На головну Написати листПроект «Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав громадян»

Мета проекту

Просування економічних та соціальних прав сільського населення в сфері земельних правовідносин та використання природних ресурсів через розвиток у територіальних громад спроможності належного управління процесом планування територій на місцевому рівні, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, демонополізації відношень власності на земельні ресурси на основі узгодження державних, громадських і приватних інтересів.

Завдання проекту

 • Узагальнити та поширити кращі практики з різних регіонів України у захисті економічних та соціальних прав громадян у сфері земельних питань.
 • Посилити адвокаційні навички громад у сфері використання земельних ресурсів.
 • Підвищити роль та спроможність місцевих громад в трьох обраних сільських районах в управлінні процесами планування та розвитку територій.
 • Надати підтримку ініціативам в здійсненні громадського моніторингу планування території громад.
 • Надати технічну підтримку місцевим громадам в розробці генеральних планів забудови населених пунктів обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використанні територій для містобудівних потреб з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
 • Узагальнити та поширити кращі практики захисту економічних прав в сфері земельних правовідносин, використання земельних ресурсів при здійсненні планування розвитку територій громад.

Цільова група

НУО, організації громад, місцеві активісти, місцеві органи влади.

Складові проекту

Виконання проекту передбачає здійснення такої діяльності:

* Проведення аналізу існуючої практики урахування економічних прав громадян при проведенні планування територій громад в сільській місцевості та маленьких містечках.

Результати аналізу будуть опубліковані в брошурі та розповсюджені серед зацікавлених осіб.

*Відбір трьох районів для участі у Проекті на конкурсній основі.

*Тренінгові програма для місцевих НУО, організацій громад, органів місцевої влади, депутатів місцевих рад,  спрямована на розвиток навичок адвокації, моніторингу дій влади та впливу на місцеву політику в земельній сфері.

*Надання юридичної підтримки громадянам, органам місцевого самоврядування у вирішенні конфліктів навколо дотримання економічних прав в сфері земельних правовідносин. Будуть створені регіональні інформаційно-консультативні офіси, де фаховими юристами надаватимуться  консультації та буде створено доступ  до спеціальної довідкової літератури. Місцевим громадам будуть надані одноденні консультації з окремих питань, для того щоб вони розробили проекти місцевих нормативних актів з використання, регулювання, планування, розвитку та іншого використання територій.

*Грантова підтримка ініціатив громад у трьох відібраних районах. Будуть надані два види грантів: а)  на організацію процесу розробки  довгострокових планів використання земельних ресурсів, б) на проведення громадського моніторингу використання земельних ресурсів громад та на громадський вплив на процес прийняття рішень щодо земельних питань.

Буде підтримано 4-5 проектів в кожній області.

*Підготовка та видання методичного посібника з розроблення та затвердження планування територій, забезпечення врахування громадських інтересів під час планування територій населених пунктів. Буде узагальнено кращі практики захисту економічних прав громадян в процесі планування використання земельних ресурсів громад.

 *Проведення конференції на тему стратегічного планування територій населених пунктів, використання земельних ресурсів на  основі громадської участі.

Очікувані результати

 • Посилено спроможність НУО та організацій громад в таких питаннях як захист економічних та соціальних прав у сфері використання земельних ресурсів при плануванні та розвитку територій (забудові).
 • Апробовано та поширено ефективний механізм захисту економічних та соціальних прав громадян в сфері земельних правовідносин.
 • У територіальних громадах розвинуто спроможність застосувати ефективний механізм урахування громадських інтересів під час планування територій та використання земельних ресурсів.
 • Впроваджено щонайменше 9 місцевих ініціатив, спрямованих на проведення громадського моніторингу планування територій громад, використання земельних ресурсів громад.
 • Розроблено щонайменше 3 схеми планування територій(генеральних планів забудови населених пунктів), що зменшить конфліктність у сфері земельних правовідносин та посилить захищеність економічних та соціальних прав громадян.

Проект здійснюватиметься у партнерстві двох організацій: Творчого центру Каунтерпарт та Інституту громадянського суспільства за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94