На головну Написати листСільське господарство України та деяких інших країн[1]:

Аби дати відповідь на питання: наскільки ефективним є сьогодні сільське господарство України ми спробували порівняти його з іншими країнами. Найпростіше та напевне найкоректніше це можна зробити на основі деяких показників Світового банку [2] за розділом Agriculture & Rural Development (Сільське господарство і розвиток сільських територій), які стали предметом нашого аналізу:

Agricultural land (% of land area) [3] Землі сільськогосподарського призначення (в% від загальної земельної площі)
Agricultural machinery, tractors per 100 sq. km of arable land Сільськогосподарська техніка, трактори на 100 квадратних кілометрів орної землі
Agriculture, value added (% of GDP) Сільське господарство, додана вартість (% від ВВП)
Agriculture, value added per worker (constant 2000 US$) Сільське господарство на додану вартість на одного працівника (постійна 2000 дол США)
Arable land (% of land area) Орні землі (% від загальної земельної площі)
Cereal yield (kg per hectare) Зернові вихід (кг на гектар)
Crop production index (1999-2001 = 100) Рослинництво індекс (1999-2001 = 100)
Employment in agriculture (% of total employment) Зайнятість у сільському господарстві (у% від загальної зайнятості)
Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) Споживання добрив (кг на гектар ріллі)
Food production index (1999-2001 = 100) Виробництво харчових продуктів індекс (1999-2001 = 100)
Land under cereal production (hectares) Земля під виробництво зернових (га)
Livestock production index (1999-2001 = 100) Тваринництво індекс (1999-2001 = 100)
Rural population (% of total population) Сільське населення (% від загального числа населення)

Для порівняння показників вибрано країни, які за певними суттєвими характеристиками (природні умови, площа території, кількість населення, політичні процеси тощо) подібні з Україною: одна країна колишнього СРСР (Білорусь), постсоціалістичні країни (Угорщина, Польща), великі розвинуті країни Європи (Франція та Німеччина).

Також значення деяких індикаторів порівнюються з середніми по країнах Європейського Союзу значеннями.

Відсоток сільського населення [4] незначно зростає у Польщі (притому там він суттєво вищий, аніж в Україні - майже 39% проти неповних 32%). Це є непрямим свідченням успішності аграрних реформ - люди обирають для життя сільську місцевість.

Малюнок 1. Частка сільського населення %

Малюнок 1. Частка сільського населення %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Частка зайнятих у сільському господарстві в Україні найвища (15,8% у 2008 році). Подібно високий відсоток лише у Польщі (14%). [5] У всіх інших країнах та у середньому по ЄС цей показник суттєво нижчий - від 2 до 5%. Загальною є тенденція до його суттєвого зниження.

Частка орних земель (від загальної площі земель) [6] в Україні найбільша з-поміж усіх взятих для порівняння країн (56%), й фактично залишається незмінною. Лише в Угорщині (50,6%) та Польщі (41,2%) цей показник близький за значенням до українського. Середнє значення по ЄС -  26%. Найменша частка - у Росії (7,4%). У високорозвинутих Франції та Німеччині розорана приблизно третина земель.

Малюнок 2. Частка орних земель у % від загальної

Малюнок 2. Частка орних земель у % від загальної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка продукції сільського господарства у ВВП  в Україні є одним з найвищих (8,2%) і у 2010 році за цим показником Україна поступалася лише Білорусі (9,2%). У високорозвинутих Франції та Німеччині на сільське господарство припадає всього 1-2% ВВП. Слід відзначити загальну тенденцію до скорочення цієї частки у всіх без винятку обраних країнах. Та навіть на цьому фоні темпи скорочення цієї частки в Україні є одними з найшвидших - з 1991 року вона зменшилася у 2,8 рази. У середньому по ЄС частка за цей самий період зменшилася приблизно вдвічі.

Малюнок 3. Частка с/г у складі ВВП, %

Малюнок 3. Частка с/г у складі ВВП, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При цьому додана вартість на одного працівника у сільському господарстві в Україні найнижча і має дуже низьке абсолютне значення. Вона у 7 разів нижча за середню по ЄС, у 13 разів - за показник Німеччини, та майже у 24 (!) рази - за показник Франції. Близьке значення цього показника у Польщі (вище всього на 20%), однак це не показово - через вкрай відмінну структуру сільського господарства (у Польщі, на відміну від України, головною формою с/г-підприємств є дрібні фермерські господарства).

