На головну Написати листПроект Закону про державну службу №8603 від 15.03.2011 р.

Проектом Закону пропонується визначити основи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і правового захисту.

Реєстр. №

8603 від 25.03.2011 р.

№_
Адреса для ознайомлення: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39999
Назва проекту НПА:

Проект Закону про державну службу

Суб’єкт ініціативи: Президент України
Короткий зміст (суть) проекту: Проектом Закону пропонується визначити основи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і правового захисту.
Характер НПА: Проект закону
Відповідність НПА до чинного законодавства України: Суперечить чинному законодавству
Ризик: Негатив: Позитив:
1. Поділ посад державної служби на групи А, Б, В, Г, Д та підгрупи.

2. У визначенні поняття «державний службовець» привертає увагу акцентування перебування особи у публічно-правових відносинах з державою як  вирішальної ознаки цього поняття. Таке відмежування відносин на державній службі від сфери приватно-правових суспільних зв’язків (на противагу публічним) є досить штучним і не зовсім правильним. Державні службовці як представники публічної держави та її органів наділені владно-управлінськими повноваженнями вирішувати політичні, державні, соціально значимі завдання, і звичайно є суб’єктами публічного права.

3. Невдалою є спроба встановити у визначення поняття “державний службовець” межі поширення статусу державного службовця  через перелік окремих напрямків діяльності державного органу, а не усього апарату (п. 2 ч. 1 ст. 1 проекту). Включення такого виду державно-службової діяльності, як «здійснення інших заходів, безпосередньо пов’язаних із реалізацією завдань і функцій держави», залишає запропонований перелік відкритим для подальшого розширення сфери державної служби, хоча інші положення проекту, як вбачається, навпаки, спрямовані на її звуження.

4. Непоширення дії законопроекту на: 1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України; 2) помічників-консультантів народних депутатів України; 3) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, та суддів; 4) працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування; 5) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання державної форми власності; 6) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.

5. Пропозиція поширити дію закону, проект якого пропонується, на службовців органів влади Автономної Республіки Крим (п. 3) ч. 1 ст. 1).

6. Встановлення заборони для державних службовців: бути членами політичних партій (ч. 2 ст. 11 проекту); брати участь у передвиборній агітації, крім випадків його реєстрації кандидатом на виборну посаду (ч. 3 ст. 11 проекту). Згідно з проектом особа, яка вступає на державну службу, зобов’язана до призначення на посаду державної служби припинити членство у політичній партії (ч. 4 ст. 15). Порушення згаданого обмеження є дисциплінарним проступком (п. 12 ч. 2 ст. 54) та тягне дисциплінарну відповідальність у вигляді звільнення (п. 5 ч. 1 ст. 42).

7. Законопроектом не враховується та оставина, що частина державних службовців нині є членами політичних партій, і з набранням чинності цим Законом має бути звільнена з державної служби у зв’язку з порушенням згаданої заборони (п. 5 ч. 1 ст. 42). Однак, проект не містить будь-яких перехідних положень, які б дозволили цим державним службовцям виконати згадані вимоги закону.

Висновки, пропозиції: Законопроект потребує суттєвого доопрацювання
Інша інформація щодо НПА (якщо є):
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94