На головну Написати листЗведений закон “Про місцевий уряд” (Данія)

Міністерство соціального забезпечення

Зведений закон “Про місцевий уряд” № 1060 від 24 жовтня 2006 р.

Оголошення про Закон “Про місцевий уряд”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 968 від 2 грудня 2003 р., зі змінами, внесеними до пункту 1 Законом № 439 від 9 червня 2004 р., до пункту 77 Законом № 537 від 24 червня 2005 р., пункту 45 Законом № 540 від 24 червня 2005 р. та пункту 9 Законом № 542 від 24 червня 2005 р.. Цей Зведений закон набуває повної чинності 1 січня 2007 р.

Частина 1

Загальні положення.

1.-(1) Цей Закон стосується всіх муніципалітетів, якщо інше не вказане у цьому Законі.

(2) Положення цього Закону стосуються управління всіма справами місцевого урядування, якщо у законодавстві прямо не вказане інше.

2.-(1) Справами місцевого урядування мають керувати місцеві ради, які обираються за правилами, встановленими Законом “Про вибори місцевого та регіонального уряду”.

(2) Конкретні правила місцевого урядування мають бути викладені у статуті місцевого уряду, що приймається місцевою радою. Пропозиції щодо статуту місцевого уряду та поправки до статуту мають розглядатися на двох засіданнях місцевої ради з мінімальним інтервалом у шість днів.

(3) Для місцевих урядів, що працюють у корпоративній системі згідно з пунктом 64, статути місцевих урядів та поправки до них вимагають ратифікації Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я. Для всіх місцевих урядів, місцева рада повинна повідомити відповідну регіональну державну адміністрацію, згідно з пунктом 47, про будь-які прийняті статути місцевого уряду і поправки до них. Статут місцевого уряду має бути відкритим для ознайомлення жителями муніципалітету.

(4) Місцева рада встановлює власний регламент.

3.-(1) Місцева рада міста Копенгагена називається Міською радою. Для інших муніципалітетів назва місцевої ради вказується у статутах місцевого уряду.

(2) Муніципалітет Борнхольм називається Регіональним муніципалітетом Борнхольм.

(3) Голова місцевої ради називається мером.

4.-(1) Місцевій раді дозволяється змінювати свою назву лише за згодою Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(2) Герб і печатки місцевого уряду, зареєстровані у Патентному бюро Данії, закріплюються за органами відповідного уряду. Міністр економіки та комерційних справ має викласти правила подання заяви, реєстрації, видалення та будь-яких інших офіційних дій стосовно гербів і печаток місцевих урядів, а також правила внесення змін до отриманих заявок та запитів про подання копій з реєстру.

Частина 2

Місцева рада

5.1(1) Кількість членів місцевої ради встановлюється у статуті місцевого уряду. Кількість членів у муніципалітетах з населенням більше 20 тисяч чоловік має бути непарною, не менше 19 і не більше 31, але у місті Копенгагені максимальна кількість складає 55, однак з дотриманням положень підпункту (3). Кількість членів муніципалітетів з менш ніж 20 тисячами жителів має бут непарною, не менше 9 і не більше 31.

(2) Кількість жителів, вказана у підпункті 1, має бути встановлена на 1 квітня року, у якому проводяться вибори до місцевої ради.

(3) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я з метою підтримки представництва німецької меншості у Південній Ютландії може встановити мінімальну кількість членів, які мають обиратися до місцевої ради.

(4) Крім того, Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила обрання делегата до місцевої ради від німецької меншості у Південній Ютландії, та направлення його до постійного комітету за вибором делегата. Такий делегат не має права голосу. В усьому іншому такий делегат має права, закріплені за членами місцевої ради та відповідного комітету згідно із законодавством Данії.

6.1(1) Установче засідання новообраної міської ради проводиться у період з 1 по 15 грудня року виборів, але тільки після того, як попередня місцева рада прийме рішення щодо будь-яких оскаржень і протестів проти результатів виборів. Повідомлення про скликання засідання оголошує найдавніший член місцевої ради або, якщо більше однієї особи працюють у раді протягом однакового періоду часу, то найстарший з них.

(2) На своєму установчому засіданні місцева рада має обрати голову з-поміж членів ради згідно з пунктом 24(1). На виборах головує член, який скликав раду.

(3) Жоден працівник міського уряду не може бути головою місцевої ради. Крім того, голова місцевої ради не може водночас бути головою регіональної ради.

(4) Відразу після проведення виборів голови місцева рада повинна обрати заступника голови з-поміж своїх членів, який має виконувати обов’язки голови за його відсутності. Вибори проводить новообраний голова або, за його відсутності, член, який проводив вибори голови, з дотриманням того ж регламенту.

(5) У статуті місцевого уряду може передбачатися, що місцева рада обирає першого та другого заступника голови з-поміж своїх членів, які виконуватимуть обов’язки голови за його відсутності у вказаному порядку. Ці вибори проводяться за процедурою, визначеною у підпункті (4) в один тур за пропорційним представництвом згідно з пунктом 24(3).

(6) Обраний голова та заступник (заступники) голови обіймає (обіймають) свою посаду протягом терміну повноважень місцевої ради.

7.-(1) Будь-який член місцевої ради зобов’язаний прийняти своє обрання головою або заступником голови.

(2) Місцева рада може звільнити голову та заступника голови від виконання обов’язків за їхнім бажанням на строк повноважень, що залишився. Голова місцевої ради отримує звільнення, якщо його обирають головою регіональної ради.

(3) У разі звільнення голови або заступника голови від виконання своїх обов’язків, у разі смерті або виходу на пенсію з місцевої ради, новий голова обіймає посаду на строк повноважень місцевої ради, що залишився, згідно з правилами пункту 24(1). Якщо обирається більше одного заступника голови, то вакансія заповнюється за поданням групи у місцевій раді, від якої був обраний заступник голови, що вибув.

8.-(1) Місцева рада приймає рішення про час і місце проведення чергових засідань, про які оголошується у місцевій пресі за процедурою, встановленою місцевою радою на початку кожного фінансового року. В оголошенні має також зазначатися адреса муніципалітету, у якому список справ та копія протоколів з резолюціями буде відкрита для загального огляду згідно з підпунктом (6). Чергові засідання, зазвичай, проводяться раз на місяць після оголошення у місцевій пресі за процедурою, встановленою місцевою радою.

(2) Позачергові засідання проводяться на вимогу мера або мінімум однієї третини членів ради. Мер визначає час та місце позачергових засідань, із повідомленням жителям муніципалітету про засідання за якомога більший час.

(3) Місцева рада може прийняти правила щодо тривалості засідань.

(4) Мер організує оперативне направлення порядку денного, але не менше, ніж за чотири робочих дні до засідань місцевої ради, а також оперативне надання членам ради документів, необхідних для розгляду питань, включених до порядку денного, але не менше, ніж за три робочих дні до засідання. Крім того, члени мають право переглядати матеріал, відкритий для вивчення, у супроводі осіб, які не є членами місцевої ради, за умови дотримання обмежень щодо конфіденційності, встановлених за законом.

(5) Місцева рада може встановити, які документи по справі мають надсилатися членам для вивчення, включаючи будь-які заяви і рекомендації. Крім того, з метою розгляду індивідуальних справ, місцева рада може прийняти рішення щодо доцільності та обсягу інформації, яку можуть вимагати члена, або технічної допомоги, яка має надаватися адміністрацією.

(6) Список справ, що розглядатимуться місцевою радою, та протокол прийнятих рішень, наскільки можливо, мають бути відкритими для вивчення за однією або більше адресами у муніципалітеті, але завжди за умови дотримання обмежень щодо конфіденційності, встановлених за законом.

9.-(1) Будь-який член місцевої ради має право, у рамках своїх посадових обов’язків, переглядати документи по справі, які зберігаються в остаточному вигляді в адміністрації місцевого уряду.

(2) Будь-який запит щодо доступу до справ згідно з підпунктом (1) слід направляти меру.

(3) Мер має право обмежити доступ до справ через велику кількість бажаючих вивчати справу або якщо допомога у вивченні справи спричинить труднощі, що не виправдовуються метою.

(4) Член ради на запит може отримати копії документів по справі, яку він має право вивчати згідно з підпунктами (1) - (3). Однак місцева рада може прийняти детальні правила щодо реалізації права на отримання справ та обмеження на це право, якщо цього вимагають обставини.

9.а.-(1) Місцева рада може прийняти рішення про проведення семінарів для місцевої ради щодо річного бюджету місцевого уряду або з інших питань місцевого урядування, що мають загальну вагу. Такі рішення місцевої ради, по можливості, приймаються з урахуванням розкладу засідань, прийнятого згідно з пунктом 8(1).

(2) Місцева рада може дозволити іншим особам брати участь або відвідувати семінари.

(3) На семінарах не приймають рішення.

10.-(1) Засідання місцевої ради відкриті для громадськості. Місцева рада може приймати рішення про закритий розгляд справи, якщо цього вимагає її природа. Питання щодо того, чи є підстави для закритого розгляду справи, саме по собі обговорюється на закритому засіданні, якщо таке рішення приймає місцева рада або голова.

(2) Місцева рада може дозволити працівникам місцевого уряду бути присутніми на закритому розгляді. Місцева рада викликає інших осіб на закритий розгляд справи, якщо це може допомогти прояснити справу.

 

11.-(1) Будь-який член місцевої ради має право подати будь-яке питання, що стосується справ місцевого урядування, та пропозиції щодо відповідних рішень на розгляд місцевої ради. Комітети та голова місцевої ради повідомляють місцевій раді про деталі запиту та, з дотриманням обмежень, встановлених за законом, у кожному випадку вони повинні регулюватися рішеннями місцевої ради.

(2) Місцева рада уповноважена розглядати питання, якщо на засіданні присутні не менше половини членів.

(3) Рішення приймаються більшістю голосів, крім випадків, коли прямо встановлене інше.

12.-(1) Перед прийняттям рішення питання розглядається один раз, крім випадків, коли прямо встановлене інше.

13.-(1) Рішення місцевої ради вносяться до протоколів рішень, які підписують присутні члени після кожного засідання. У місті Копенгаген протоколи підписує лише голова та секретар Міської ради.

