На головну Написати листАналіз проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо благоустрою населених пунктів)

Законопроект підготовлено з метою підвищення ефективності дії Закону України «Про благоустрій населених пунктів», усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у сфері благоустрою населених пунктів.

Реєстр. № 9381 від 01.11.2011 р.
Адреса для ознайомлення: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41635
Назва проекту НПА: Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо благоустрою населених пунктів)
Суб’єкт ініціативи: Кабінет Міністрів України
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект підготовлено з метою підвищення ефективності дії Закону України «Про благоустрій населених пунктів», усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у сфері благоустрою населених пунктів.
Характер НПА: Проект закону

Ризик:

Позитив:
Внесення змін до законів України щодо благоустрою населених пунктів зумовлено необхідністю приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства (зокрема до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про відходи»), усунення наявних суперечностей і врахування особливостей утримання об’єктів благоустрою та їх окремих елементів.
Негатив:
1. У законопроекті має місце дублювання повноважень органів місцевого самоврядування (п. 3 ч. 1 ст. 10, п. 6 ч. 2 ст. 10), що не узгоджується із частиною третьою статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якої представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

2. Недоречним є передбачене пунктом 5 частини другої статті 10 проекту пропозиція щодо наділення виконавчих органів рад повноваженнями щодо визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

3. Положення законопроекту, які передбачають право встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями (частина п’ята статті 15) та тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (частина третя статті 28¹) відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, суперечать статті 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення», відповідно до якої державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Висновки, пропозиції: Висновок: потребує доопрацювання.

Поруч з цим, текст законопроекту слід привести у відповідність до вимог законодавчої техніки, зокрема виключити пункти 3, 4, 5, 7, 14, 15 частини другої статті 34 проекту, оскільки зазначені положення не можуть бути предметом регулювання Правилами благоустрою території населеного пункту як нормативно-правового акту органа місцевого самоврядування.

Інша інформація щодо НПА (якщо є):
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94