На головну Написати листПро затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку (Проект 20.06.2011)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ……………… 2011 р. № …….

У відповідності та на підставі частини 4 статті 18 Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про Агенцію регіонального розвитку, що додається.

2. Раді Міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям протягом двох місяців здійснити необхідні організаційні заходи із створення та реєстрації Агенцій регіонального розвитку, вирішити питання щодо їх розміщення, забезпечення зв’язком та оргтехнікою .

 

3. Міністерству економічного розвитку та торгівлі України та Міністерству фінансів України протягом місяця визначити мінімально-необхідну потребу у фінансуванні агенцій з державного бюджету на поточний рік та внести пропозиції на Кабінет Міністрів України.

4. Рекомендувати Верховній Раді Автономної республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським радам виступити співзасновниками агенцій регіонального розвитку та визначити частку фінансування їх діяльності на поточний рік та передбачити необхідні кошти у місцевих бюджетах на наступні роки.

5. Міністерству економічного розвитку та торгівлі України поінформувати Кабінет Міністрів України про створення агенцій регіонального розвитку у регіонах через шість місяців від дати набуття чинності цієї постанови.

 Прем’єр - Міністр   України                                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО 

ПОСТАНОВОЮ

КАБІНЕТУ МІНІСТІВ УКРАЇНИ

…………….. 2011 р. № …….

