На головну Написати листАналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо третейських угод)

Метою проекту є унормування практики застосування норм Господарського та Цивільного процесуального кодексів України, запобігання створенню умов для існування колізій та двозначного трактування положень чинного законодавства.

Реєстр. № 9013 від 18.07.2011 №_
Адреса для ознайомлення: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40950
Назва проекту НПА:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо третейських угод)

Суб’єкт ініціативи: Народні депутати України - Д.Ю. Шпенов, М. М. Рудченко
Короткий зміст (суть) проекту: Метою проекту є унормування практики застосування норм Господарського та Цивільного процесуального кодексів України, запобігання створенню умов для існування колізій та двозначного трактування положень чинного законодавства.
Характер НПА: Проект закону

Ризик:

Позитив:
Не вбачається
Негатив:
1. Речення „Третейська угода може бути укладена до звернення до господарського суду”, яким пропонується доповнити статтю 12 Господарского процесуального кодексу (ГПК) (Справи, підвідомчі господарським судам) є недоречним з наступних міркувань. По-перше, зміст норми має не процесуальний, а матеріальний характер. По-друге, словосполучення „до звернення” є абстрактною категорією неконкретизованою в часі, а тому не може бути обставиною, з настанням якої учасники правовідносин мають вчиняти певні дії. А по-третє, саме формулювання запропонованого доповнення є таким, що неоднозначно може тлумачитися.

Те ж саме стосується й тих новел, в яких вживається словосполучення „до звернення”.

2. Нове формулювання пункту 5 частини першої ст. 80 ГПК у разі прийняття може внести ще більше незрозумілостей при практичному застосуванні норми, оскільки є заплутаним. Незрозумілими залишаються: яка сторона у справі та чому від неї надходить  заперечення проти вирішення, а не клопотання. Пропоную як варіант коментований пункт викласти у такій редакції  „5) сторони звернулися із спільним клопотанням про припинення провадження у справі у зв’язку із передачею наявного спору на вирішення до третейського суду;”.

3. Невдалим є й запропоноване нове формулювання статті 12 Закону України „Про третейські суди” (Види і форма третейської угоди), зокрема „Третейська угода може бути укладена до звернення до суду загальної юрисдикції у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.”

Це пояснюється тією обставиною, що немає потреби уточняти коли сторони мають укладати третейську угоду (мається на увазі, що таку угоду сторони можуть укладати, як за відсутності спору, так і при його наявності, незалежно від того, чи звернулися вони до суду за його вирішення чи ні. Вважаю, що немає потреби звужувати право звернення до суду лише до суду загальної юрисдикції, оскільки у нас в державі існують ще й спеціалізовані суди, до яких належать й господарські суди. Пропоную залишити статтю 12 Закону у чинній редакції і не піддавати її непотрібним змінам.

Висновки, пропозиції: Потребує доопрацювання. Від словосполучення „до звернення” варто відмовитися.
Інша інформація щодо НПА (якщо є):
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94