На головну Написати листАналіз проекту Закону про службу в органах місцевого самоврядування

Законопроект розроблено з метою усунення закладеного в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” механізму систематичних порушень конституційних принципів відкритості, прозорості та гласності роботи місцевих рад, недопущення загрози приховування від громадськості незаконних рішень органів місцевого самоврядування, посилення громадського контролю за діяльністю депутатів місцевих рад та сільськими, селищними, міськими головами.

Реєстр. №  9673 від 11.01.2012 р.
Адреса для ознайомлення: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42274
Назва проекту НПА: Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування
Суб’єкт ініціативи: Кабінет Міністрів України
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект розроблено з метою усунення закладеного в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” механізму систематичних порушень конституційних принципів відкритості, прозорості та гласності роботи місцевих рад, недопущення загрози приховування від громадськості незаконних рішень органів місцевого самоврядування, посилення громадського контролю за діяльністю депутатів місцевих рад та сільськими, селищними, міськими головами.
Характер НПА: Проект закону
  Негатив:
1. Незрозумілою є мета прийняття аналізованого законопроекту. Зокрема, в пояснювальній записці зазначається: „Метою проекту Закону є оновлення методологічного і регулятивного фундаменту правового забезпечення ??? служби в органах місцевого самоврядування, що сприятиме побудові в Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування, яка забезпечуватиме ефективну діяльність органів місцевого самоврядування та надання якісних послуг громадянам”, що деякою мірою є словоблуддям. А в преамбулі законопроекту сказано, що „Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування”.2. Також незрозумілим залишається положення частини 1 статті 8 законопроекту, відповідно до якої „В органах місцевого самоврядування утворюється служба персоналу - окремий структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, що забезпечує документальне оформлення вступу на службу в органі місцевого самоврядування, її проходження та припинення, добір персоналу на адміністративні посади, планування та організацію заходів, пов’язаних з підвищенням рівня професійної компетентності службовців органів місцевого самоврядування, депутатів відповідних рад, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами”.

Цікаво, що це має бути за служба, наприклад, у сільській раді, яка працевлаштовує лише, наприклад, голову та секретаря.

3. Стаття 13 містить вимоги щодо політичної неупередженості службовця органу місцевого самоврядування без передбачення санкцій за їх порушення.

4. Незрозумілим є положення пункту 4 частини 2 статті 14, відповідно до якого „2. На службу в органах місцевого самоврядування не може бути прийнята особа, яка:

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили (крім сільських, селищних, міських голів)”.

Висновки, пропозиції: Законопроект потребує доопрацювання.
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94