Малюнок 4. Додана вартість на одного працівника (євро)

Малюнок 4. Додана вартість на одного працівника (євро)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси виробництва (харчових продуктів, а також продукції тваринництва та рослинництва) наочно свідчать про спільність процесів, які відбуваються у постсоціалістичних країнах: різке падіння виробництва у 90-х роках минулого століття та подальше поступове нарощення у результаті реформування галузі. Найвищі індекси - у Білорусі, однак це, принаймні частково, пов’язано з тим, що і падіння там було чи не найглибшим. Для ЄС та старих його членів характерною є стабільність індексів, що непрямо свідчить про ефективність заходів з регулювання аграрного сектора.

На підставі порівняння динаміки зміни індексів можна зробити ще один цікавий висновок: в Україні та, можливо, в Угорщині має місце порушення пропорцій між тваринництвом та рослинництвом на користь останнього. Якщо у Польщі та в Білорусі індекси обидвох галузей після падіння піднялися приблизно пропорційно, то в Угорщині та, особливо, в Україні спостерігається зростання в рослинництві, однак стабільність чи навіть продовження спаду в тваринництві.

До того ж, ріст виробництва продукції рослинництва в Україні, очевидно, спричинений не тільки високою врожайністю, а, у першу чергу, утриманням найвищого показника розораності та збільшенням частки земель під зерновими.

Урожайність зернових в Україні найнижча і майже вдвічі нижча за середню по ЄС та втричі - за врожайність у Німеччині чи Франції.

Малюнок 5. Урожайність зернових кг/га

Малюнок 5. Урожайність зернових кг/га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка земель під зерновими з 1991 року в Україні зросла на 9%, в той час як у Німеччині - лише на 1%, а у Франції - навіть дещо знизилася. Правда, ця частка в Україні досі дещо нижча, аніж у цих країнах.

Сумарна ефективність використання угідь в Україні значно нижча, аніж у розвинутих країнах Європи. У 2004 році, до прикладу, вона була майже втричі нижча, аніж у Польщі, та у 8-9 разів нижча, аніж у Німеччині чи Франції.

Малюнок 6. Дохід з 1 га сільгоспугідь

Малюнок 6. Дохід з 1 га сільгоспугідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суттєвим фактором ефективності є застосування мінеральних добрив. За цим показником у 2008 році Україна у 4,3 рази відставала від середнього по ЄС показника, майже у 6 разів - від Польщі. Слід відзначити тенденцію до зменшення застосування добрив у ЄС та до збільшення - у постсоціалістичних країнах. А у лідери за цим показником вийшла Білорусь (237 кг добрив на гектар), що у 7,2 (!) рази більше, аніж в Україні (32,8 кг/га).

Малюнок 7. Внесення мінеральних добрив на 1 га

Малюнок 7. Внесення мінеральних добрив на 1 га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще один важливий фактор ефективності - рівень механізації. За цим показником Україна разом з Білоруссю значно відстають від інших країн. Найвищим рівень механізації є у Польщі - він вищий за середній по ЄС у 1,75 рази, а за український - у 12 (!) разів. Очевидно і в цьому випадку суттєву роль грає той факт, що у Польщі головними учасниками ринку є малі фермерські господарства. Попри це, найвищий показник механізації можна вважати певним свідченням того, що Польща обрала вдалу модель реформування аграрного сектора. 

Малюнок 8. Кількість тракторів на 100 кв.км ріллі

Малюнок 8. Кількість тракторів на 100 кв.км ріллі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З цього порівняння можна зробити певні узагальнюючі висновки. Сільське господарство в Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами є не досить ефективним. Не зважаючи на значно більшу, ніж у будь-якій європейській країні концентрацію земель у одного виробника, ефективність одного гектара сільгоспугідь в Україні є суттєво нижчою.

Формально висока частка сільськогосподарського виробництва в українському ВВП у порівнянні з іншими країнами пояснюється дуже низьким загальним рівнем ВВП України у порівнянні з іншими країнами і досить великою площею сільгоспугідь.

Ігор Абрамюк, 06.02.12


 [1] графічне представлення матеріалу, що описаний у цій аналітичній записці, див. у файлі: Agriculture, UA vs other Countries_v.1.1.ppt

[2] http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

[3] жирним курсивом виділені ті індикатори, дані за якими завантажено у окремі excel-файли та піддано аналізу

[4] ..\..\References\World Bank\Data\Rural population (% of total population).xls

[5] слід зауважити, що дані за цим показником по Білорусі відсутні у базі даних з 1995 року

[6] ..\..\References\World Bank\Data\Arable land (% of land area).xls

Comments are closed.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94