Типове положення

про Агенцію регіонального розвитку

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • 1. Агенція регіонального розвитку(далі - Агенція) є неприбутковою установою, що створюється відповідно до закону «Про засади державної регіональної політики».
 • 2. У кожному регіоні - Автономній республіці Крим, області, місті Києві та місті Севастополі може бути створена і функціонувати лише одна Агенція у розумінні Закону України «Про засади державної регіональної політики» та цього Положення.
 • 3. Агенція засновується відповідно Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями в Автономній республіці Крим, кожній з областей, містах Києві та Севастополі.
 • 4. Співзасновниками Агенції можуть бути: регіональна торгово-промислова палата, регіональна асоціація підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, асоціація вищих навчальних закладів та наукових установ регіону.
 • 5. Агенція має своє найменування, яке має містити назву відповідного регіону, наприклад: «Агенція регіонального розвитку Київської області».
 • 6. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами органів влади та органів місцевого самоврядування, виданими відповідно до їх повноважень, цим Положенням та Установчим Актом.
 • 7. Установчий Акт Агенції у відповідному регіоні, складається та затверджується засновниками у відповідності до норм чинного законодавства, цього Положення та Типового Установчого Акту Агенції регіонального розвитку, який міститься в цьому Положенні, та визначає, зокрема, організаційну структуру та повноваження органів управління Агенції.
 • 8. Керівним органом Агенції є Правління, перший склад якого призначається засновниками при її заснуванні з урахуванням пропозицій суб’єктів регіонального розвитку.
 • 9. Агенція не залежить від політичного впливу, не конкурує з приватним сектором, не надає базових соціальних послуг, що належать до сфери повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У цьому відношенні Агенція мобілізує компетентні установи та організації у регіоні, щоб заснувати і підтримувати мережу регіонального розвитку шляхом підписання меморандуму про взаєморозуміння. Агенція також має сформувати реєстри експертів та спеціалістів для можливого їх залучення на виконання завдань, проведення досліджень, тощо.
 • 10. Агенція у межах своїх повноважень виконує наступні функції та завдання:
 • 10.1. розробляє за власною ініціативою або за дорученням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій проекти Стратегії розвитку регіону та Плану її реалізації, а саме:
 • 10.1.1. аналізує соціально-економічну ситуацію, проблеми розвитку відповідного регіону та готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 • 10.1.2. будує партнерство та схеми участі регіональних груп стратегічного планування у процесі побудови регіональної стратегії;
 • 10.1.3. формує спроможність регіональної групи з стратегічного планування для прийняття стратегічних рішень;
 • 10.1.4. координує процес виконання Стратегії регіонального розвитку, плану її реалізації, планів загальнодержавного та секторного розвитку відповідно до регіону із суб’єктами регіонального розвитку;
 • 10.1.5. оцінює виконання Стратегії регіонального розвитку та плану її реалізації;
 • 10.1.6. подає річні звіти щодо виконання Стратегії регіонального розвитку та плану реалізації до Координаційної ради регіонального розвитку;
 • 10.2. здійснює попередній відбір проектів, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку регіону, та подає їх на затвердження Координаційній раді регіонального розвитку, а саме:
 • 10.2.1. мобілізує ідеї регіональних проектів, готує та організовує відкритий конкурс регіональних проектів;
 • 10.2.2. розробляє зразки проектних заявок та каталог проектів;
 • 10.2.3. надає консультації та допомогу у розробці справ регіональних проектів;
 • 10.2.4. займається побудовою організаційної спроможності для суб’єктів регіонального розвитку щодо виявлення, можливості виконання та моделі підготовки та здійснення проектів;
 • 10.2.5. готує документацію до обговорення та/або схвалення та/або затвердження Координаційною радою регіонального розвитку;