(2) Будь-який член, присутній на засіданні, може вимагати внесення короткого запису про окрему думку до протоколів рішень, а щодо рішень, які мають передаватися іншому органу, вимагати, щоб останній ознайомився зі змістом протоколів. Даний член має право доступу для обґрунтування своєї точки зору, яка має бути включена до протоколів, що передаються.

14.-(1) Місцева рада приймає рішення щодо того, чи інтерес члена є таким, що вимагає його виключення з участі в обговоренні на засіданні місцевої ради та голосування по справі.

(2) Член має повідомити місцевій раді про обставини, у зв’язку з якими він може бути дискваліфікований.

(3) Якщо член може бути позбавлений права розглядати питання, винесеного на засідання місцевої ради згідно з підпунктом (1), то члени, обрані за відповідним списком кандидатів, мають право вимагати, щоб для участі у розгляді питання була викликана інша особа з їхнього списку.

(4) Якщо місцева рада приймає рішення щодо кваліфікації члена, не викликаючи особу на його заміну, то члени, обрані за відповідним списком кандидатів, мають право вимагати перенесення розгляду питання на наступне засідання. Однак відкладення не дозволяється, якщо проти цього виступають дві третини присутніх членів, або якщо внаслідок такого перенесення будуть порушені кінцеві строки, встановлені законом або іншим органом.

15.-(1) Якщо член не може брати участі у засідання місцевої ради за станом здоров’я, то члени, обрані за відповідним списком кандидатів, можуть вимагати викликання особи на заміну для участі у засіданні. Для установчого засідання, що проводиться згідно з пунктом 6, або для повторного розгляду річного бюджету згідно з пунктом 38(2), також можна вимагати заміни, якщо член не може брати участі з будь-якої причини. Якщо жодна особа зі списку кандидатів не може викликати заміну, то сама особа, яка заміщатиме, має право вимагати, щоб її викликали.

(2) Якщо голова місцевої ради отримує повідомлення або іншу інформацію про те, що член не зможе виконувати свої обов’язки у місцевому уряді протягом більше одного місяця за станом здоров’я, через вагітність, народження або усиновлення дитини, виконання інших державних, комерційних або подібних обов’язків, то голова викликає особу на заміну на наступне засідання місцевої ради.

(3) Якщо особа може відновити виконання своїх посадових обов’язків, то замісник залишає місцеву раду.

(4) Місцева рада вирішує, чи задоволені вимоги для допуску замісника.

(5) Якщо згідно з підпунктом (2) вводиться замісник голови або заступника голови місцевої ради, і очікується, що голова або заступник голови не зможуть брати участь у засіданнях принаймні два місяці, то місцева рада обирає особу, що виконуватиме функції голови або заступника голови, відповідно, на час їхньої відсутності згідно з правилами пункту 7(3) та пунктом 24(1).

15.а. Анульовано.

16.-(1) Члени місцевої ради отримують регулярну винагороду. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я встановлює деталізовані правила виплати винагороди. Ця винагорода має покривати витрати будь-якого члена на:

а) участь у засіданнях місцевої ради та її комітетів і підкомітетів;

b) участь у засіданнях у зв’язку з виконанням офіційних обов’язків, встановлених місцевою радою, крім випадків, коли передбачена інша спеціальна винагорода;

с) участь у курсах та подібних заходах, які місцева рада або фінансовий комітет, уповноважений місцевою радою, вважають важливими для виконання обов’язків, вказаних у підпунктах а і b;

d) участь у семінарах згідно з пунктом 9а;

с) участь у поданні аудиторських звітів згідно з пунктом 42.с.

f) виконання інших офіційних обов’язків на вимогу місцевої ради або її комітетів; та

g) здійснення іншої діяльності у зв’язку з засіданнями або подібними заходами, вказаним у підпунктах а - е.

(2) місцева рада може прийняти рішення щодо виплати винагороди за участь у фінансових комітетах та постійних комітетах членам місцевої ради. Деталізовані правила щодо винагороди за участь у комітетах приймає Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я, який може також регулювати право місцевої ради виплачувати винагороду за участь в інших комітетах, створених місцевою радою.

(3)Згідно з правилами, викладеними у пункті 16.а, виплачується винагорода за участь в установчому засіданні, що проводиться згідно з пунктом 6, та компенсуються задокументовані втрати прибутку.

(4) Член місцевої ради, який має дитину або дітей молодших 10 років, що проживають вдома, отримує додаткову допомогу. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає деталізовані правила щодо виплати додаткової допомоги та визначення груп членів, яким належить така допомога.

(5) Член за своїм вибором може отримувати компенсацію задокументованих втрат прибутку. У такому разі скорочується сума звичайної винагороди. Такий вибір здійснюється на один фінансовий рік за раз. Компенсація надається за участь у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у підпункті (1), параграфи а - е. Крім того, місцева рада може прийняти рішення про компенсацію члену за ведення діяльності, вказаної у підпункті (1).а. Ця компенсація не перевищує п’ятикратний розмір винагороди за участь у засіданнях, що тривають менше чотирьох годин, встановленої Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я згідно з пунктом 16.а(2). Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає деталізовані правила щодо виплати цієї компенсації, включаючи скорочення звичайної винагороди.

(6) Якщо особа отримає спеціальну компенсацію або винагороду, крім допомоги, що виплачується згідно з підпунктами (1), (2) і (4) за виконання посадових обов’язків, така особа не отримує компенсацію за втрату доходу у зв’язку зі своєю діяльністю;

(7) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає правила виплати винагороди та допомоги у зв’язку з достроковим виходом на пенсію для голів комітетів, створених місцевою радою, та правила виплати винагороди виконувачу обов’язків голови комітету на час відсутності останнього.

(8) Замісники, яких викликають до участі в окремих засіданнях місцевої ради згідно з пунктом 14(3) та пунктом 15(1), отримують винагороду за участь та компенсацію задокументованої втрати прибутку згідно з правилами пункту 16.а(2) і (3).

(9) Кожна особа зобов’язана отримати допомогу, на яку така особа має право згідно з підпунктами (1) - (8).

(10) У зв’язку з участю у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у підпункті (1), параграфах а - f, члени місцевої ради отримують:

а) покриття дорожніх витрат та винагороду за відсутність вдома;

b) покриття необхідних задокументованих витрат у зв’язку з фізичною інвалідністю; та

с) покриття необхідних задокументованих витрат у зв’язку з доглядом за хворими близькими родичами.

(11) Місцева рада може прийняти рішення про виплату сум, вказаних у підпункті (1), членам місцевої ради у зв’язку зі здійсненням діяльності, вказаної у підпункті (1).g. Крім того, місцева рада може прийняти рішення про відшкодування інших витрат, пов’язаних з участю членів місцевої ради у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у підпункті (1), або може прийняти рішення про виплату іншої допомоги у зв’язку з цим.

(12) Жодна з винагород, вказаних у підпунктах (1), (2) і (4) - (7), а також суми, вказані у підпункті (10), не можуть виплачуватися голові місцевої ради, членам корпорації згідно з пунктом 64 та головам комітету згідно з пунктом 64.а.

16.а-(1) Місцева рада може прийняти рішення про виплату винагороди за участь та компенсації задокументованої втрати прибутку особі, яка не будучи членом місцевої ради, бере участь у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у підпункті 16(1), параграфах а - f.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я визначає суму винагороди за участь. Винагорода за участь встановлюється як абсолютна сума за день, а у дні, коли виконання обов’язків займає більше чотирьох годин, така винагорода подвоюється. Розрахунок часу, витраченого на виконання обов’язків, включає необхідний час на дорогу до та з місця виконання цих обов’язків, крім випадків, коли вся поїздка здійснюється у межах одного муніципалітету.

(3) Компенсація за втрату доходу не може перевищувати п’ятикратну суму винагороди за участь за день для засідань, що тривають не більше чотирьох годин згідно з підпунктом (2). Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає деталізовані правила виплати компенсації.

(4) Якщо особа отримала спеціальну компенсацію або винагороду за виконання офіційних обов’язків, то така особа не отримує винагороду за участь та компенсацію за втрату прибутків у зв’язку з цим.

(5) Будь-яка особа зобов’язана прийняти виплати, на які така особа має право згідно з підпунктами (1) - (3).

(6) У зв’язку з участю у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у пункті 16(1), параграфах а - с, особи, які не є членами місцевої ради, отримують виплати, вказані у пункті 16(10) та відшкодування необхідних задокументованих витрат по догляду за дітьми.

(7) Місцева рада може прийняти рішення про відшкодування витрат, зазначених у підпункті (6), особі, яка не будучи членом місцевої ради, бере участь у діяльності, вказаній у пункті 16(1), параграфах d - g. Крім того, місцева рада може прийняти рішення про відшкодування інших витрат, пов’язаних з участю у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у пункті 16(1), або прийняти рішення про надання іншої допомоги у зв’язку з цим.

16.b.-(1) Член місцевої ради, який є працівником, має право на відсутність на робочому місці на час, достатній для участі у засіданнях та подібній діяльності, вказаній у пункті 16(1), параграфи а - е.

(2) Голова місцевої ради та члени корпорації, згідно з пунктом 64, та голови комітетів згідно з пунктом 64.а, не мають права на дозволену відпустку згідно з підпунктом (1).

(3) Право на дозволену відпустку згідно з підпунктом (1) не включає випадки, коли є вагомі причини для виконання завдання, що говорять проти надання дозволеної відпустки.

16.с.-(1) Роботодавець не може звільнити працівника через те, що останній включений до списків кандидатів на місцевих виборах або був обраний до місцевої ради.

16.d.-(1) У разі звільнення працівника, включеного до списку кандидатів на місцевих виборах або обраного до місцевої ради, роботодавець має довести, що звільнення викликане іншими мотивами.

(2) Якщо працівника звільняють всупереч пункту 16.с, то роботодавець виплачує компенсацію.

(3) Компенсація, яка не перевищує зарплатню за 78 тижнів, встановлюється залежно від періоду зайнятості та інших обставин.

Частина 3

Комітети та ін.

