На головну Написати листПро початок моніторингу сайтів органів державної влади.

З першого березня 2010 року Інститут громадянського суспільства починає моніторинг нормативно-правових актів, ухвалених центральними органами влади та оприлюднених на офіційних веб-представництвах (сайтах) в мережі Інтернет, а також проектів нормативно-правових актів у сферах визначених  технічним завданням та з застосуванням розроблених нами методичних рекомендацій.

Технічне завдання до
Проведення поточного моніторингу нормативно-правових актів, ухвалених центральними органами влади та оприлюднених на офіційних веб-представництвах (сайтах) в мережі Інтернет, а також проектів нормативно-правових актів у визначених сферах.

Далі по тексту вживаються такі скорочення чи абревіатури:

1. Нормативно-правові акти - НПА.

2. Проекти нормативно-правових актів - проекти НПА.

3. Угоди щодо регіонального розвитку - Угода.

4. Міністерство регіонального розвитку та будівництва -Мінрегбуд;

5. Міністерство економіки - Мінекономіки, МЕУ.

6. Міністерство фінансів України - МФУ.

7. Центральні органи державної влади - ОДВ.

8. Верховна Рада України - ВРУ.

9. Кабінет Міністрів України - КМУ.

10. Методика моніторингу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, ухвалених центральними органами влади та оприлюднених на офіційних веб-представництвах (сайтах) в мережі Інтернет. Аналіз проектів НПА на предмет ефективності та якості. Методичні рекомендації - Методичні рекомендації.

11. Моніторинг нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів. Аналіз нормативно-правових актів - - Моніторинг, Моніторингові роботи (поточні роботи з проведення моніторингу та аналізу нормативних документів, проведення досліджень).

12. Інститут громадянського суспільства - ІГС.

13. Інформування громадськості  - Інформування.

•1. Загальні положення

1.1. Моніторинг має буде проведений у відповідності до мети, цілей, завдань, порядку та в повному обсязі робіт, що визначені Методичними рекомендаціями. (Методичні рекомендації є обов’язковим додатком до Т.З.)

1.2. Переважна частина робіт, необхідних для проведення Моніторингу, має виконуватись силами та ресурсами ІГС. В окремих випадках частина робіт, яка потребує детального вивчення та проведення фахового, детального дослідження, має виконуватись залученими фахівцями, котрі є  експертами у обраних  для проведення Моніторингу напрямках.

1.3. Якщо в ході проведення поточного моніторингу буде виявлена об’єктивна необхідність у внесенні змін або доповнень до положень Методичних рекомендацій, та у разі, якщо такі зміни можуть суттєво покращити, спростити або прискорити виконання робіт без втрати головної мети, порядку та якості результатів Моніторингу, про такі зміни або доповнення працівник, який пропонує внесення змін, доповнень повідомляє керівника.

1.3.1. Внесенні зміни або доповнення мають бути зазначенні у примітках до відповідних пунктів чи підпунктів Методичних рекомендацій. У примітках  має зазначатись причина змін або внесеного доповнення з обов’язковим обґрунтуванням таких змін або доповнень. 

1.4. Моніторинг має проводитись у таких сферах:

 • розвиток місцевого самоврядування в Україні;
 • регіональний розвиток;
 • підготовка, проведення реформи АТУ.

1.5. Головними цілями та завданнями, що забезпечують виконання моніторингу відповідних напрямків (п.1.4.), мають бути:

1. визначення загальної продуктивності нормотворчої діяльності обраних до моніторингу ОДВ, якості розроблених, ухвалених ними документів;

2. виявлення важливих проектів НПА для подальшого проведення аналізу змісту документу на предмет:

- відповідності потребам суспільства,

- спрямованості (децентралізація або централізація влади),

- наявності корупційних ризиків,

- відповідності НПА до чинного законодавства України, державних програм, стратегій,

- залученні громадськості до публічного управління,

- наслідків прийняття проекту НПА, вироблення та направлення пропозицій відповідальному за підготовку органу ОДВ.

3. проведення оперативного реагування: на оприлюднені ОДВ проекти НПА, Накази та Угоди, що не відповідають реальним потребам суспільства та становлять небезпеку у разі їх прийняття для зазначених напрямків, мають бути здійснені:

- підготовка та поширення інформаційних приводів з роз’ясненнями наслідків прийняття такого НПА, розробленими пропозиціями щодо їх усунення, або шляхами мінімізації  таких наслідків. Інформаційні повідомлення надсилаються відповідальному за підготовку органу влади, а також  ГО, ЗМІ, представникам місцевої влади.

- Підготовка та поширення інформаційного бюлетеня «Вісник Інституту громадянського суспільства» з напрацьованими поточними результатами моніторингу. Вісник має поширюватись серед народних депутатів, працівників апарату ВРУ, міністерств, розміщатись на ресурсах ІГС, Громадського простору.