 • 10.2.6. надає інформаційну, методологічну та консультативну підтримку Координаційній раді регіонального розвитку та місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування стосовно збалансованого і сталого розвитку регіону;
 • 10.3. забезпечує організацію реалізації програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку, а саме:
 • 10.3.1. функціонування в якості установи впровадження для проектів, що були подані та виграні;
 • 10.3.2. здійснення щоквартального моніторингу виконання проектів та подання звітів щодо їх фінансування до Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку;
 • 10.3.3. залучення не бюджетних ресурсів для впровадження стратегії, програм та проектів;
 • 10.3.4. підтримка донорської спільноти, що діє у відповідному регіоні;
 • 10.3.5. залучення місцевих та іноземних інвесторів до проектів регіонального розвитку;
 • 10.3.6. розбудова організаційних спроможностей учасників регіонального розвитку у мобілізації коштів;
 • 10.3.7. опублікування оголошень про конкурси, зразків проектних заявок, організація семінарів з роз’яснення вимог щодо конкурсів, подання заявок, тощо;
 • 10.3.8. розбудова організаційних спроможностей по підготовці проектних заявок серед установ та організацій, що відповідають вимогам;
 • 10.4. безпосередньо організовує заходи з регіонального розвитку, формування інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону, а саме:
 • 10.4.1. координує діяльність у сфері регіонального розвитку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства;
 • 10.4.2. підтримує міжрегіональні, транскордонні ініціативи та започаткування євро регіонів, участь регіону та Агенції у різних мережах регіонального розвитку;
 • 10.4.3. виконує функцій і завдання надані Координаційною радою регіонального розвитку, центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики;
 • 10.4.4. організовує навчання та надає інформаційно-консультаційну допомогу з питань регіонального розвитку;
 • 10.4.5. сприяє просуванню інформації про розвиток регіону в країні та за кордоном, розробленню регіонального брендового імені, створює, розробляє та підтримує регіональний веб-сайт;
 • 10.4.6. створює та оновлює статистичну базу даних у регіоні, формує бібліотеку та довідники з публікацій по регіональному розвитку;
 • 11. Для виконання своїх завдань та функцій Агенція має наступні права:
 • 11.1. вести свою діяльність у співпраці з міністерствами, іншими центральними спеціалізованими адміністративними органами влади, місцевими органами влади та управління, громадським та господарськими суб’єктами регіонального розвитку, та іншими юридичними та фізичними особами;
 • 11.2. володіти та управляти засобами, які були передані Агенції, а також акумульовані в результаті ведення своєї діяльності;
 • 11.3. отримувати технічну і фінансову допомогу, включаючи благодійні внески від міжнародних організацій, з державного та місцевих бюджетів, місцевих та закордонних донорів, та використовувати їх для виконання своїх завдань та функцій;
 • 11.4. відкривати представництва на території регіону;
 • 11.5. брати участь у діяльності регіональних та міжнародних асоціацій та об’єднань Агенцій регіонального розвитку;
 • 11.6. вимагати та отримувати від державних органів влади, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для ведення своєї діяльності.
 • 12. Структура та організація Агенції будується таким чином, щоб виконувати свої цілі, завдання, функції та роль.
 • 13. Агенція має таку мінімальну внутрішню структуру: керівний відділ (Правління в особі Директора), відділ фінансів та обліку і два функціональних відділи: планування та управління проектами.
 • 14. Агенція розробляє власний Операційний Довідник як основний документ, що стосується внутрішньої організації діяльності та опису роботи, управління та підпорядкування в Агенції, і інших відповідних внутрішніх процедур. Мінімальний зміст Операційного Довідника Агенції складається з таких розділів:
 • 14.1. Управлінські процедури;
 • 14.2. Опис роботи і посадові вимоги для всіх штатних посад;
 • 14.3. Процедура прийняття на роботу та заміни, правила заохочення та преміювання;
 • 14.4. Процедура роботи та виконання завдань;
 • 14.5. Процедура звітування та внутрішніх комунікацій;
 • 14.6. Правила і документування витрат (дорожніх, добових витрат і т.д.)
