На головну Написати листАналіз можливих ризиків від впровадження «Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо розвитку підприємництва»

Аналіз можливих ризиків від впровадження «Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо розвитку підприємництва»

 

 

«Дослідження змістової частини тексту нормативно-правового акту»

Дата:  
 
Номер,дата реєстрації: 6233 від 29.03.2010
Адреса для ознайомлення: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37348 
Назва проекту НПА: «Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо розвитку підприємництва»
Суб’єкт ініціативи: Народний депутат України  ініціатор: Королевська Н.Ю. VI скликання
Короткий зміст (суть) проекту: Формально законопроекту орієнтований на надання підприємцям додаткових прав у відносинах з органами місцевого самоврядування. Насправді нових правових норм, які б давали підприємцям такі додаткові реальні права чи пріоритети законопроектом не передбачено. Всі пропоновані норми у тій чи іншій мірі або уже передбачені законом про місцеве самоврядування та іншими законами, або навпаки ускладнять діяльність, як підприємців, так і органів місцевого самоврядування.Більшість запропонованих у проекті правових конструкцій є не досконалими і можуть по різному тлумачитись на практиці, що призведе до додаткових проблем із їх застосуванням.
Характер НПА: Проекту Закону
Висновки, пропозиції: Висновок: Запропонований законопроект у даному вигляді є не прийнятним для ухвалення, оскільки містить додаткові корупційні ризики та обтяжує діяльність підприємців, через недосконалість правових норм, застосованих у проекті. Розгляд цього проекту має відбуватись відповідно до вимог закону «Про засади державної регуляторної політики». При розгляді законопроекту варто витримати процедури визначені законом «Про асоціації місцевого самоврядування», оскільки законопроект прямо стосується питань, консультації з яких бажано провести відповідно до вказаного закону.Для доопрацювання законопроекту бажано чітко локалізувати проблеми взаємовідносин підприємців з органами місцевого самоврядування, які не можливо вирішити в рамках чинного законодавства.
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  
           

Аналіз можливих ризиків від впровадження
«Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо розвитку підприємництва»

Номер,дата реєстрації: 6233 від 29.03.2010
Сесія реєстрації: 6 сесія VI скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Останній етап: Вручено для ознайомлення (30.03.2010)
Ініціатор(и) законопроекту: Королевська Н.Ю. VI скликання  

Короткий зміст проекту:

Формально законопроекту орієнтований на надання підприємцям додаткових прав у відносинах з органами місцевого самоврядування. Насправді нових правових норм, які б давали підприємцям такі додаткові реальні права чи пріоритети законопроектом не передбачено. Всі пропоновані норми у тій чи іншій мірі або уже передбачені законом про місцеве самоврядування та іншими законами, або навпаки ускладнять діяльність, як підприємців, так і органів місцевого самоврядування.

Більшість запропонованих у проекті правових конструкцій є не досконалими і можуть по різному тлумачитись на практиці, що призведе до додаткових проблем із їх застосуванням.

Чинний закон Зміни, що пропонуються коментар
Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад…3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад…3. Органи місцевого самоврядування у визначених законом випадках можуть ініціювати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, щодо здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

 

Проектом пропонується в частині 3 статті 18 вилучити положення, що органи місцевого самоврядування(ОМС) можуть організовувати проведення перевірок юридичних осіб з питань здійснення делегованих повноважень. Таке вилучення не веде до втрати права ОМС на такі перевірки, оскільки вони передбачені в інших статтях закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (див. додаток 1)Крім того, ОМС згідно до статті 19 Конституції України (КУ) діють виключно на підставі і в спосіб, визначений законом. Тому у разі передбачення законом про МС чи іншими законами права ОМС на перевірки юридичних осіб, зміна, запропонована цим проектом не матиме значення.
  4. Органи місцевого самоврядування розглядають та приймають відповідні рішення щодо проблемних питань, внесених суб’єктами господарювання як безпосередньо, так і через громадські об’єднання підприємців, місцеві та регіональні галузеві ради, які діють на відповідній території.  Нова частина 4 статті 18 не дає жодних додаткових прав суб’єктам господарювання, оскільки порядок внесення на розгляд органів місцевого самоврядування ( а це місцева рада, виконком та сільський, селищний , міський голова) визначаються іншими статтями закону про МС та відповідними регламентами, ухваленими радою чи виконкомом.Крім того, введення оціночного поняття «проблемне питання» дає змогу ОМС самому визначати ступінь «проблемності» та відповідно навіть не брати його до розгляду. До цього додають ще ціла низка понять, не визначених законом про МС - «місцева галузева рада», «регіональна рада». Можлива проблема визначення «відповідної території» щодо статусу ради.Натомість чинна редакція статей
  5. Керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності можуть брати участь у засіданнях відповідних органів місцевого самоврядування з розгляду питань, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання. Якщо уявити, наприклад місто Дніпропетровськ, де міська рада розглядає питання введення нової ставки комунального податку, скориставшись з таким формулюванням цієї правової норми, можна заблокувати роботу ради(перед тим виконкому), оскільки суб’єктів господарювання, платників комунального податку у місті можуть бути тисячі. Якщо потрібно, аби керівники юридичних осіб, брали участь у засіданнях, де розглядається питання, щодо саме їхньої юридичної особи, то правову норму слід виписати саме таким чином.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язкуДо відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:а) власні (самоврядні) повноваження:

 

   
8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;  

 

8) організація місцевих ринків, затвердження планів територій ринків незалежно від форми власності з урахуванням пропозицій та рекомендацій відповідної галузевої ради підприємців та громадських об’єднань підприємців;  Складністю використання нової норми відразу стане не визначеність терміну - «план території ринку», як цей термін співвідноситься з містобудівною та проектною документацією.Яким чином при затвердженні «планів території ринків» мають враховуватись пропозиції різних об’єднань підприємців, які можуть бути суперечливими між собою чи не відповідати ДБН, або іншим нормативним актам? Норма є проблемною і потребує серйозного уточнення.
  83) виявлення ринків стихійної торгівлі, обговорення з громадськістю місця їх розташування та створення тимчасових комунальних ринків;  «Стихійна торгівля» може ототожнюватись із встановленим кодексом законів про адміністративні правопорушення терміном «торгівля з рук у невстановлених місцях» (стаття 160). (додаток 2) 
  б) делеговані повноваження:12) ведення реєстру ринків;13) затвердження планів, порядків проведення реконструкції (переобладнання, модернізації) ринків з обов’язковим зазначенням джерел фінансування таких робіт. Якщо вводиться новий реєстр ринків(п. 12), який є відмінним від чинного порядку реєстрації юридичних осіб, то по-перше потрібно для цього законопроекту виконати процедуру передбачену Законом «Про засади державної регуляторної політики», по-друге передбачити порядок ведення реєстру.Що стосується п.13), то це може стосуватись лише комунальних ринків, для приватних юридичних осіб це додаткове втручання у господарську діяльність та нові обтяження, що містять корупційні ризики.Впровадження додаткових регуляторних навантажень несе також ризик погіршання рейтингу економічної свободи і може ввести Україну до списку держав, які погіршили регулювання бізнесу.
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови4. Сільський, селищний, міський голова:  Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови4. Сільський, селищний, міський голова:   
17) веде особистий прийом громадян; 17) веде особистий прийом громадян не рідше ніж два рази на місяць, у тому числі суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на відповідній території;  Введення доповнення щодо підприємців, які діють на відповідній території фактично звужує право на прийом сільським, селищним і міським головою, оскільки з’являється необхідність підтверджувати поширення діяльності на територію громади.
  181) організовує утворення місцевих галузевих рад підприємства за участю підприємців відповідних галузей;  Бізнес є вільним від втручання публічної влади щодо власної самоорганізації. Якщо всі підприємці, крім одного, не бажають об’єднуватись, останній може звертатись до суду на бездіяльність голови?
Стаття 47. Постійні комісії ради…4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Пропонується додати абзац: Пропозиції відповідних галузевих рад підприємців до проектів рішень ради в обов’язковому порядку розглядаються на засіданнях постійних комісій.

 

Норма не повна, її реалізація може привести до нових конфліктів між підприємцями і ОМС, оскільки відсутні вимоги щодо письмової форми пропозицій, що вони мають бути подані у строки, визначені регламентом і т.п..

Висновок:

Запропонований законопроект у даному вигляді є не прийнятним для ухвалення, оскільки містить додаткові корупційні ризики та обтяжує діяльність підприємців, через недосконалість правових норм, застосованих у проекті. Розгляд цього проекту має відбуватись відповідно до вимог закону «Про засади державної регуляторної політики». При розгляді законопроекту варто витримати процедури визначені законом «Про асоціації місцевого самоврядування», оскільки законопроект прямо стосується питань, консультації з яких бажано провести відповідно до вказаного закону.

Для доопрацювання законопроекту бажано чітко локалізувати проблеми взаємовідносин підприємців з органами місцевого самоврядування, які не можливо вирішити в рамках чинного законодавства.

Довідкова інформація:

Додаток. А

Можливості контролю юридичних осіб з питань делегованих повноважень, передбачені окремими статтями Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

б) делеговані повноваження:

 

 

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального  господарства, побутового, торговельного   обслуговування, громадського харчування,   транспорту і зв’язку

б) делеговані повноваження:

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за  належною експлуатацією та організацією обслуговування населення  підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та  громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,  зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших  об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними,  безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і  об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на  експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з  охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог  законодавства; ( Підпункт 2 пункту “б” статті 30 в редакції Закону  N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

 

 

 

 

10) облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна  незалежно від форм власності; { Підпункт 10 пункту “б” статті 30  із змінами, внесеними згідно із Законом N 1878-VI ( 1878-17 ) від  11.02.2010 }

Додаток Б.

Витяг із Кодексу про адміністративні правопорушення

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах,  під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях - тягне за собою накладення штрафу від одного до семи  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -  тягне за собою накладення штрафу від шести до п’ятнадцяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  предметів торгівлі.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94