати надто широке тлумачення (наприклад визначати порядок розгляду питання радою, встановлювати умову про виконання робіт певною структурою, тощо).  На наш погляд таке доповнення в принципі є зайвим і лише створює додаткові проблеми, ніж вирішує, ті що є. Здається oо це доповнення з’явилось після того. Як вирішили дійсно важливе питання щодо співфінансування проектів регіонального розвитку з обласного бюджету.

2. Найбільш продуктивними є зміни до статей 66 та 69, які дають змогу сформувати бюджети розвитку, кошти яких можуть бути використані для співфінансування проектів регіонального розвитку, основне фінансування яких здійснюватиметься із Державного фонду регіонального розвитку.

Нова стаття 69 відтепер буде мати такий зміст:

«Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: …

8) фіксований сільськогосподарський податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

10-1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;

10-2) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10-3) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10-4) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10-5) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10-6) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя;

10-7) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10-8) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;»

Наступне уточнення статті 71 щодо бюджету розвитку не є актуальним і чітко продуманим: «5. Кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури розподіляються за об’єктами за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них».  Тут закріплюється теза про винятково інвестиційний (у тверду інфраструктуру) характер проектів регіонального розвитку, що не є очевидним. У наших реаліях невеликі регіональні проекти «м’якого типу» (наприклад перекваліфікація персоналу чи створення інформаційного продукту) можуть бути більш потрібними та більш ефективними ніж «тверда інфраструктура».

3. Ще одна група змін, що має значення для органів місцевого самоврядування, стосується можливості передачі коштів з одного бюджету до іншого.

Зроблено крок для розвитку співробітництва територіальних громад (міст обласного значення):

«Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.

Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що  враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що  враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 90 цього Кодексу, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету.»

Тобто тепер міськрада (міста обласного значення) може передати кошти до районного, обласного, міського (міста обласного значення) бюджету, аналогічно може спрацювати районна та обласна ради. Фактично тепер мова може йти про серйозні перетворення на рівні районів, де районні центри є містами обласного значення і не входять до складу району, що породжує існування паралельних структур на одній території у сфері освіти, охорони здоров’я, тощо.

4. Ще однією новелою закону є запровадження законних підстав для фінансування громадських організацій:

«Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на: …

20-1) фінансову підтримку громадських об’єднань на конкурсних засадах для виконання завдань регіональної політики;»

Аналогічна норма є і для державного бюджету. Це звичайно важливий крок у напрямі цивілізованого фінансування громадянського суспільства. Проте ця норма поки що діяти навряд чи зможе, оскільки не відпрацьовані механізми «конкурсних засад» та не визначено, які «завдання регіональної політики» можуть виконувати ГО і що таке «регіональна політика». Попри це, такий запис дає підстави розробляти подальші кроки для його можливої реалізації.

Замість висновку: Законопроект 11332 від 12.10.2012 «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України», який було ухвалено 16 жовтня 2012 року містить низку важливих для місцевого самоврядування змін, які розширюють можливості органів місцевого самоврядування реалізовувати проекти регіонального розвитку та об’єднувати ресурси для більш ефективної реалізації власних повноважень у режимі співробітництва територіальних громад.

Оскільки при підготовці та розгляду законопроекту було не дотримано усіх етапів законодавчого процесу, у законі породжено деякі нові неточності, які буде потрібно виправляти.

А. Ткачук, 17.10.12


[1] Проект зареєстровано 12.10.2012 (п’ятниця), 16.10 (вівторок) отриманий висновок ГНЕУ Верховної Ради України, висновок бюджетного комітету і закон ухвалено в цілому!

Comments are closed.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94