 • 14.7. Фінансові та облікові положення, операції та процедури закупівель;
 • 14.8. Бюджетні процедури;
 • 14.9. Правила комунікації та візуалізації Агенції;
 • 14.10. Зберігання архівів;
 • 15. Працівники Агенції не мають статусу державних службовців.
 • 16. Наглядова рада складається із (восьми -дванадцяти) осіб, які делегуються засновниками Агенції, керує Агенцією та контролює її діяльність.
 • 17. Наглядова рада відповідальна за:
 • 17.1. Ухвалення річного плану робіт та річного бюджету;
 • 17.2. Контроль за функціонуванням Агенції та ухвалення річного звіту і фінансових звітів;
 • 17.3. Оцінку заяв та пропозицію кандидатів на посаду Директора Агенції;
 • 17.4. Затвердження рішень стосовно придбання та розпорядження активами Агенції, якщо це перевищує суми, визначені Наглядовою радою на поточний рік у межах Установчого акта.
 • 18. Директор Агенції:
 • 18.1. організовує роботу та керує Агенцією, виконує рішення Наглядової ради;
 • 18.2. забезпечує організаційно взаємовідносини Агенції з Координаційною радою регіонального розвитку;
 • 18.3. забезпечує операційну здатність Агенції, партнерів та інших учасників регіонального розвитку;
 • 18.4. представляє Агенцію у взаємовідносинах з органами влади, установами та організаціями, і фізичними та юридичними особами;
 • 18.5. заключає контракти, договори, видає довіреності;
 • 18.6. на конкурсній основі призначає та звільняє персонал Агенції;
 • 19. За відсутності Директора обов’язки виконує особа, призначена Директором письмовим дорученням.
 • 20. Члени Наглядової ради та працівники Агенції зобов’язані зберігати конфіденційною будь-яку інформацію, яка до них потрапить. Конфіденційність залишається в силі і після того, як працівник перестає працювати для Агенції.
 • 21. Активна політична позиція персоналу Агенції розглядається, як конфлікт інтересів.
 • 22. Будь-яке особисте чи фінансове залучення персоналу Агенції до партнерів Агенції чи інших організацій, які відповідають вимогам щодо виконання регіональних проектів, та/або будь-якого іншого бізнесу, що стосується регіонального розвитку розглядається як конфлікт інтересів, якщо такі організації братимуть участь в оголошених Агенцією конкурсах.
 • 23. Агенція може мати у власності кошти та майно, передане їй засновниками або набуте на законних підставах у межах чинного законодавства.
 • 24. Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути:
 • 24.1. кошти та майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески та пожертви засновників та інших резидентів України;
 • 24.2. кошти та майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів, включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу;
 • 24.3. цільове фінансування, одержане з державного та місцевих бюджетів, спеціальних фондів;
 • 24.4. пасивні доходи відповідно до чинного законодавства;
 • 24.5. доходи від основної діяльності отримані згідно із законодавством та Установчим Актом.
 • 25. За відсутності інших джерел фінансування поточні операційні витрати Агенції здійснюються за рахунок державного або місцевих бюджетів у розмірі, що визначається Національною координаційною радою регіонального розвитку та відповідними регіональними радами.
 • 26. Агенція підлягає фінансовому аудиту, який проводиться незалежними аудиторами вибраними на конкурсній тендерній основі, та фінансовому контролю з боку органів державної влади в установленому законодавством порядку.
 • 27. Аудит також включає оцінку діяльності вигодонабувачів проекту. Результати аудиту надаються Координаційній раді регіонального розвитку, центральним органам виконавчої влади з питань регіональної політики та Національній Координаційній раді регіонального розвитку.
 • 28. Діяльність Агенції може бути припинена або призупинена на основі рішення засновників.
 • 29. Реорганізація та розпуск Агенції проводиться у відповідності до чинного законодавства.
 • 30. У разі припинення діяльності Агенції регіонального розвитку її активи передаються правонаступнику або за відсутності правонаступника використовуються на цілі, визначені актом про заснування Агенції чи зараховують до доходу місцевого бюджету відповідно Автономної республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського .
 • 31. Зразок Установчого Акту Агенції регіонального розвитку:

