На головну Написати листЗМІНИ, що вносяться до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку. Постанова № 233 від 2 березня 2010 р.

 

 

 

«Дослідження змістової частини тексту нормативно-правового акту»

Дата:  
 
Номер,дата реєстрації: Постанова №233 від 2 березня 2010 р.
Адреса для ознайомлення: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=751-2007-%EF 
Назва проекту НПА: «ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку»
Суб’єкт ініціативи: Кабінет Міністрів України
Короткий зміст (суть) проекту: Відповідно до закону України Про стимулювання розвитку регіонів який передбачає розробку даної постанови. Внесено зміни в постанову про Порядок підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку.
Характер НПА: Постанова КМУ
Висновки, пропозиції: Висновок: Запропонована редакція постанови вносить деякі не зрозумілі пом’якшення щодо протоколу намірів та виходячі з цього ризики та ускладнення в узгодженнях норм угоди Регіонального Розвитку.Розпис норми співфінансування можливо принесло б більше користі якби була виписана більш чітко Та з уточненнями щодо розміщення об’ектів обласного та районного значення.
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  
           

Аналіз можливих ризиків від впровадження

«ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку»

Номер,дата реєстрації: ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 233

Короткий зміст:
Відповідно до закону України Про стимулювання розвитку регіонів який передбачає розробку даної постанови. Внесено зміни в деякі пункти Постанови №751 від 23 травня 2007 р. про Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди.

Стара Постанова Зміни, що внесено коментар
6. З метою узгодження намірів та дій під час підготовки проекту угоди Мінекономіки за участю Міністерства регіонального розвитку та будівництва, представників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради складає проект протоколу намірів щодо укладення угоди (далі - протокол намірів). 6. З метою узгодження намірів та дій під час підготовки проекту угоди Мінекономіки за участю Міністерства регіонального розвитку та будівництва, представників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради може складати проект протоколу намірів щодо укладення угоди (далі - протокол намірів). Пом’якшується норма щодо протоколу намірів який стає не обов’язковим.Але складання протокол намірів дозволяє узгоджувати позиції угоди регіонального розвитку з органами виконавчої влади, що досить не просто та часто потребує багатьох ітерацій. 

Якщо угода розробляється без протоколу намірів, то процедура її узгодження та ухвалення може бути дуже довгою, а внесення змін при узгодженні займе ще дуже багато часу (винесення на сесію обласної ради, голосування і т .ін.).

 

Загалам цю норму можна вважати негативною хоча з першого погляду так не здається.

 

Пропонуємо це питання залишити в попередній редакції постанови.

 

11. Протокол намірів та інші необхідні матеріали з питань укладення угоди надсилаються Мінекономіки заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування для підготовки пропозицій щодо визначення спільних заходів.

Одержані протягом місяця від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо визначення спільних заходів узагальнюються Мінекономіки та виносяться на розгляд робочої групи.

11. Протокол намірів (за наявності) та інші необхідні матеріали з питань укладення угоди надсилаються Мінекономіки заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування для підготовки пропозицій щодо визначення спільних заходів.Одержані протягом місяця від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо визначення спільних заходів узагальнюються Мінекономіки та виносяться на розгляд робочої групи.

13. Проект угоди готується відповідно до типової угоди і вимог законодавства з урахуванням строків, визначених у порядку розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834). При цьому фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного бюджету передбачається лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.

13. Проект угоди готується відповідно до типової угоди і вимог законодавства з урахуванням строків, визначених у порядку розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834). При цьому фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного бюджету передбачається лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.

Рекомендовані розміри співфінансування для об’єктів будівництва та реконструкції:

для кожного з об’єктів, розташованих у мм. Києві та Севастополі, містах обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, - не менш як 50 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта;

для кожного з об’єктів районного значення та тих, що розташовані в містах районного значення, - не менш як 20 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта;

для об’єктів комунальної власності сільських та селищних територіальних громад - не менш як 10 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта.”.

Даним розширеним пунктом вноситься поняття: Інші джерела співфінансування, та введено розмір цього співфінансування, Наявність цієї норми позитивно зменьшує лобізм областей, тепер всі області ставляться в рівні умови.

 

Використання не визначеного законодавством терміну об’єкт районного значення не дозволяє чітко застосовувати цю норму.

Взагалі в постанові використовується прив’язка об’єктів до різних понять якщо в областях і районах до обласного і відповідно районного значення, то в сільській місцевості до комунальної власності. Що є не зрозуміли та ускладнює використання даної норми

 

Наявність в даній постанові норми розташування об’єктів не дає чіткої відповіді на питання фінансування об’єктів обласного, районного значення розташованих у районі, селі та (можлива ситуація, що об’єкт обласного значення, як то туберкульозний диспансер розташований у селі і т.ін.).

 

Пропонуємо:

Ввести додаткові термінологічні роз’яснення:

Для об’єктів які забезпечують послугами мешканців області розмір співфінансування не менш як 50 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта.

Для об’єктів які забезпечують послугами мешканців району - не менш як 20 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта.

Для об’єктів які забезпечують послугами мешканців сільських та селищних територіальних громад - не менш як 10 відсотків суми коштів, передбачених на фінансування об’єкта

 

Ввести пункт 14 в якому зазначити прив’язку заходів з фінансування об’єктів до Стратегій економічного та соціального розвитку областей та Генеральної схеми планування території України.

Та при узгодженні з Міністерством регіонального розвитку та будівництва, міністерство перевіряє відповідність об’єктів Схемі планування територій області та Генеральній схемі планування територій України.

 

Висновок:

Запропонована редакція постанови вносить деякі не зрозумілі пом’якшення щодо протоколу намірів та виходячі з цього ризики в узгодженнях норм угоди.

Розпис норми співфінансування можливо принесло б більше користі якби була виписана більш чітко.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94