17.-(1) Має бути створений фінансовий комітет та один або більше постійних комітетів, склад та компетенція яких визначаються у статуті місцевого уряду, з метою безпосереднього управління справами місцевого урядування. Комітети повинні мати непарну кількість членів, що не перевищує половини членів місцевої ради.

(2)Місцева рада обирає членів комітетів, комісій, рад та подібних органів, у яких має бути представлена місцева рада або місцевий уряд згідно зі своїми регламентами.

(3) Вибори членів комітетів та подібних органів, вказаних у підпунктах (1) і (2), проходять відразу після виборі голови та заступника (заступників) голови місцевої ради. Обрання зберігає чинність на весь строк повноважень місцевої ради.

(4) Крім того, місцевій раді дозволяється створювати вибрані комітети для виконання конкретних завдань або здійснення організаційних або дорадчих функцій для місцевої ради, фінансового комітету або постійних комітетів. Місцева рада має визначити склад обраних комітетів та встановити правила їхньої діяльності.

(5) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила для ситуації, коли місцева рада створює комітет для виконання організаційних або дорадчих функцій для місцевої ради, фінансового комітету і постійних комітетів з питань, що стосуються німецької меншини у Південній Ютландії та щодо складу і діяльності такого комітету.

(6) Члени місцевої ради зобов’язані прийняти своє обрання до комітетів, комісій, рад та подібних органів і виконувати інші завдання, які може визначити для них місцева рада. Місцева рада також може, якщо окремо не передбачено інше, передоручити завдання іншим членам муніципалітету, які бажають їх прийняти.

(7) Місцева рада має створити місцеву адміністративну організацію та встановити правила призначення і звільнення працівників місцевого уряду.

18.-(1) Члени фінансового комітету обираються з-поміж членів місцевої ради. Голова місцевої ради призначається головою цього комітету.

(2) Фінансовий комітет контролює фінансові та загальні адміністративні питання в усіх сферах місцевого управління, і цей комітет приймає заяву з кожного питання, що стосується таких справ, до подання цього питання на ухвалення місцевою радою.

(3) Фінансовий комітет здійснює оперативне керівництво справами, що стосуються грошового забезпечення і обліку, а також займається зарплатами та кадровими питаннями у місцевому уряді.

(4) Фінансовий комітет відповідає за розробку або координує плани місцевого уряду.

(5) Крім того, фінансовий комітет може здійснювати оперативне управління іншими справами місцевого уряду.

(6) Якщо фінансовий комітет займається іншими справами місцевого уряду згідно з підпунктом (5), то у статуті місцевого уряду може вказуватися відповідне призначення такого фінансового комітету.

19.-(1) Члени постійного комітету обираються з-поміж членів місцевої ради.

20.-(1) Комітети здійснюють свої функції на засіданнях. Фінансовий комітет та кожний постійний комітет визначають на кожен фінансовий рік місце і час проведення їхніх засідань. Будь-який член комітету може вимагати винесення питання про графік засідань на розгляд місцевої ради перед прийняттям.

(2) Комітет повноважний розглядати питання, якщо присутні принаймні половина його членів. Усі рішення приймаються більшістю голосів.

(3) Комітети приймають власні регламенти. Комітети можуть приймати правила щодо тривалості засідань комітетів. Порядок денний надсилається членам до засідання комітетів. Протоколи зберігаються у кожному комітеті, куди подаються рішення комітету. Протокол про рішення підписують присутні члени після кожного засідання. Будь-який з таких членів може вимагати внесення короткого запису про окрему думку до протоколів рішень. Щодо питань, які передаються комітетом до іншого комітету, до місцевої ради або до іншого органу, будь-який член може вимагати ознайомлення одержувача зі змістом протоколів. Даний член має право доступу для обґрунтування своєї точки зору, яка має бути включена до протоколів, що передаються.

(4) Комітети мають право дозволяти службовцям місцевого уряду відвідувати їхні засідання для виконання секретарських та подібних функцій для комітету. Комітету дозволяється викликати інших осіб, включаючи інших членів місцевої ради, до участі у переговорах, якщо це доцільно для роз’яснення питання.

(5) Фінансовий комітет може дозволити членам місцевої ради, які не є членами фінансового комітету, бути присутніми при остаточному обговоренні пропозицій до річного бюджету та багаторічних бюджетних прогнозів.

(6) Будь-який член місцевої ради має право, з дотриманням обмежень щодо конфіденційності, встановлених за законом, отримувати на вимогу порядок денний та копії протоколів рішень, що поширюються між членами комітетів, до яких не входить особа, що подає запит, та, в особливому випадку, документи щодо справи у тому ж обсязі, що і члени комітету.

(7) З дотриманням обмежень щодо конфіденційності, встановлених за законом, список питань до розгляду на засіданнях комітетів виставляється для огляду в одному або більше місцях муніципалітету.

21.-(1) Комітети ведуть справи, за які вони відповідають у рамках схваленого річного бюджету, у зв’язку з рішеннями, прийнятими місцевою радою та у відповідності з положеннями та подібними документами, прийнятими місцевою радою. Вони не допускають перевищення виділених сум та подають рекомендації через фінансовий комітет для місцевої ради, якщо виникла потреба або доцільність у виділенні додаткових коштів.

(2) Перш ніж ініціювати будь-які заходи, що мають важливі наслідки для іншого комітету, комітет має провести переговори з відповідним комітетом, при потребі, за участю голови місцевої ради згідно з пунктом 31.а.

(3) На вимогу фінансового комітету і у строки, встановлені останнім, комітети мають подати свої матеріали до річного бюджету та багаторічних бюджетних прогнозів згідно з пунктом 37(2).

22.-(1) Комітети обирають власних голів, однак з урахуванням пункту 18(1). Будь-який член комітету зобов’язаний прийняти своє обрання головою. Голова готує, скликає і проводить засідання комітетів і слідкує за тим, щоб усі рішення були внесені до протоколів рішень.

(2) Голова має право приймати рішення з невідкладних питань або з питань, які навряд-чи викличуть сумніви з боку комітету. Голова місцевої ради має бути попередньо поінформований про рішення з невідкладних питань, крім рішень, які передаються до відання комітету за законом.

(3) Будь-який член комітету може поставити будь-яке питання щодо виконання функцій голови перед комітетом, і голова має надати комітету інформацію, яка вимагається. Голова має в усіх відношеннях керуватися рішеннями, прийнятими комітетом.

23.-(1) Будь-який член комітету може призупинити виконання рішення, прийнятого комітетом, заявивши на засіданні для внесення у протокол рішення, що він вимагає винесення справи на розгляд місцевої ради для ухвалення рішення. Це не стосується рішень, які передаються до відання комітету за законом.

24.-(1) Під час виборів більшістю голосів обирається кандидат, який отримав більшість голосів присутніх членів. Якщо такої більшості немає після першого голосування, проводиться повторне голосування. Під час повторного голосування обирається кандидат, який отримав більшість голосів присутніх членів, або якщо подані голоси лише за таку особу. Якщо під час другого голосування ситуація не проясниться, проводиться голосування за двох кандидатів, які набрали найбільше голосів під час повторного голосування. У разі рівного розподілу голосів, голоси розподіляються між двома кандидатами за жеребом (третій тур). Якщо під час третього туру голоси розподіляються порівну, то результат голосування визначається жеребкуванням.

(2) У випадку службовця місцевого уряду вибір між претендентами проводиться за процедурою, встановленою у підпункті (1).

(3) Вибори на пропорційній основі за цим Законом проводяться за принципом Д’Хондта за такими правилами: члени місцевої ради поділяються на групи, учасники яких повідомили голову, що вони спільно голосуватимуть на відповідних виборах. Під час виборів до фінансового комітету та постійних комітетів групи реєструються так само. Кількість членів кожної групи ділиться на 1, 2, 3 і т.д. Отримані у результаті частки вказують на порядок, у якому окремі групи зможуть призначати своїх представників. Якщо отримано дві або більше однакових часток, порядок встановлюється за жеребом. Коли визначається кількість представників, яких мають право висунути окремі групи, групи відразу інформують голову про осіб, призначених на посади, закріплені за ними. Якщо група відмовляється від свого права на одного або більше представників, вакансії розподіляються між іншими групами, як вказано вище.

25.-(1) Місцева рада обирає одного або більше членів комітетів, комісій, рад і подібних органів за принципом пропорційного представництва для кожного відповідного комітету, тобто по черзі з дотриманням пункту 27(1).

(2) Під час виборів місцевою радою членів комітетів, комісій, рад і подібних органів, до яких входить голова місцевої ради або голова комітету, то посада відповідної особи вважається такою, що входить до квоти групи у місцевій раді, яка висувала дану особу під час відповідних виборів.

26.-(1) Якщо вибори членів комітетів, комісій, рад і подібних органів мають проводитися як серед членів, так і серед осіб, які не є членами місцевої ради, вибори всіх членів, які здійснює місцева рада, мають проводитися за пропорційним представництвом для кожного комітету, тобто по черзі. Групи можуть призначати як членів, так і не членів місцевої ради у порядку, в якому між ними були розподілені мандати, доки не буде заповнений той чи інший тип посад.

27.-(1) Якщо під час виборів за пропорційною системою згідно з пунктом 24 група не отримала стільки місць у постійних комітетах, скільки вона повинна була б отримати шляхом остаточного розподілу усіх посад в цих комітетах, цій групі передаються місця, яких не вистачило, за рахунок посад, відібраних у групи (груп), яка отримала забагато посад під час першого туру розподілу. Група, яка має право на додаткові місця у комітеті, може вимагати не більше одного місця у кожному комітеті згідно з вищевказаними положеннями.

(2) Спори між групами, що мають віддати місця у комітеті згідно з наведеним вище вирішуються місцевою радою.

(3) Якщо внаслідок застосування процедури згідно з підпунктами (1) і (2) група втрачає більшість у комітеті, така група може призначити таку додаткову кількість членів відповідного комітету, яка необхідна для збереження їхньої більшості у комітеті.

28.-(1) Якщо під час виборів член звільняється з комітету, комісії, ради або подібного органу, до якого він був ораний певною групою у місцевій раді, то вакансія заповнюється тією ж групою.