 

•1.          Загальні положення

•1.1.     Установа „Агенція регіонального розвитку ___________________ АРК/ області/Києва/Севастополя” (далі - Установа), створюється на підставі Цивільного кодексу України. Установа діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, чинного законодавства України, а також цього Установчого Акту.

•1.2.     Установа створена з метою сприяння та організації регіонального розвитку, розвитку окремих територій АРК/ області/Києва/Севастополя(далі області), громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, так і з поза її меж.

•1.3.     Установа створена без мети отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками.

•1.4.     Установа є юридичною особою згідно з законодавством України. Установа від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права. Установа несе відповідальність по своїх зобов’язаннях та не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, так само як i держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Установи.

•1.5.     Установа має передані засновниками власні основні та обігові кошти,  відокремлене майно і самостійний баланс, поточний в гривні, в іноземних валютах та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп та штампи для діловодства, круглі печатки з власним найменуванням, бланки з власним найменуванням, власний знак для товарів та послуг, емблему та інші необхідні реквізити.

•1.6.     Установа діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності i самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення, мети i предмету діяльності Установи, а також укладати угоди, набувати, орендувати i відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у судах, господарському та третейському судах.

•1.7.     Установа має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

•1.8.     Установа має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, інші структурні підрозділи, а також дочірні, спільні та інші підприємства відповідно до чинного законодавства України. Установа має право вступати до об’єднань установ в Україні та за її кордонами.

•1.9.     Повне найменування Установи:

•1.8.1.     українською мовою: Установа „Агенція регіонального розвитку __________________ області”;

•1.8.2.     російською мовою: Установа „Агенство регионального развития ___________________ области”;

•1.8.3.     англійською мовою: Institution „Regional Development Agency of ___________________ Oblast”;

•1.9.     Скорочене найменування Установи:

•1.9.1.     українською мовою: Установа «АРР_О»;

•1.9.2.     російською мовою: Учреждение «АРР_О»;

•1.9.3.     англійською мовою: Institution «RDA_O».

