На головну Написати листАналіз Проекту Кримінального процесуального кодексу України

Проект нового КПК покликаний удосконалити правове регулювання у сфері кримінального судочинства, привнести у нього європейські цінності та принципи, перетворити неухильне дотримання прав людини у ключову ідею всього кримінального процесу, а також забезпечити реальну, а не задекларовану рівність процесуальних можливостей сторін кримінального провадження та утвердити змагальність процесу.

Реєстр. № 9700 від 13.01.2012 р.
Адреса для ознайомлення: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312
Назва проекту НПА: Проект Кримінального процесуального кодексу України
Суб’єкт ініціативи: Президент України
Короткий зміст (суть) проекту: Проект нового КПК покликаний удосконалити правове регулювання у сфері кримінального судочинства, привнести у нього європейські цінності та принципи, перетворити неухильне дотримання прав людини у ключову ідею всього кримінального процесу, а також забезпечити реальну, а не задекларовану рівність процесуальних можливостей сторін кримінального провадження та утвердити змагальність процесу.
Характер НПА: Проект кодексу
 Ризик: Позитив:
1. Ліквідація стадії перевірки інформації про злочин та вирішення питання про порушення кримінальної справи чи відмову у її порушенні.2. Відмова від інституту повернення справи на додаткове досудове слідство, оскільки така процедура порушує презумпцію невинуватості.3. Запровадження процедури схвалення судом попереднього рішення про затримання.

4. Передбачення можливості укладання угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості, а також угоди між потерпілим і обвинуваченим.

5. Доповнення переліку запобіжних заходів, які можуть застосовуватися до підозрюваних.

Проект КПК містить й інші позитивні моменти, але наше завдання не хвалити проекти НПА, а виявляти ключові недоліки для подальшого їх усунення.

Негатив:
Проект КПК містить низку недоліків, які, за умови їхнього збереження в остаточному варіанті, здатні звести нанівець всі позитивні напрацювання законопроекту. Вважаємо за доцільне виділити головні з них, зокрема:1. Відмова від повноцінного інституту суду присяжних. Не може вважатись судом присяжних „мікс” з двох професійних суддів і трьох присяжних, оскільки це швидше суд народних засідателів, але аж ніяк не присяжних. Обмеження ж його компетенції справами про довічне позбавлення волі призведе до втрати реального змісту створення такої інституції.2. Передбачення можливості призначення додаткової експертизи в процесі судового розгляду або проведення додаткових слідчих (розшукових) дій. Така інституція є непослідовною та не узгоджується із відмовою від інституту повернення справи на додаткове досудове слідство. Така процедура порушує презумпцію невинуватості, оскільки відповідно до статті 62 Конституції України «всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь». Наслідком надання таких повноважень суду може бути тиск на обвинувачуваних, а за наявності підстав для виправдання особи, призначення додаткових експертиз та проведення слідчих дій, може призвести до засудження. Таким чином, суди мали б виправдовувати таких осіб саме через наявність «сумнівів щодо доведеності їх вини».

3. Відсутність чіткого розподілу повноважень між слідчими та прокурорами. По суті, законопроект передбачає наділення органів МВС та прокуратури невластивими для них (з точки зору європейської практики) повноваженнями. Так, згідно із новим проектом КПК, слідчі мають право визначати певні факти як докази, складати обвинувальні акти, контактувати із судом через подання клопотань, здійснювати виклики і примусові приводи підозрюваних для проведення слідчих дій тощо. Однак перелічені повноваження мають реалізовуватися виключно прокурорами або судовими органами. А завдання та обов’язки слідчих мають обмежуватись збиранням необхідної інформації про вчинення правопорушень і причетних до цього осіб.

4. Залишення без змін нинішньої системи, коли у досудовому провадженні беруть участь три керівні процесуальні постаті, а саме: прокурор, слідчий і керівник органу досудового розслідування. Це суперечить принципам процесуального права та судочинства європейських країн, що ґрунтуються на Рекомендації Ради Європи щодо ролі прокурорів у системі кримінальної юстиції. Неважко спрогнозувати, що причетність до однієї кримінальної справи декількох зацікавлених осіб із майже однаковими процесуальними повноваженнями, може не лише загальмовувати проведення розслідування, але й призводити до появи корупційних схем.

5. Відсутність процесуальних приписів щодо незмінності фігури прокурора між досудовим і судовим провадженням. Це буде призводити до того, що розслідування буде проводитись за одного прокурора, а в судовому засіданні братиме участь інший представник прокуратури.

6. Звуження кола осіб, які можуть бути захисником у справі.     Це є порушенням Основного Закону в частині визначення статусу захисника, оскільки відповідно до рішення Конституційного Суду від 16.11.2000 р., захисником обвинуваченого може бути як адвокат, так і інший фахівець у галузі права. Однак у проекті КПК передбачається участь у захисті виключно адвокатів.

7. Залишення без змін чинної доктрини доказового права. Проект КПК містить положення, згідно з якими слідчий та прокурор мають право „оцінювати докази”. У європейській практиці докази можуть бути надані лише в суді, а на досудових стадіях мова може йти лише про відомості. Запровадження аналогічної норми в поданому проекті КПК позбавило би працівників міліції сенсу застосовувати тортури, необґрунтовані затримання та інші види маніпуляцій метою „вибивання” потрібних доказів, отримання зізнавальних свідчень та „швидкого розкриття злочинів”.

8. Передбачення законопроектом внести зміни до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності слідчого за невиконання письмових вказівок прокурора, який здійснює процесуальне керівництво. Це означає, що за такої редакції буде зменшено процесуальну незалежність та самостійність слідчого.

 

Висновки, пропозиції: Попри наявні новації проекту Кримінально-процесуального кодексу, питання відповідності його положень європейським стандартам та належного захисту прав підозрюваних і обвинувачених залишаються відкритими.Висновок: потребує доопрацювання
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94