(2) Якщо член групи не може брати участі у засіданнях принаймні місяць, то група, яка його обрала, може прийняти рішення про введення до цього комітету іншого члена на час відсутності першого члена.

29.-(1) Член комітету не може надавати жодні оплачувані послуги для тієї гілки місцевого уряду, за яку відповідає даний комітет, без проведення попереднього відкритого тендеру або, якщо цього вимагають обставини, без рішення, прийнятого місцевою радою.

(2) Членами постійного комітету не можуть бути:

а) службовці, які безпосередньо відповідають перед комітетом за ведення адміністративної діяльності, та їхні заступники, та

b) службовці, які виконують керівні функції в адміністративній області, що входить до сфери відповідальності комітету.

(3) Членами фінансового комітету не можуть бути:

а) працівники служб місцевого уряду, які здійснюють адміністративні функції з питань, які згідно з пунктом 18(3) та Частиною 5 віднесені до компетенції фінансового комітету.

b) службовці, які безпосередньо відповідають або іншим чином виконують керівні функції в інших адміністративних сферах, за які відповідає фінансовий комітет, та

с) службовці, які безпосередньо відповідають за ведення адміністративної діяльності у постійному комітеті.

(4) Службовці місцевого уряду не можуть бути членами муніципалітету згідно з пунктом 64, або головою постійного комітету корпорації, що обирається за правилами пункту 64.а.

(5) Жодна особа, яка проживає у шлюбі або у будь-яких відносинах, подібних до шлюбних, з особою, яка працює у місцевій раді, не може бути членом:

а) постійного комітету, якщо працівнику згідно з підпунктом (2), параграфом а забороняється входити до комітету,

b) фінансового комітету, якщо працівник безпосередньо відповідає або іншим чином виконує керівні функції в адміністративній сфері, що входить до компетенції фінансового комітету, або безпосередньо відповідає за управління адміністративною сферою у межах компетенції постійного комітету,

с) корпорації згідно з пунктом 64, або не може бути головою постійного комітету у місцевому уряді, що керується правилами пункту 64.а, якщо такий працівник безпосередньо відповідає або іншим чином виконує керівні функції в адміністративній сфері, що входить до компетенції департаменту корпорації, за яку відповідає дана особа, або безпосередньо відповідає за управління адміністративною сферою у межах компетенції одного з департаментів муніципалітету.

Частина 4

Голова місцевої ради

30.-(1) Голова готує засідання місцевої ради і скликає її членів. Він проводить переговори та голосування у місцевій раді та слідкує за тим, щоб її рішення вносилися до протоколів рішень.

31.-(1) Голова має право приймати рішення від імені місцевої ради з питань, які не можуть бути відкладені або щодо яких навряд чи виникне сумнів.

(2) Не пізніш, ніж на першому черговому засіданні згідно з пунктом 8(1) голова має повідомити місцевій раді про рішення, прийняті згідно з пунктом 31 (1).

(3) Голова відповідає за загальне поточне управління місцевою адміністрацією. Голова розподіляє справи між комітетами і слідкує за тим, щоб питання, які вимагають рішення місцевої ради, передавались останній з усіма заявами. Голова забезпечує виконання роботи та при потребі приймає відповідні правила. Голова слідкує за тим, щоб жодні витрати не були понесені і дохід не надходив без належного дозволу.

(4) Детальні посадові інструкції для голови можуть міститися у статуті місцевого уряду.

31.а.-(1) Голова має право брати участь у засіданнях комітетів без права голосу, навіть якщо він не є членом комітету. Голові слід повідомляти про дати та час засідань комітетів, і він має отримувати порядок денний та дублікат протоколу рішень по кожному засіданні.

(2) Голова може скликати членів двох або більше комітетів для загального обговорення поточних справ, які складають спільний інтерес.

(3) Голова має право призупиняти розгляд питання, що входить у сферу повноважень комітетів, наказавши комітету у письмовому вигляді негайно передати питання на розгляд місцевої ради. Однак це не стосується питань, за якими право прийняття рішення за законом закріплюється за комітетом.

32.-(1) Голова або заступник(и) голови місцевої ради та особа, уповноважена місцевою радою, мають підписувати документи, що стосують купівлі або продажу місцевим урядом нерухомості, укладення кредитних угод та прийняття гарантійних зобов’язань, однак з дотриманням підпункту (2).

(2) У муніципалітетах, що керуються правилами пункту 64 або пункту 64.а, документи, вказані у підпункті (1), можуть також підписувати члени корпорації або голови комітетів та особа, уповноважена на це місцевою радою.

33.-(1) Коли заступник голови місцевої ради діє замість голови за його відсутності, він має прийняти всі обов’язки, покладені на голову за цим Законом та статутом місцевого уряду.

34.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає правила, що регулюють виплату винагороди, допомоги у зв’язку з достроковим звільненням та пенсії голові місцевої ради, членам корпорації згідно з пунктом 64, та голів комітетів згідно з пунктом 64.а.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає правила, що регулюють виплату винагороди заступнику голови місцевої ради. Якщо обрано кілька заступників голови, то винагороду отримує лише перший заступник голови. Однак у місті Копенгагені і другий заступник голови може отримувати винагороду.

(3) Член, який згідно з пунктом 15(5) або пунктом 66(3) призначається виконувачем обов’язків голови або члена муніципалітету, отримує винагороду протягом строку перебування на цій посаді згідно з підпунктом (1). Така винагорода виплачується члену постійного комітету, який приймає управління адміністрацією згідно з пунктом 64.а(4).

(4) Місцева рада може виплачувати винагороду члену, який, крім випадків, перерахованих у підпункті (3), виконує обов’язки, покладені на голову місцевої ради або члена муніципалітету. При встановленні винагороди слід враховувати обсяг та тривалість навантаження.

(5) Заступник голови, який отримує винагороду згідно з підпунктом (2), може отримувати винагороду згідно з підпунктом (3) або (4), якщо дана особа виконувала обов’язки голови більше п’яти тижнів протягом фінансового року.

(6) Якщо член одержує інші винагороди, компенсації, винагороди за участь або відшкодування втраченого прибутку з місцевої скарбниці, то ці суми разом з винагородою, зазначеною у підпунктах (3) - (4) не можуть перевищувати винагороду, на яку має право мер протягом будь-якого фінансового року згідно з підпунктом (1).

35. (Анульовано)

Частина 5

Фінансове управління місцевого уряду

36.-(1) Фінансовий рік місцевого уряду триває з 1 січня до 31 грудня.

37.-(1) Проект річного бюджету місцевого уряду на наступний фінансовий рік готує фінансовий комітет і представляє його місцевій раді до завершення строку, встановленого Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(2) Проект має супроводжувати багаторічний бюджетний прогноз на кількість років, визначену Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я.

 38.-(1) Місцева рада двічі розглядає проект річного бюджету та багаторічний фінансовий прогноз фінансового комітету з інтервалом не менше трьох тижнів.

(2) Під час другого розгляду місцева рада проводить обговорення і приймає рішення щодо проекту річного бюджету та багаторічного фінансового прогнозу. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я встановлює часове обмеження для другого розгляду та може встановити граничні терміни для конкретних статей річного бюджету та багаторічного бюджетного прогнозу. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я приймає деталізовані правила по визначенню статей у річному бюджеті, щодо яких місцева рада має прийняти рішення про фінансування під час остаточного прийняття річного бюджету.

39.-(1) Остаточно прийнятий річний бюджет та багаторічний фінансовий прогноз мають буті відкритими для вивчення жителями муніципалітету.

(2) Коротке резюме змісту річного бюджету та багаторічного фінансового прогнозу має бути поширене серед жителів муніципалітету або опубліковане у місцевій пресі, за вибором місцевої ради, до початку наступного фінансового року.

40.-(1) Річний бюджет у тій формі, у якій він остаточно прийнятий місцевою радою, встановлює обов’язкову суму місцевих податків, які стягуватимуться наступного року. Статті місцевого бюджету, для яких місцева рада шляхом прийняття річного бюджету надала фінансування згідно з пунктом 38(2), також є зобов’язальними для місцевої адміністрації на наступний рік.

(2) Місцева рада має повноваження здійснювати асигнування. Заходи, що вимагають доходів і витрат, не передбачених у зв’язку з прийняттям річного бюджету, не можуть здійснюватися, доки місцева рада не виділить необхідні кошти. Однак заходи, що вимагаються за законом або іншим зобов’язальним правовим документом, можуть розпочинатися, якщо необхідно, без попереднього дозволу місцевої ради, але такий дозвіл слід отримати якомога скоріше. Крім того, місцева рада може доручити фінансовому комітету надати додаткове фінансування у випадках, коли суми асигнувань, виділених на поточні операції або капітал, мають бути переведені на інший рахунок асигнувань для поточних операцій або капіталу.

(3) Для будь-якого додаткового гранту слід вказати джерело покриття дозволених витрат.

41.-(1) Будь-які рішення щодо кредитування або прийняття гарантійних зобов’язань приймають місцевою радою, якщо Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я не визначить інше.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити деталізовані правила прийняття місцевою радою рішень стосовно укладення орендних договорів, які встановлюють певні зобов’язання для місцевого уряду.

41.а.-(1) Будь-яке рішення щодо встановлення тарифів, які мають сплачувати місцеві жителі за послуги муніципальних комунальних компаній та користування соціальними інститутами та послугами тощо, включаючи схеми оздоровлення дітей на канікулах, приймаються місцевою радою.

42.-(1) До складу місцевого уряду мають входити професійні аудитори, схвалені контролюючим органом. Місцева рада може звільнити адукторів лише за згодою контролюючого органу.

(2) Всі рахунки місцевої ради мають проходити аудит. У ході аудиту перевіряється правильність обліку та відповідність заявлених операцій прийнятим асигнуванням, іншим рішенням місцевої ради, законам та іншим положенням, а також контрактам, укладеним у результаті переговорів, та загальноприйнятою практикою. Крім того, оцінюватиметься виконання рішень місцевої ради і комітетів, а також управління справами місцевого уряду з погляду дотримання фінансових положень.

(3) Через регулярні проміжки часу аудитори мають критично оцінювати ведення обліку та існуючі засоби контролю з метою підтвердження їхнього безпечного застосування.