 • 1.10. Місцезнаходження Установи: ___________________________________

 

 • 2. Мета і завдання установи
 • 2.1. Метою Установи є сприяння та організації регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, так і з поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик, формування позитивного іміджу регіону, надання консультативних послуг, покращення інвестиційного клімату у регіоні, збір та розповсюдження інформації. Установа не має на меті одержання і розподіл прибутку.
 • 2.2. Основними завданнями Установи є:
 • 2.2.1. розробляє за власною ініціативою або за дорученням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій проекти Стратегії розвитку регіону та Плану її реалізації;
 • 2.2.2. здійснює попередній відбір проектів, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку регіону, та подає їх на затвердження Координаційній раді розвитку регіону;
 • 2.2.3. забезпечує організацію реалізації програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку;
 • 2.2.4. безпосередньо організовує заходи регіонального розвитку, формування інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону;
 • 2.2.5. концентрувати кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних організацій та проектів, чи кошти підприємств установ організацій, громадян України;
 • 2.2.6. організувати ефективний процес збору, оцінки та виконання проектів та програм регіонального рівня;
 • 2.2.7. створювати проекти розвитку інфраструктур та територій;
 • 2.2.8. концентрувати доступні їй організаційні зусилля і фінансові ресурси на рівні сільських, селищних, міських, обласних територіальних громад;
 • 2.2.9. створювати умови для інституційного та інфраструктурного розвитку відповідних територій.
 • 2.3. Для виконання своєї мети і відповідно до діючого законодавства Установа:
 • 2.3.1. представляє інтереси і захищає власні права в органах державного управління і місцевого самоврядування, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
 • 2.3.2. взаємодіє з органами державного управління і місцевого самоврядування, іншими фізичними і юридичними особами для виконання своєї мети та досягнення поставлених завдань;
 • 2.3.3. встановлює і розвиває зв’язки в Україні та інших країнах;
 • 2.3.4. поширює інформацію і пропагує свою мету, завдання, найменування і символіку;
 • 2.3.5. укладає договори та інші правочини з юридичними особами і громадянами, органами державної влади і місцевого самоврядування для виконання своєї мети та досягнення поставлених завдань;
 • 2.3.6. організовує залучення та використання внесків у грошовій і майновій формах від резидентів України та нерезидентів у відповідності до чинного законодавча та правил і процедур прийнятих Установою;
 • 2.3.7. бере участь в організації і фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів та інших освітніх і просвітніх заходів, програм та проектів, пов’язаних з метою та завданнями Установи;
 • 2.3.8. є учасником асоціацій, спілок та інших об’єднань, що сприяють досягненню мети Установи;
 • 2.3.9. обмінюється інформацією, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з організаціями в Україні та інших державах;
 • 2.3.10. визначає форми, об’єкти та обсяги своєї діяльності, затверджує порядки, правила, процедури, програми та проекти;
 • 2.3.11. засновує філії і представництва в Україні та в інших державах, підприємства, установи та організації, необхідні для статутної діяльності, створює та утримує освітні та інші обслуговуючі заклади відповідно до законодавства;
 • 2.3.12. є учасником благодійних організацій і міжнародної благодійної діяльності;
 • 2.3.13. організовує конкурси, збори, інші публічні заходи в установленому законом порядку.
 • 2.4. Установа здійснює види діяльності та надає послуги, що підлягають сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством порядку.
 • 3. Наглядова Рада Установи.
 • 3.1. Для здійснення установчих та контрольних функції щодо діяльності Установи, управління переданими коштами та майном Установи, додержанням мети її створення в Установі створюється Наглядова Рада.
 • 3.2. Наглядова Рада складається з дванадцяти членів, перший склад якої призначається засновниками за поданнями з:
 • 3.2.1. обласної ради - 2 особи;
 • 3.2.2. обласної державної адміністрації - 2 особи;
 • 3.2.3. регіонального представництва всеукраїнської асоціації органів самоврядування області - 1 особа;
 • 3.2.4. асоціації органів самоврядування області - 1 особа;
 • 3.2.5. об’єднання громадських організацій області - 2 особи;
 • 3.2.6. регіональної асоціації підприємців - 2 особи;
 • 3.2.7. торгово-промислової палати - 1 особа;
 • 3.2.8. асоціація вищих навчальних закладів та наукових установ регіону - 1 особа;
 • 3.3. У подальшому призначення членів Наглядової Ради відбувається вказаними органами, організаціями чи їх правонаступниками, або уповноваженими ними іншими органами, організаціями чи особами через кожні наступні три роки з дати створення установи.
 • 3.4. Членами Наглядової Ради можуть бути як українські, так і іноземні громадяни, крім працівників Установи. Члени Правління та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.
 • 3.5. Члени Наглядової Ради виконують свої обов’язки до прийняття органами або організаціями, за поданням яких було призначено таких членів, рішень про їх заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату здатності або небажання виконувати свої обов’язки, або прийняття рішення судом про визнання їх винними в скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.
 • 3.6. У разі звільнення за власним бажанням, член Наглядової Ради повинен письмово повідомити про це орган або організацію, за поданням якої його було призначено. У випадку прийняття рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, такі органи або організації повинні одночасно прийняти рішення про призначення нових членів Наглядової Ради та повідомити про це Правління Установи, надіславши відповідне письмове повідомлення завірене своєю печаткою.
