На головну Написати листОднакові терміни з різним змістом

Однією з типових помилок законодавчої техніки, яка можу суттєво вплинути на практичне застосування правових норм є використання в одному законі кількох термінів, які мають однакове написання, але різний зміст. Дуже часто це є наслідком застосування для терміну слів омонімів - слів, які при однаковому написанні та звучанні мають різне значення. Наприклад з шкільної практики чи повсякденного життя нам відомо: коса - волосся, коса - знаряддя праці; акт - документ, акт - статевий; акт - відплати і т.п.

Застосування таких слів у законах має бути максимально обмеженим, а застосувавши таке слово для терміну, слід дати чітке визначення і більше в тексті закону в жодному разі не застосовувати це слово у іншому значенні.

Приклад: законопроект «Про адміністративно-територіальний устрій України», розробник Мінрегіонбуд, жовтень 2010

«Стаття 2. Система адміністративно-територіального устрою України

1. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села, які є адміністративно-територіальними одиницями.

2. Адміністративно-територіальна одиниця - це цілісна частина території України, визначена відповідно до Конституції України та цього Закону з метою створення територіальної основи діяльності державних органів, територіальних громад та органів місцевого самоврядування.

3. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці трьох рівнів:

перший рівень - Автономна Республіка Крим, області, міста зі спеціальним статусом - Київ та Севастополь;

другий рівень - райони;

третій рівень - міста (за винятком міст Києва та Севастополя), селища, села.

4. Міста, селища, села як населені пункти поділяються на міські та сільські.

До міських населених пунктів належать міста та селища.

До сільських населених пунктів належать села.»

Як бачимо із статті 2 закону, термін - село(селище, місто) означає в одному випадку - адміністративно-територіальну одиницю, в іншому населений пункт. Таке накладання штучно створеної юридичної конструкції - адміністративно-територіальної одиниці на зрозумілий усім термін - село(селище, місто), як населений пункт породжує проблеми у самому законопроекті, а в реальному житті призведе до значних негативних наслідків.

Так у статті 12 визначається, що таке село, як АТО: «Село - це адміністративно-територіальна одиниця з переважно сільською садибною забудовою і кількістю населення, яка, як правило, становить не менш як 200 жителів…» , а стаття 14 вводить новий термін «невеликі поселення» і встановлює: «Невеликі поселення, що не відповідають вимогам, установленим у статтях 10, 11, 12 цього Закону, … не є окремими адміністративно-територіальними одиницями і разом з їх територією з урахуванням пропозицій жителів цих поселень та відповідних сільських, селищних, районних рад, районних державних адміністрацій включаються в установленому порядку до складу, як правило, найближчих сіл, селищ відповідного району.»

Отже зрозуміти статтю 12 можна таким чином, що близько 25% українських сіл, а саме така їх кількість має населення менше 200 осіб, буде ліквідовано шляхом приєднання до інших сіл. Звичайно є сумнів, що автори проекту саме це мали на увазі, але так виходить із тексту законопроекту, саме через об’єднання під одним терміном різних змістовних наповнень.

Мало того, за новим проектом територія села(селища , міста) включатиме і навколишні території, тобто між ними не буде так званих «нічийних» територій - всі території знаходитимуть в межах села(міста, селища). Тут відразу виникне питання і щодо режиму руху транспорту - в межах і поза межами села(міста, селища), тобто все одно виникне потреба розділити де закінчується село, як АТО, а де, як населений пункт.

Напевне не випадково у більшості держав світу поняття адміністративно-територіальної одиниці розведене від поняття населеного пункту. Є місто і є комуна (гміна, община, і т.п).

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94