(4) Аудитори подають щорічний звіт про аудит рахунків місцевого уряду. Крім того, аудитори подають звіт протягом року в установлений час або якщо аудитори вважають це доцільним (проміжні аудиторські звіти).

(5) Місцева рада має закупити та надати аудиторам усі засоби, необхідні для проведення аудиту.

(6) Аудитори не повинні брати участь або приймати спільну відповідальність за рішення, що можуть поставити під загрозу їхню незалежність

(7) Місцева рада встановлює деталізовані правила організації касового обслуговування та бухгалтерського обліку місцевого уряду у положеннях, які повинні включати процедурні інструкції щодо касового обслуговування та бухгалтерського обліку. Ці положення слід передати аудиторам місцевого уряду, яким також слід повідомляти про внесенні змін до цих положень до їх набуття чинності.

42.а.-(1) Аудит рахунків міста Копенгагена проводить Аудиторське управління міста. Детальні положення щодо аудиторських процедур мають бути викладені в статуті аудиту, який приймає місто Копенгаген і ратифікує Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(2) Аудиторське управління входить до складу апарату міста Копенгагена, але у проведенні аудиту воно несе окрему відповідальність згідно з положеннями аудиторського статуту. Голова Аудиторського управління може бути звільнений лише за згодою Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(3) В усьому іншому аудит має проводитися згідно з правилами пункту 42(2) - (7).

42.b.-(1) Голова місцевої ради організує поширення аудиторських звітів, підготовлених згідно з пунктом 42(4), між членами місцевої ради не пізніше, ніж через сім днів після їх отримання.

42.с.-(1) Аудитори можуть подавати аудиторські звіти, підготовлені згідно з пунктом 42(4), місцевій раді. Крім того, аудиторські звіти мають подаватися місцевій раді на вимогу принаймні однієї четвертої членів. На вимогу аудиторів або принаймні однієї четвертої членів, голова місцевої ради має визначити час і місце для презентації та скликати членів місцевої ради.

(20 Голова місцевої ради організує скликання членів місцевої ради якомога скоріше, але не пізніше, ніж через 4 робочих дні до презентації аудиту, та забезпечує оперативне надання членам матеріалів, необхідних для презентації, не пізніше, ніж за три робочих дні до засідання. Відповідно застосовується друге речення пункту 8(4).

(3) Місцева рада може дозволити іншим особам брати участь або бути присутніми під час презентації.

(4) Під час презентації не приймаються рішення.

43.-(1) Бухгалтерський облік місцевої ради має забезпечувати загальне уявлення про розподіл коштів місцевого уряду і про відповідність фінансового управління річному бюджету та іншим рішенням, прийнятим місцевою радою.

44.-(1) Інші кошти, крім готівки, необхідної для повсякденних операцій, мають бути розміщені у фінансовому інституті або покладені на жиро рахунок, або розміщені у таких облігаціях або сертифікатах інвестиційного траст-фонду, визначених для безпечного вкладення капіталу трастових фондів.

45.-(1) Фінансовий комітет має подавати річну бухгалтерську звітність місцевій раді у строки, встановлені Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я. До звітності має додаватися список забезпечення та гарантійних зобов’язань місцевого уряду. Крім того, звітність має супроводжуватися необхідними коментарями, зокрема, стосовно важливих відхилень між цифрами асигнувань та обліку.

(2) Місцева рада передає бухгалтерську звітність аудиторам. Після надання коментарів аудиторів щодо звітності фінансовому комітету та, у частині коментарів, які не стосуються адміністративних питань у сфері відання фінансового комітету, також відповідному органу місцевого уряду для надання відповіді, місцева рада проводить засідання для прийняття рішення стосовно коментарів та схвалення бухгалтерської звітності.

(3) Остаточно прийнята бухгалтерська звітність має бути відкрита для ознайомлення жителями муніципалітету.

46.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я має право приймати деталізовані правила управління касовим обслуговуванням та бухгалтерським обліком місцевого уряду, подання річної фінансової звітності, аудиту та рішення щодо коментарів.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може приймати деталізовані правила щодо підготовки і розкриття інформації місцевій раді про фінансове становище місцевого уряду.

Частина 6

Контроль регіональної державної адміністрації

47.-(1) Контроль над місцевими урядами здійснює регіональна державна адміністрація у регіоні, де розташований муніципалітет.

(2) Контроль над міжмуніципальними підприємствами, створеними згідно з пунктом 60, здійснює регіональна державна адміністрація, яка у відповідності з підпунктом (1) контролює муніципалітети, що беруть участь у підприємстві. Якщо контроль над муніципалітетами, які беруть участь, покладено на різні регіональні державні адміністрації, то такий контроль здійснює регіональна державна адміністрація, що згідно з підпунктом (1) відповідає за контроль над місцевим урядом, де зареєстроване міжмуніципальне підприємство.

(3) У ході контролю регіональна державна адміністрація не керується вказівками Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановлювати загальні правила реалізації повноважень регіональної державної адміністрації в рамках контролю.

48.-(1) Регіональна державна адміністрація здійснює контроль над дотриманням місцевими урядами та міжмуніципальними підприємствами, створеними згідно з пунктом 60, законодавства, що стосується державних органів влади, включаючи положення про місцевий уряд, видані на виконання цих законодавчих актів, однак з урахуванням підпунктів (2) і (3).

(2) Регіональна державна адміністрація не контролює дотримання місцевими урядами та міжмуніципальними підприємствами, створеними згідно з пунктом 60, положень щодо зайнятості.

(3) Регіональна державна адміністрація не контролює обсяг прийняття рішення по конкретній справі спеціальним органом з розгляду скарг або наглядовим органом.

48.а-(1) Регіональна державна адміністрація приймає рішення щодо достатності підстав для відкриття наглядового провадження.

49.-(1) Місцева рада та керівний орган міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60, має надавати та передавати інформацію регіональній державній адміністрації та передавати документи на вимогу регіональної державної адміністрації щодо питань, які стосуються місцевого уряду та міжмуніципального підприємства, відповідно.

(2) В особливих випадках регіональна державна адміністрація може вимагати, щоб місцева рада надала коментарі аудитів щодо рішень місцевих рад щодо аудиторських звітів. Перше речення також стосується керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

(3) Регіональна державна адміністрація може встановити кінцевий термін для отримання та передання інформації та подання документів згідно з підпунктами (1) і (2).

(4) Якщо регіональна державна адміністрація для здійснення контролю отримує робочі документи, які призначені для внутрішнього користування згідно з Законом “Про відкрите управління” та Законом “Про державне управління”, то такі документи не втрачають свій внутрішній статус внаслідок такого розкриття.

(5) Регіональна державна адміністрація може при потребі вимагати проведення судового розслідування згідно з пунктом 1018 Закону “Про правосуддя”.

(6) Регіональна державна адміністрація може звернутися з проханням до інших органів про надання таких вказівок і допомоги у сфері їхньої компетенції, які необхідні для здійснення контролю.

50.-(1) Регіональна державна адміністрація може давати свої висновки щодо законності дій або бездіяльності місцевого уряду.

50.а.-(1) Якщо місцева рада прийняла рішення, що суперечить закону, то регіональна державна адміністрація може його анулювати. Розглядаючи питання, регіональна державна адміністрація може тимчасово призупинити дію даного рішення. Якщо це рішення вже було виконане, його можна призупинити або анулювати лише у випадку, коли:

(і) сторона подає відповідну письмову заяву до регіональної державної адміністрації;

(іі) не діє комісія з розгляду скарг згідно з будь-яким іншим законом; та

(ііі) проти цього немає важливих аргументів, особливо стосовно приватних інтересів.

(2) Призупинення згідно з пунктом (1) також стосується рішення фінансового комітету, постійного комітету або муніципалітету, якщо його не можна винести на розгляд місцевої ради. Підпункт (1) також застосовується до рішення голови місцевої ради, прийнятого згідно з пунктом 31(1). Підпункт (1) також стосується рішення голови фінансового комітету або постійного комітету, прийнятого згідно з пунктом 22(2), якщо його не можна винести на розгляд місцевої ради. Крім того, підпункт (1) також стосується рішення керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

50.b.(1) Якщо місцева рада не виконує дії, які від неї вимагаються за законом, то регіональна державна адміністрація може накласти штрафні санкції на членів місцевої ради, які допустили бездіяльність.

(2) Член не може уникнути відповідальності, утримавшись від голосування.

(3) Підпункти (1) і (2) також стосуються членів фінансового комітету, постійного комітету і муніципалітету у справах, які не можна винести на розгляд місцевої ради. Підпункт (1) також стосується голови місцевої ради у справах, коли голова не скликав членів місцевої ради на чергове та позачергове засідання місцевої ради згідно з пунктом 8(1) і (2). Підпункти (1) і (2) також стосуються членів керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

50.с-(1) Регіональна державна адміністрація може подати позов про відшкодування збитків проти члена місцевої ради, який несе відповідальність за збитки, понесені місцевим урядом.

(2) Член не може уникнути відповідальності, утримавшись від голосування.

(3) Якщо в ході розгляду позову про відшкодування збитків, поданого згідно з підпунктом (1), буде визнано, що член призвів до збитків муніципалітету у ході виконання його посадових обов’язків, то сума відшкодування цих збитків може бути зменшена або скасована тією мірою, наскільки це вважається доцільним, враховуючи провину, обсяг збитків та загальні обставини справи.

(4) Підпункти (1) - (3) також стосуються членів фінансового комітету, постійного комітету і муніципалітету. Підпункти (1) - (3) також стосуються голови місцевої ради у випадку рішень, прийнятих згідно з пунктом 31(1). Підпункти (1) - (3) також стосуються голови фінансового комітету або постійного комітету у випадку рішень, прийнятих згідно з пунктом 22(2). Підпункти (1) - (3) також стосуються членів керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

50.d.-(1) Регіональна державна адміністрація може відмовитися від свого права подання позову згідно з пунктом 50.с, якщо дана особа протягом встановленого терміну сплачує конкретну суму місцевому уряду або міжурядовому підприємству, відповідно. При визначенні такої суми може враховуватися провина, обсяг збитків та загальні обставини справи. Якщо дана особа погоджується сплатити цю суму і виплачує її протягом встановленого строку, позов проти неї не подається.