 • 3.7. До завершення трирічного терміну виконання обов’язків членом Наглядової Ради, орган або організація, за поданням якої його було призначено, повинен прийняти рішення або про продовження терміну виконання ним обов’язків члена Наглядової Ради, або про призначення іншої особи та письмово повідомити про це рішення Правління Установи.
 • 3.8. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’язків члена Наглядової Ради, або про призначення іншої особи членом Наглядової Ради, органом або організацією, за поданням якої його було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової Ради з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.
 • 3.9. Наглядова Рада самостійно призначає нових членів Наглядової Ради, якщо таке рішення не буде одержано протягом трьох місяців з дня втрати повноважень таким членом Наглядової Ради.
 • 3.10. До компетенції Наглядової Ради належить:
 • 3.10.1. контроль діяльності Установи, відповідністю її меті, діючому законодавству і Установчому Акту, а також за цільовим використанням коштів і майна Установи;
 • 3.10.2. узгодження змін до установчого акта Установи;
 • 3.10.3. затвердження основних напрямків діяльності Установи, її планів і звітів про їх виконання;
 • 3.10.4. розгляд та затвердження річного Робочого Плану та Бюджету Установи;
 • 3.10.5. затвердження Положення щодо порядку найму Правління і працівників Установи;
 • 3.10.6. затвердження Положення щодо умов оплати праці та преміювання Правління і працівників Установи;
 • 3.10.7. затвердження Операційного Довідника Агенції;
 • 3.10.8. розгляд та затвердження рішень щодо призначення чи заміщення Правління;
 • 3.10.9. затвердження річних балансів, фінансових звітів, та результатів діяльності Установи;
 • 3.10.10. визначення аудитора Установи та затвердження умов договору, що укладається з ним; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Установи;
 • 3.10.11. затвердження рішень про створення і припинення постійних і тимчасових допоміжних органів, а також представництв і філій Установи;
 • 3.10.12. визначення порядку, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Установи;
 • 3.10.13. Визначення максимальних сум щодо угод купівлі-продажу, які можуть укладатись Директором без затвердження Наглядовою Радою.
 • 3.10.14. контроль за використанням коштів і майна Установи;
 • 3.10.15. прийняття рішень про участь Установи в асоціаціях, спілках та інших об’єднаннях;
 • 3.10.16. затвердження правил, процедур і інших документів Установи, її організаційної структури, визначення умов оплати праці посадових осіб Установи;
 • 3.10.17. затвердження проектів угод та договорів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Установи;
 • 3.10.18. затвердження зразків печатки, штампів, бланків, символіки Установи;
 • 3.10.19. визначати перелік інформації, що є конфіденційною, порядок та способи надання інформації працівникам Установи;
 • 3.10.20. здійснення інших дій, що випливають з Установчого Акту, інших внутрішніх нормативних документів Установи, рішень Наглядової Ради;
 • 3.10.21. затвердження рішення щодо припинення Установи.
 • 3.11. Голова Наглядової Ради обирається на початку кожного чергового засідання Наглядової Ради і виконує обов’язки Голови до наступного чергового засідання. Засідання Наглядової Ради скликаються принаймні чотири рази на рік. На вимогу Правління чи члена Наглядової Ради Голова скликає позачергове засідання Наглядової Ради протягом 10 днів. Засідання Наглядової Ради можуть відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової Ради.
 • 3.12. Наглядова Рада правомочна за наявності на її засіданні двох третин членів Наглядової Ради. Наглядова Рада приймає рішення більшістю у дві третини голосів членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні.
 • 4. Правління Установи
 • 4.1. Правління є постійно діючим керівним виконавчим органом Установи. Якщо інше не визначено засновниками, правління складається з однієї особи та діє в особі Директора Установи.
 • 4.2. Перший склад Правління призначається засновниками терміном на два роки.
 • 4.3. У подальшому призначення Правління відбувається Наглядовою радою.
 • 4.4. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Установи відповідно до законодавства, Установчого Акта та рішень Наглядової Ради Установи. Директор вирішує усі питання діяльності Установи, крім тих, що належать до компетенції Наглядової Ради. Директор є підзвітним Наглядовій Раді Установи та організує виконання їх рішень.
 • 4.5. Директор виконує обов’язки протягом двох років або до прийняття Наглядовою Радою рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату ним здатності або небажання виконувати свої обов’язки, або прийняття рішення судом про визнання його винними в скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.
 • 4.6. У разі звільнення за власним бажанням, Директор повинен письмово повідомити про це Наглядову Раду. У випадку прийняття рішення про заміну чи відсторонення Директора, в тому числі тимчасове, Наглядова Рада повинна прийняти рішення про призначення нового Директора.
 • 4.7. Після завершення дворічного терміну виконання обов’язків Директора, Наглядова Рада повинна прийняти рішення або про продовження терміну виконання ним обов’язків Директора, або про призначення на цю посаду іншої особи.
 • 4.8. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’язків Директором, або про призначення іншої особи на цю посаду Наглядовою Радою, веде до втрати повноважень таким Директором з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.
 • 4.9. До компетенції Директора належить:
 • 4.9.1. прийняття рішень в межах визначеної Наглядовою Радою компетенції, щодо поточної діяльності Установи в період між засіданнями Наглядової Ради;
 • 4.9.2. підготовка річного Робочого Плану та Бюджету Установи, інших документів для розгляду Наглядовою Радою;
 • 4.9.3. вчинення дій від імені Установи без довіреності у межах повноважень, визначених Установчим Актом, рішеннями Наглядової Ради;
 • 4.9.4. представлення Установи у судах та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 • 4.9.5. укладання договорів та інших правочинів від імені Установи в межах, визначених установчим актом, рішеннями Наглядової Ради;
 • 4.9.6. управління та розпорядження коштами і майном Установи в межах, визначених установчим актом, рішеннями Наглядової Ради;
 • 4.9.7. відкриття і закриття банківських рахунків Установи;
 • 4.9.8. організація розробки штатного розкладу та положень щодо порядку найму працівників;
 • 4.9.9. прийняття на роботу та звільнення працівників Установи згідно з законодавством, штатним розкладом та положеннями Установи;
 • 4.9.10. організація розробки оперативних планів діяльності Установи і звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій Раді;
 • 4.9.11. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій Раді проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їх виконання;
 • 4.9.12. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій Раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Установи;
 • 4.9.13. підготовка квартальних, річних, та інших звітів на вимогу Наглядової Ради про результати діяльності Установи та подання їх на затвердження Наглядової ради;
 • 4.9.14. видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Установи;
 • 4.9.15. виконання адміністративних обов’язків для виконання рішень Наглядової Ради;
 • 4.9.16. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Установи, організація проведення щорічного аудиту Установи, надання річного звіту та балансу Установи на затвердження Наглядовій Раді;
 • 4.9.17. здійснення інших повноважень, передбачених установчим актом та рішеннями Наглядової Ради.
 • 4.10. Директор відповідає за підготовку і проведення засідань Наглядової Ради, якщо інше не визначено останньою.
 • 4.11. За відсутності Директора його обов’язки виконує один із заступників, призначений ним або при відсутності такого призначення протягом 10 днів - призначений Наглядовою Радою Установи.
 • 5. Власність, майно і кошти Установи
 • 5.1. Установа може володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її діяльності, визначеної Установчим Актом.
 • 5.2. Засновники зобов’язуються виділити та передати у власність та на баланс Установи майно та кошти для досягнення її мети та завдань:
 • 5.2.1. у формі нерухомого майна загальною площею не менше 100 квадратних метрів, без права його подальшого відчуження Установою;
 • 5.2.2. у формі грошових коштів на суму 300000 гривень, протягом десяти робочих днів після відкриття банківського рахунку Установи;
 • 5.3. Крім того, засновники забезпечують Установі право користування адміністративним приміщенням площею не менше 20 квадратних метрів для власних потреб Установи та здійснення нею діяльності визначеної в Установчому Акті.
 • 5.4. Джерелами формування коштів і майна Установи можуть бути:
 • 5.4.1. кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески та пожертви засновників Установи та інших резидентів України;
 • 5.4.2. кошти і майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів, включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до діючого законодавства;
 • 5.4.3. трансфери, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і субсидії з державного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів відповідно до діючого законодавства;
 • 5.4.4. пасивні доходи відповідно до діючого законодавства України;
 • 5.4.5. інші доходи, набуті на підставах, що не заборонені законом;
 • 5.4.6. доходи від основної діяльності Установи згідно з законодавством та установчим актом.
 • 6. Облік і звітність
 • 6.1. Установа веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку. Установа подає звіти про свою діяльність державним органам відповідно до законодавства. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
 • 6.2. Установа звітує про використання бюджетних коштів, грантів, цільових внесків і пожертв. Установа звітує за використання інших внесків на підставі запитів. Установа має право вимагати від набувачів наданої нею допомоги звітів про використання такої допомоги.
 • 6.3. Річні баланси та фінансові звіти Установи підлягають аудиту до моменту їх затвердження Наглядовою Радою.
 • 6.4. Установа оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства України, принаймні один раз на рік.
 • 7. Зміни до Установчого Акта Установи
 • 7.1. Зміни до Установчого Акта затверджуються рішенням Наглядової Ради, якщо інший порядок не встановлено рішення суду відповідно до законодавства України.
 • 7.2. Установа повідомляє орган державної реєстрації про зміни до Установчого Акта протягом строку, встановленого законодавством України. Будь-які зміни до Установчого Акта набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.
 • 8. Припинення Установи
 • 8.1. Наглядова Рада приймає рішення про припинення Установи в результаті реорганізації або ліквідації.
 • 8.2. Наглядова Рада призначає для ліквідації Установи ліквідаційну комісію та визначає порядок і строки ліквідації Установи відповідно до законодавства. Ліквідаційна комісія управляє справами, виступає в суді та виконує інші дії від імені Установи, яка припиняється.
 • 8.3. Ліквідаційна комісія затверджує відповідні баланси і передає активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, правонаступнику або за відсутності правонаступника використовуються на цілі, визначені актом про заснування Агенції чи зараховують до доходу місцевого бюджету відповідно Автономної республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського .
 • 8.4. Правонаступниками Установи не можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності.
 • 8.5. Установа є такою, що припинилася, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9. Засновники Установи: Підписи:

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94