51.-(1) Регіональна державна адміністрація може подати декларативний позов проти місцевої ради, яка прийняла незаконне рішення або не виконала дію, яка вимагається від неї а законом, або якщо рішення про виконання дії було анульоване або тимчасово призупинене регіональною державною адміністрацією згідно з пунктом 50.а.

(2) Підпункт (1) також стосується фінансового комітету, постійного комітету або муніципалітету у справах, які не можна винести на розгляд місцевої ради. Підпункт (1) також стосується голови місцевої ради у випадку рішень, прийнятих згідно з пунктом 31(1). Підпункт (1) також стосується голови фінансового комітету або постійного комітету у випадку рішень, прийнятих згідно з пунктом 22(2), які не можна винести на розгляд місцевої ради. Підпункт (1) також стосується керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

Частина 7

Контроль з боку Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я

52.-(1) Керівні органи або члени керівних органів, яких стосуються відповідні заходи, можуть передати рішення регіональної державної адміністрації про застосування заходів, вказаних у пунктах 50.а - 50.d, на розгляд Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(2) Зацікавлена місцева рада або керівний орган міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60, може передати на розгляд Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я рішення регіональної державної адміністрації стосовно згоди або дозволу, прийнятого у відповідності з цим Законом або відповідними підзаконними положеннями, крім випадків, коли таке рішення приймається у повній згоді з місцевою радою або міжмуніципальним підприємством.

(3) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може за власною ініціативою розглянути рішення регіональної державної адміністрації про застосування заходів, вказаних у пунктах 50.а - 50.d, та стосовно згоди або дозволу, прийнятого у відповідності з цим Законом або відповідними підзаконними положеннями, коли міністр вважає, що справа має фундаментальну або загальну вагу або серйозний характер.

(4) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може ратифікувати, анулювати або змінити рішення регіональної державної адміністрації, зазначені у підпунктах (1) - (3), і наказати регіональній державній адміністрації прийняти питання для повторного розгляду згідно з пунктами 50 - 50.d або згідно з положеннями про надання згоди або схвалення у відповідності з цим Законом або відповідними підзаконними положеннями. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може змінити рішення регіональної державної адміністрації, яке ставить у невигідне становище орган або члена, якого воно стосується, однак з дотриманням пункту 50.d, (ііі). Згідно з умовами, зазначеними у пункті 51, Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може подати декларативний позов або наказати регіональній державній адміністрації подати декларативний позов.

53.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може за власною ініціативою розглянути питання про законність дій або бездіяльності місцевого уряду, щодо яких регіональна державна адміністрація подала коментарі згідно з пунктом 50, коли міністр вважає, що справа має фундаментальну або загальну вагу або серйозний характер. Це також застосовно, якщо регіональна державна адміністрація вирішила не розглядати питання законності дій або бездіяльності місцевого уряду.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може давати коментарі щодо законності дій або бездіяльності місцевого уряду, та приймати рішення згідно з пунктами 50.а - 50.d у цьому відношенні. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може також наказати регіональній державній адміністрації прийняти питання для повторного розгляду згідно з пунктами 50 - 50.d. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я на умовах, зазначених у пункті 51, може подати декларативний позов або наказати регіональній державній адміністрації подати декларативний позов.

53.а-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може за власною ініціативою та на додаток до випадків, вказаних у пунктах 52 і 53, розглянути питання про законність дій або бездіяльності регіональної державної адміністрації у зв’язку з виконанням контрольної функції, якщо міністр вважає це доцільним або якщо на думку міністра справа має фундаментальну або загальну вагу або серйозний характер.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може давати коментарі щодо законності дій або бездіяльності регіональної державної адміністрації та ратифікувати, анулювати або змінювати рішення регіональної державної адміністрації. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може також наказати регіональній державній адміністрації прийняти питання на повторний розгляд.

54.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може також наказати регіональній державній адміністрації прийняти питання на розгляд згідно з пунктами 50 - 50.d.

55.-(1) Регіональна державна адміністрація та Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я можуть призупинити виконання рішення міністра щодо питання, розглянутого згідно з пунктами 52 і 53.а. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може анулювати рішення регіональної державної адміністрації про призупинення виконання рішення міністра.

65.-(1) Місцева рада, керівний орган міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60, та регіональна державна адміністрація мають надавати інформацію Міністру внутрішніх справ та охорони здоров’я та доставляти документи, які вимагає міністр, з питань, що стосуються місцевого уряду та міжмуніципального підприємства, відповідно, у межах компетенції наглядового органу.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я в особливих випадках може наказати місцевій раді надати коментарі аудиторів щодо рішень місцевої ради по аудиторським висновкам. Це перше речення також стосується керівного органу міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60.

(3) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити кінцевий термін для подання інформації і документів згідно з підпунктами (1) і (2).

(4) Якщо Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я з метою здійснення контролю отримує робочі документи, які призначені для внутрішнього користування згідно з Законом “Про відкрите управління” та Законом “Про державне управління”, то такі документи не втрачають свій внутрішній статус внаслідок такого розкриття.

(5) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може при потребі вимагати проведення судового розслідування згідно з пунктом 1018 Закону “Про правосуддя”.

(6) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може звернутися з проханням до інших органів про надання таких вказівок і допомоги у сфері їхньої компетенції, які необхідні для здійснення контролю.

Частина 8

Спеціальні положення

57.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я визначає форму річного бюджету, багаторічного бюджетного прогнозу та бухгалтерського обліку місцевого уряду.

(2) Річна фінансова звітність місцевого уряду передається у відповідну регіональну державну адміністрацію згідно з пунктом 47, разом з аудиторським висновком і рішенням, прийнятим місцевою радою щодо нього згідно пункту 45(2). Кінцевий термін подання звітності у регіональну державну адміністрацію встановлюється Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(3) Коли аудитори подають проміжний фінансовий звіт місцевій раді згідно з пунктом 42(4), вони мають повідомити про це регіональній державній адміністрації згідно з пунктом 47.

58.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила кредитування та проведення подібних операцій місцевими урядами.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила розрахунків між місцевими урядами та муніципальними комунальними компаніями у цьому муніципалітеті.

59.-(1) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила доступу місцевої ради до зв’язування місцевого уряду угодами забезпечення або іншими фінансовими гарантіями та зобов’язаннями робити регулярні внески або подібні виплати, які місцевий уряд не зобов’язаний здійснювати за законом.

60.-(1) Угоди про співробітництво між місцевими урядами, які обмежують повноваження окремих місцевих рад, що беруть у них участь згідно з цим Законом вимагають схвалення регіональної державної адміністрації або регіональної державної адміністрації, яка згідно з пунктом 47(1) здійснює контроль над муніципалітетами, які беруть участь, якщо у законодавстві прямо не вказане інше.

(2) Угоди, що мають природу, вказану у підпункті (1), можуть бути скасовані за згодою учасників. Крім того, скасування може відбутися на вимогу учасника, якщо відповідальна регіональна державна адміністрація згідно з пунктом 47(2) вважає його виправданим.

(3) Умови скасування угод мають бути схвалені відповідальною регіональною державною адміністрацією згідно з пунктом 47(2), і мають бути викладені цим органом у разі будь-якого спору між учасниками.

61.-(1) На члена місцевої ради, винного у злісному невиконанні своїх посадових обов’язків, накладається штраф. Невиконання посадових обов’язків через необережність не передбачає покарання.

62.-(1) До завершення першого року каденції місцева рада має оцінити можливість покращення якості та ефективності виконання завдань місцевого уряду (стратегія надання послуг). Місцева рада має розглянути можливість використання місцевим урядом тендерів та спосіб їх проведення. Стратегія надання послуг має бути відкрита для жителів муніципалітету у формі звіту.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити конкретні правила щодо змісту і форми стратегії надання послуг.

62.а.-(1) Якщо приватне підприємство подає конкретну пропозицію щодо виконання завдання, за яке відповідає місцевий уряд, місцева рада повинна вирішити, чи залишиться виконання цього завдання закріпленим за місцевим урядом. Місцева рада має повідомити приватному постачальнику про рішення місцевої ради та обґрунтувати своє рішення, якщо місцева рада не приймає пропозицію.

(2) Приймаючи рішення згідно з підпунктом (1) місцева рада повинна порівняти витрати, задіяні на виконання завдання місцевим урядом та витрати, пов’язані з прийняттям поданої пропозиції.

(3) Підпункти (1) і (2) також стосуються міжмуніципальних підприємств, створених згідно з пунктом 60.

(4) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити правила розрахунку витрат згідно з підпунктом (2).

62.b.-(1) Місцева рада може відмовитися приймати рішення згідно з пунктом 62.а, якщо:

(і) пропозиція не перевищує 500 тисяч датських крон для окремих послуг та 500 тисяч датських крон на рік для неперервних послуг;

(іі) постачальник за законом не може виконувати завдання, включене до пропозиції;

(ііі) постачальник не може довести, що у нього є необхідні технічні навички;

(iv) постачальник не може довести, що у нього є необхідна фінансово-економічна база;

(v) постачальник не може довести, що обставини більш особистого характеру не роблять його непридатним для виконання цього завдання;

(vi) пропозиція виглядає незвичайно дешевою порівняно з послугою

(vii) ця пропозиція відповідає пропозиціям, які місцева рада розглядала протягом даного строку повноважень згідно з пунктом 62.а.;

(viii) пропозиція включає завдання, щодо якого місцева рада вирішила оголосити тендер до отримання пропозиції;

(іх) пропозиція включає завдання, що відхиляється від визначення завдання, яке прийняла місцева рада як основу для рішення згідно з пунктом 62.а. У такому випадку місцева рада має повідомити постачальнику про прийняте визначення змісту завдання.

(2) Рішення за підпунктами 1, (і) - (viii) може приймати адміністрація місцевого уряду, постійний комітет або фінансовий комітет. Це також стосується рішень, прийнятих згідно з підпунктом 1 (іх), якщо пропозиція відповідає пропозиції, яку місцева рада розглядала протягом даного строку повноважень згідно з підпунктом (1), (іх).

(3) Підпункти (1) і (2) також стосуються міжмуніципальних підприємств, створених згідно з пунктом 60.

62.с.-(1) До завершення третього кварталу року, у якому відбулися вибори місцевої ради, місцева рада повинна проконтролювати виконання місцевою радою стратегії надання послуг місцевого уряду згідно з пунктом 62(1). Місцева рада також звітує про пропозиції, які вона розглянула згідно з пунктом 62.а і пунктом 62.а(1), параграфом 9. Цей звіт має бутив відкритим для жителів муніципалітету.

(2) Звіт, наданий згідно з підпунктом (1), має включати інформацію про державні закупівлі для завдань, завершених протягом даного строку повноважень, та інформацію про виконання завдань, які залишилися закріпленими за місцевим урядом після тендерної процедури. Цей звіт також має включати дані щодо того, чи в результаті розгляду місцевою радою пропозиції згідно з пунктом 62.а завдання, включені до пропозиції, були передані іншій особі, крім місцевого уряду, і якщо ні, то причину того, чому виконання завдання не було передане від місцевого уряду іншій особі.

(3) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити конкретні правила щодо змісту і форми цього звіту.

63.-(1) Місцева рада, керівний орган міжмуніципального підприємства, створеного згідно з пунктом 60. і зацікавлена регіональна державна адміністрація згідно з пунктом 47 мають зібрати та передати інформацію та документи відповідному міністру, яку він може вимагати стосовно питань, що стосуються місцевого уряду та міжмуніципального підприємства, відповідно, у межах сфери компетенції контролюючого органу.

(2) Міністр може встановити часове обмеження для збору і надання інформації і подання документів згідно з підпунктом (1).

63.а-(1) Відповідний міністр може давати коментарі щодо законності дій або бездіяльності місцевого уряду. Міністр вирішує, чи є належні підстави для такої заяви.

64.-(1) Статути місцевого уряду міста Копенгаген та муніципалітетів Фредеріксберга, Однесе, Аалборга та Аархуса можуть передбачати рішення для створення корпорації для участі в управління справами місцевого уряду. До членів корпорації застосовуються друге речення пункту 6(3) і друге речення пункту 7(2).

(2) Положення щодо безпосереднього управління справами місцевого уряду, включаючи те, які питання мають бути передані індивідуальним членам корпорації для реалізації під їхню відповідальність, мають бути викладені у статуті місцевого уряду.

(3) Статут місцевого уряду також передбачає відхилення від змісту цього закону в інтересах корпоративної системи.

64.а.-(1) Статути місцевого уряду міста Копенгаген та муніципалітетів Фредеріксберга, Однесе, Аалборга та Аархуса можуть передбачати, що голови постійних комітетів відповідають а поточне управління частиною місцевої адміністрації, яка займається сферами послуг комітету. Голова місцевої ради відповідає за поточне управління іншими департаментами місцевої адміністрації, якщо інше не передбачене у статуті місцевого уряду.

(2) Управління адміністрацією з боку голів комітетів регулюється третім і четвертим реченнями і підпунктом (4) пункту 31(3).Управління адміністрацією з боку голови місцевої ради регулюється другим, третім і четвертим реченнями і підпунктом (4) пункту 31.(3). Друге речення пункту 6(3), друге речення пункту 7(2) і друге речення пункту 11(1) застосовуються до голів комітетів, відповідно.

(3) підпункти (1) і (2) можуть також застосовуватися, якщо місцевий уряд, вказаний у підпункті (1) вище, управляється згідно з пунктом 65. Пункт 66 застосовується відповідно до голів комітетів.

(4) Якщо голова комітету не може брати участі у засіданнях принаймні протягом місяця, комітет призначає члена для виконання функцій голови на час його відсутності, включаючи управління адміністрацією. Якщо місцевим урядом управляють згідно з пунктом 65 з дотриманням підпункту (3), то член, який має виконувати функції голови, включаючи управління адміністрацією та членство у фінансовому комітеті, призначається групою, яка призначила голову комітету.

(5) Голови комітетів місцевих урядів, що управляються згідно з підпунктами (1) - (4), можуть називатися радниками. У місті Копенгагені голови комітетів можуть називатися мерами, і голова Міської ради може називатися старшим мером.

65.-(1) У статуті місцевого уряду місцева рада може передбачити, що до фінансового комітету входить голова місцевої ради, який також є головою комітету, та голови постійних комітетів і, можливо, додаткова кількість членів міської ради.

(2) Голови постійних комітетів обираються місцевою радою на установчому засіданні відразу після виборів голови та заступника (заступників) голови місцевої ради. Вибори проводяться за пропорційною системою таким чином, щоб та сама реєстрація груп зберігалася і на наступних виборах до постійних комітетів і фінансового комітету, що проводяться згідно з підпунктами (3) і (4). Обрання зберігає чинність протягом всього скликання місцевої ради.

(3) Групи у порядку, у якому вони отримали право на заняття посад голів комітетів, визначають, у яких комітетах вони хочуть отримати керівництво та висувають своїх представників на голів комітетів. Жоден член не може бути призначений головою більше одного комітету. При розподілі посади голови фінансового комітету вона відводить групі у місцевій раді, якій належить посада голови місцевої ради. Після обрання голів комітетів обираються інші члени постійних комітетів згідно з пунктами 25 і 27, при цьому посада голови комітету вважається першою посадою, що входить до квоти групи у місцевій раді, якій належить посада голови комітету.

(4) Якщо статут місцевого уряду передбачає, що до фінансового комітету входить додаткова кількість членів місцевої ради згідно з підпунктом (1), то такі члени фінансового комітету обираються за пропорційним представництвом таким чином, що посади, отримані згідно з підпунктом (1), віднімаються від кількості посад відповідної групи.

(5) Місцева рада, що приймає рішення згідно з підпунктом (1), може передбачити у статуті місцевого уряду на наступний строк повноважень, що вибори голови місцевої ради та голови постійних комітетів мають проводитися одночасно за пропорційним представництвом згідно з другим реченням підпункту (2). Група, яка набере найбільший показник на виборах, має право призначити голову місцевої ради. Група, яка призначає голову місцевої ради, також призначає і заступника голови, кім випадків, коли обираються два заступники голови згідно з пунктом 6(5). Положення статуту уряду згідно з першим реченням має бути прийняте або скасоване до дня виборів згідно з пунктом 6(2) Закону “Про вибори місцевого уряду”.

(6) Якщо голова або заступник голови, призначений згідно з підпунктом (5), складає з себе повноваження, помирає або звільняється з місцевої ради, вакантна посада заповнюється групою місцевої ради, яка призначила голову або заступника голови, що звільнився, на термін повноважень місцевої ради, що залишився.

(7) Коли замісник голови або заступника голови, який був призначений згідно з підпунктом (5), був призначений згідно з пунктом 15(2), а очікувана тривалість відсутності голови або заступника голови складає не менше двох місяців, то група, що призначила голову або заступник голови, призначає виконувача обов’язків голови або заступника голови на час їхньої відсутності.

65.а.-(1) У статуті місцевого уряду місцева рада може передбачити, що для безпосереднього управління справами місцевого уряду не потрібно створювати фінансовий комітет та постійні комітети.

(2) У місцевих радах, що управляються згідно з підпунктом (1), голова місцевої ради приймає повноваження, покладені на фінансовий комітет згідно з пунктами 37(1) і 45(1).

65.b.-(1) Будь-яке рішення про управління місцевим урядом згідно з пунктами 64, 64.а, 65 і 65.а, приймається до або протягом строку повноважень місцевої ради. Якщо потягом строку повноважень періоду місцева рада внесла зміни до системи управління, вони залишається обов’язковою для строку повноважень, що залишився.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити деталізовані правила щодо управління місцевими урядами згідно з пунктами 64, 64.а, 65 і 65.а, включаючи правила щодо виплати винагороди та подібні положення, що відрізняються від правила, встановлених у пункті 16.

65.с.-(1) За згодою Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я місцева рада може прийняти правила у статуті місцевого уряду, які діятимуть під час наступної каденції, що відрізняються від правил, встановлених пунктами 15(2), 16, 16.а, 17, 18, 19, 20(4) і 95), пунктами 21, 22, 27, 28, 37, 38 і пунктом 45(1) і (2).

(2) За згодою Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я місцева рада може передбачити у статуті місцевого уряду систему управління, що відрізняється від управління через комітети згідно з Частиною 3, та систем управління, вказаних у пунктах 64, 64.а, 65 і 65.а. Відповідне рішення приймається до початку або під час строку повноважень, і зберігає чинність протягом даного строку повноважень або до завершення строку повноважень, що залишився.

(3) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може встановити деталізовані правила щодо системи управління, прийнятої згідно з підпунктом (2), включаючи будь-які відхилення від змісту цього Закону, зумовлені конкретною системою управління.

65.d.-(1) Місцева рада може передбачити створення районних комітетів, включаючи передання повноважень районним комітетам приймати рішення щодо конкретних питань місцевого урядування. Члени районних комітетів обираються місцевою радою. Районна рада може прийняти рішення щодо кількості спостерігачів, які можуть брати участь у засіданнях районних комітетів.

(2) Для забезпечення незалежної роботи районних комітетів їм можуть бути передані завдання у таких сферах:

(і) Завдання, що стосуються подання планів місцевого розвитку згідно з Частиною 5 і 6 Закону “про планування” у сферах, які були закріплені за житлом у рамкових планах місцевого уряду;

(іі) Винятки з планів місцевого розвитку та містобудівництва згідно з пунктами 19, 20 і 21(1) Закону “Про планування” у сферах, вказаних під номером (і);

(ііі) Завдання у зв’язку з положеннями про сервітут згідно з пунктом 43 Закону “Про планування” стосовно майна, розташованого у зонах, вказаних під номером (і);

(iv) Завдання, що стосуються безпеки на дорозі, обмеження транспортного потоку та регулювання дорожнього руху згідно з Частиною 2 Закону “Про дороги загального користування” та пунктом 22 Закону “Про приватні дороги”;

(v) Завдання, що стосуються обслуговування та ремонту приватних доріг згідно з Частиною 6 і 10 Закону “Про приватні дороги”;

(vi) Завдання у зв’язку зі зменшенням шуму у зв’язку з розважальною діяльністю згідно з пунктом 42 Закону “Про захист довкілля”;

(vii) Завдання, пов’язані із заходами по боротьбі з забрудненнями, що здійснюються на виконання пунктів 16 і 18 Закону “Про захист довкілля”;

(viii) Завдання, пов’язані з Частиною 6 Закону “Про середню школу Данії”;

(іх) Завдання, пов’язані з приватним денним доглядом та закладами денного догляду за дітьми та молоддю згідно з пунктами 7, 19 і 63 Закону “Про соціальні служби”;

(х) Завдання, пов’язані з неписаним правом щодо надання послуг місцевим урядом.

(2) Якщо на виконання підпункту (2) місцева рада передає завдання для незалежного виконання районними комітетами, у положенні має бути визначено детальні правила стосовно створення і діяльності районних комітетів. Це положення може передбачати виплату винагороди голові. Крім того, положення може містити статі, включаючи статті щодо відхилення від змісту цього Закону, які є доцільними у зв’язку зі створенням районних комітетів.

(4) Місцева рада має прийняти положення про районні комітети згідно з правилами, що застосовуються до прийняття статуту місцевого уряду згідно з пунктом 2(2). Ці положення має схвалити Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я після переговорів з відповідним міністром. Оголошення про положення та про зміни у ньому мають публікуватися у місцевій пресі, визначеній місцевою радою. Оголошення має публікуватися двічі з мінімальним інтервалом у шість днів. Положення має бути відкритим для ознайомлення жителями муніципалітету.

(5) Рішення районних комітетів з питань, які згідно з підпунктом (2) віднесені до незалежного відання районних комітетів, можуть виноситися на розгляд вищих органів у тому ж обсязі, ніби вони були прийняті місцевою радою.

(6) Пункти 47 - 56, 61 і 63 застосовуються до районних комітетів та їхніх членів, відповідно.

65.е.-(1) (Анульовано)

66.-(1) Якщо голова місцевої ради або один з членів корпорації, вказаної у пункті 64(2), має відмовитися від виконання завдання, покладеного на цього члена даним Законом або статутом місцевого уряду, то місцева рада може призначити одного зі своїх членів для виконання даного завдання.

(2) У разі злісної або повторної відмови від виконання завдань, вказаних у підпункті (1), місцева рада може призначити одного зі своїх членів виконувати обв’язки голови або члена корпорації до наступного повідомлення. Призначена особа приймає всі завдання, які входять до компетенції голови місцевої ради або члена даної корпорації.

(3) Рішення місцевої ради згідно з підпунктом (2) негайно передається для ратифікації Міністру внутрішніх справ та охорони здоров’я. Це рішення не набуває чинності до ратифікації Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(4) Якщо у зв’язку з рішенням, ратифікованим згідно з підпунктом (3) виникає питання щодо втручання, то місцева рада має негайно розпочати судове провадження для перевірки наявності умов для втручання згідно з підпунктом (2). Якщо суди встановлять наявність причин для втручання згідно з підпунктом (2), то голова або член відповідної корпорації вважатиметься звільненим від виконання своїх обов’язків.

(5) За згодою Міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я місцева рада може прийняти рішення, що у випадках, вказаних у підпунктах (1) і (2), винагорода, що виплачується голові або членові відповідної корпорації, має бути скорочена. Якщо обставини не вимагають повного скасування, скорочення не повинне перевищувати однієї третини винагороди. Якщо справа розглядається у суді згідно з підпунктом (4), і це не призводить до звільнення від виконання обов’язків, то голова або член відповідної корпорації можуть у майбутньому вимагати виплати різниці між повною та скороченою винагородою.

67.-(1) Положення щодо оплати та зайнятості службовців місцевого уряду мають бути схвалені Радою з питань оплати, вказаною у підпункті (2). Крім того, Рада схвалює положення щодо оплати та зайнятості службовців місцевих урядів автономних портів згідно із Законом “Про порти”, персоналу транспортних компаній згідно із Законом “Про транспортні компанії” та працівників, які виконують функції, подібні до функцій державних службовців, у приватних залізничних компаніях. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може прийняти рішення, що питання оплати та інші аспекти зайнятості працівників у приватних інституціях, з якими місцеві уряди укладають угоди з метою виконання своїх зобов’язань, покладених на них за законом, мають бути схвалені Радою. Рада може прийняти рішення, що ряд позицій у конкретному штатному розписі, що підпадають під дозвільні повноваження Ради, мають бути подані Раді на схвалення.

(2) Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я призначає Раду з питань оплати місцевого уряду, до якої входять вісім членів і заступників цих членів. Чотири члени призначаються за рекомендацією місцевого уряду Данії, два члени призначаються за спільною рекомендацією регіональних рад, один член призначається за рекомендацією Міністра фінансів та один член призначається Міністром внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(3) Витрати на діяльність Ради з питань оплати покриваються асоціаціями місцевих влад, представлених у Раді, пропорційно до кількості членів, призначених асоціацією місцевих влад.

(4) Якщо цього вимагають зміни у складі або неспроможність муніципалітетів організуватися в асоціації місцевих влад, Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може внести зміни стосовно права рекомендації членів ради та оплати витрат на діяльність ради, які Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я вважає за необхідне.

(5) Деталізовані правила щодо складу та діяльності Ради з питань оплати встановлює Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я за поданням асоціацій місцевих влад та місцевих рад, що мають право призначати членів Ради згідно з підпунктами (2) і (4).

68.-(1) Нерухомість місцевого уряду не може продаватися інакше ніж на умовах попередньої державної закупівлі. Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може визначити правила державної закупівлі та правила, згідно з якими певні об’єкти можуть бути продані без державної закупівлі.

(2) Правила підпункту (1) не застосовуються до продажу нерухомості для будівництва субсидійованого житла згідно із Законом “Про соціальне житло” та Законом “Про субсидійоване приватне житло для молоді”.

68.а.-(1) Місцева рада може призначити одного чи більше членів виконавчого комітету товариства, асоціації, фонду або подібного органу, який виконує завдання, що місцевий уряд може вирішувати самостійно, незважаючи на те, що таке товариство, асоціація, фонд або подібний орган також виконує завдання, які місцевий уряд не може самостійно вирішувати, якщо місцевий уряд зацікавлений у діяльності, яку здійснює таке товариство, асоціація, фонд або подібний орган. Місцева рада не має права призначати більшість членів такого виконавчого комітету.

(2) Місцева рада може призначити одного або більше членів виконавчого комітету товариства, асоціації, фонду або подібного органу, що виконує виключно завдання, які місцевий уряд не може вирішувати самостійно, якщо місцевий уряд зацікавлений у діяльності, яку здійснює таке товариство, асоціація, фонд або подібний орган. Місцева рада не має права призначати більшість членів такого виконавчого комітету.

(3) Член виконавчого комітету товариства, асоціації, фонду або подібного органу, призначений згідно з підпунктом (1), не керується рішеннями місцевої ради у виконанні своїх обов’язків стосовно завдань, які місцевий уряд не може вирішувати самостійно, або тією мірою, якою інше може випливати із законодавства, що застосовується до відповідного товариства, асоціації, фонду або подібного органу. Член виконавчого комітету товариства, асоціації, фонду або подібного органу, призначений згідно з підпунктом (2), не керується рішеннями місцевої ради у виконанні своїх обов’язків.

69.-(1) Якщо під час кризи або війни скликання засідань місцевої ради є неможливим, то фінансовий комітет приймає повноваження, покладені на місцеву раду та її комітети. У місцевих урядах з корпоративною системою, утворених згідно з пунктом 64, повноваження місцевої ради приймає корпорація.

(2) Якщо під час кризи або війни скликання засідань фінансового комітету неможливе, справами місцевого уряду керує мер. Якщо для місцевих урядів з корпоративною системою неможливо скликати засідання корпорації, то місцевим урядом керує мер.

(3) Міністру внутрішніх справ та охорони здоров’я слід якомога скоріше повідомити про застосування підпунктів (1) і (2). Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я може прийняти деталізовані правила для місцевого уряду під час кризи або війни.

70.-(1) Цей Закон набуває чинності 1 квітня 1970 р., однак з урахуванням підпунктів (4) і (5).

(2) Цей Закон або йог частини можуть набути чинності для окремих місцевих урядів до цієї дати за рішенням Міністру внутрішніх справ та охорони здоров’я.

(3) Цим анулюються такі законодавчі норми:

(2) Закон “Про місцеві уряди у містах”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 362 від 22 вересня 1965 р.

(3) Закон “Про місцеві уряди у сільських районах”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 363 від 22 вересня 1965 р., крім Частини 3.

(ііі) Закон “Про вибори місцевих урядів”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 455 від 21 грудня 1965 р, пункти 32 і 37(1).

(iv) Закон “Про вибори місцевих урядів” № 79 від 20 квітня 1908 р., пункт 22.

(v) Закон “Про внесення змін і доповнень до існуючих правил щодо місцевого оподаткування та державних субсидій місцевим урядам” № 85 від 15 травня 1903 р., пункт 35.

(4) Пропущено.

(5) Міністру внутрішніх справ та охорони здоров’я може прийняти рішення про більш раннє набуття чинності пунктом 67, ніж на дату, вказану у підпункті (1). З набуттям чинності пунктом 67 такі законодавчі норми втрачають чинність:

(і) Закон “Про місцеві уряди у містах”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 362 від 22 вересня 1965 р., пункти 20 і 31(3).

(іі) Закон “Про місцеві уряди у сільських районах”, прийнятий згідно зі Зведеним законом № 363 від 22 вересня 1965 р., пункти 15(3) і 29(3).

(ііі) Закон “Про внесення змін і доповнень до Закону “Про управління справами міста Копенгагена” № 75 від 18 березня 1938 р., пункт 8(1).

71.-(1) Цей закон не застосовується до Фарерських островів та Гренландії.

Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я

24 жовтня 2006 р.

Ларс Ловке Расмуссен

/ Ліз Бренді-Хансен


[1] Переклад Програми сприяння парламентові України

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94