- Проведення поточного  збору та узагальнення «типових помилок» котрі з’являються на етапі підготовки проектів НПА, з метою подальшого вироблення пропозицій, загальних принципів або правил щодо унеможливлення появи або уникнення «помилок», та формуванню єдиної державної політики, що можуть застосовуватися в ОДВ, обраних до Моніторингу.

1.5.1. Цілі та завдання, зазначенні в п.1.5., мають бути використанні виконавцями як (головні) чинники, що формують види та перелік завдань до проведення Моніторингу, а також можуть бути використанні як структурна схема з підготовки та викладення інформації описових частин звітних документів про проведенні роботи, що можуть використовуватись для отримання кількісних та якісних показників проведених робіт.

1.6. Моніторинг  має проводитись у термін з 01.03.2010 до 01.03.2011рр.

2. Особливі вимоги до проведення поточного Моніторингу

2.1. Проведення поточного Моніторингу має забезпечуватися постійним та системним процесом з  відстеження появи нових та руху оприлюднених нормативних документів на офіційних веб - представництвах таких центральних ОДВ:

- Верховна Рада України (http://zakon.rada.gov.ua/);

- Кабінет Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua/control/ );

- Міністерство регіонального розвитку та будівництва (http://www.minregionbud.gov.ua/ )

- Міністерство економіки України (http://me.kmu.gov.ua/ )

- Міністерства фінансів України (http://minfin.kmu.gov.ua/)

2.2. Нові, оприлюдненні проекти НПА, Угоди та Накази Мінрегбуду, Мінекономіки мають бути  систематизовані по суб’єкту ініціативи (розробнику НПА) та напрямках вказаних пп.1.4. для подальшого їх опрацювання відповідальним працівником і оперативним поширенням підготовленої інформації серед зацікавлених громадян, організацій, тощо.

2.3. Особливими умовами забезпечення поточного Моніторингу для досягнення мети та цілей Методичних рекомендацій має стати робота з:

- проведення аналізу законопроектів ВРУ, КМУ, що стосуються місцевого самоврядування, розвитку регіональної політики, реформування АТУ;

- проведення аналізу оприлюднених проектів Постанов та ухвалених постанов ВРУ, КМУ, що стосуються питань місцевого самоврядування, розвитку регіональної політики, підготовки і проведенні реформи АТУ;

- проведення аналізу нормативно-правових актів (НПА) (наказів) Мінекономіки, МФУ, та Мінрегбуду України щодо побудови оптимальної моделі АТУ України, підготовки та проведенні реформи АТУ;

- проведення аналізу оприлюднених та проектів НПА Мінрегбуду на предмет оцінки впливу акта на регіональний розвиток; діяльністі органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій; державних та регіональних програм, котрі реалізуються в областях України, реформування АТУ.

- розробка та підготовка досліджень, пропозицій щодо формування єдиної державної політики в сфері розвитку в Україні місцевого самоврядування, регіонального розвитку, посилення органів місцевого самоврядування та реалізації необхідної для України реформи АТУ;

- підготовка та поширення розгорнутих прес-релізів для ЗМІ (прес-релізи мають готуватись та поширюватись лише в екстрених випадках - коли НПА, в разі його прийняття,  може зашкодити обраним напрямкам Моніторингу;

- оперативне, своєчасне та системне поширення інформації зацікавленим суб’єктам шляхом адресної електронної розсилки інформації громадським організаціям, органам державної влади, висвітлення інформації на власному сайті та ресурсі Громадського простору;

- проведення аналізу НПА, Угод на предмет відповідності потребам та умов угоди до вже існуючих та затверджених місцевою владою напрямків розвитку регіону \ області;

- видання та поширення серед депутатів та органів виконавчої влади бюлетеня з результатами моніторингу (Вісник Інституту громадянського суспільства, три номера Вісника);

- створення на сайті ІГС окремого розділу для висвітлення процесу та результатів моніторингу.

Зазначений перелік завдань не є повним і може бути зменшений або доповнений відповідно до п.1. п.п.1.3. та 1.3.1.

2.4. Відповідно до мети та цілей Методичних рекомендацій напрацьовані в процесі Моніторингу матеріали можуть бути використанні як основні принципи до формування і реалізації нових ініціатив, використання яких має забезпечити:

 • - реалізацію системного підходу в законотворчому процесі в означених напрямках моніторингу;
 • - отримання інформації громадськістю про підготовленні, оприлюдненні та ухваленні рішення із доступними та зрозумілими коментарями, поясненнями їх змісту та виявленими ризиками що можуть настати після прийняття такого НПА, Угоди в обраних напрямках Моніторингу.
 • - покращення розуміння громадськості щодо необхідності в громадському контролі процесу підготовки та прийняття рішень ОДВ через громадські об’єднання, організації, приватні ініціативи, тощо;
 • - дотриманню вимог чинних НПА щодо міжнародних зобов’язань України в сфері розвитку місцевого самоврядування, регіонів, реформи АТУ;
 • - становленню та розвитку законодавства, необхідного для формування спроможних суб’єктів місцевого самоврядування в Україні;
 • - запровадження ОДВ вироблених ІГС загальних принципів та правил щодо формування та проведення державної політики в обраних напрямках моніторингу;
 • - створення додаткових можливостей для посилення інститутів громадянського суспільства в Україні та створення ефективної публічної влади;
 • - продовження процесу формування механізмів взаємодії громадськості та публічної адміністрації на всіх рівнях;
 • - позитивний вплив на вирішення проблеми неналежного виконання ОДВ та посадовими особами, що задіяні в процесі підготовки НПА, що спрямованні на регулювання обраних для моніторингу напрямків;
 • - зменшення ризиків для становлення місцевого самоврядування, громадських організацій в Україні.

•3.                  Вимоги до структури та змісту аналізу НПА та проектів НПА

•3.1.            Виконання робіт, завдань з проведення поточного Моніторингу та фіксації отриманих результатів (досліджень, аналізу НПА, Наказів, Угод) має будуватись за такою схемою: від загального до спеціального, від принципів до процедур, відповідати розробленому порядку Моніторингу та аналізу документів (п.4.1.), визначених Методичними рекомендаціями, та у відповідності до викладених в даному ТЗ принципів та вимог.

Детальний порядок  проведення поточного моніторингу, аналізу НПА та проектів НПА, Угод, з зазначенням  термінів проведення робіт, фіксацією результатів проведених робіт,  містяться в положеннях пп..4.1.-5.2. Методичних рекомендацій.

4. Інформування громадськості. Вимоги до структури, мови викладення та об’єму матеріалу

4.1. Інформування має бути важливою складовою при реалізації затверджених Методичними рекомендаціями та ТЗ  завдань і робіт. Інформування має проводитись систематично,  протягом всього терміну реалізації, який зазначений в п.1.6. цього ТЗ.

4.2. Інформування має проводитись в найкоротші терміни, а саме після отримання результатів Моніторингових робіт та редагування тексту.

4.2.1. В окремих випадках, таких як: виявлення або оприлюднення, ухвалення «небезпечного» НПА, Інформування проводиться відразу після проведення аналізу НПА, або відповідно до положень ТЗ (детальний аналіз залученими фахівцями).

4.3. В процесі поточних Моніторингових робіт можуть бути зміни в частині недотримання зазначених термінів та  порядків Інформування, включно з реалізацією запланованих робіт та завдань. Причини таких змін (недотримання затверджених термінів та порядків робіт у цьому ТЗ) напряму залежать від політичної ситуації в країні, та\або безпосередньо від продуктивності нормотворчої діяльності у обраних сферах ОДВ.

4.4. Інформування має проводитись шляхом  розповсюдження даних, отриманих та напрацьованих в процесі Моніторингових робіт, які визначені в положеннях п.2.3. ТЗ. Інформація розповсюджується наступними видами  інформаційних повідомлень, приводів*:

1) «Звіти про проведення поточного моніторингу НПА» (за відповідний термін) - інформаційне повідомлення; зазначаються терміни, переліки виявлених та оприлюднених НПА на сайтах ОДВ за звітній період з короткими коментарями, описами, висновками (Методичні рекомендації, п.6.Додатки, пп.6.1.Таблиця №1);

2) «Звіти про проведення аналізу НПА» - містять загальні відомості про НПА, суті проекту, ризиків, відповідності до чинного законодавства України, з коментарями та пропозиціями, висновками та іншою інформацією (Методичні рекомендації, п.6.Додатки, пп.6.2.Таблиця №2);

3) «Аналізи Угод щодо регіонального розвитку..» - вказуються загальні відомості щодо Угоди, інформаційної відкритості процесу підготовки, реалізації та результатів, відповідність Угоди до пріоритетних напрямків розвитку регіону, додаткової інформації тощо (Методичні рекомендації, п.6.Додатки, пп.6.3.Таблиця №3);

4) Інформаційні бюлетені «Вісник Інституту громадянського суспільства» - інформування ОДВ про поточні роботи ІГС, розміщуються поточні результати та напрацьовані матеріали проведених Моніторингових робіт;

5) Інтернет ресурс (сайт) ІГС - має бути створений окремий розділ, що висвітлює діяльність з процесу Моніторингових робіт; розміщення інформації на порталі Громадського простору у розділі новин;

6) Адресні електронні розсилки матеріалів серед визначеної цільової групи;

7) інші інформаційні повідомлення, які стосуються поточної діяльності (оголошення про проект, новини, і т.д.), проведення оперативного розповсюдження результатів: (інформаційні приводи, прес-релізи, результати досліджень, тощо).

*Зазначений перелік інформаційних повідомлень може бути змінений, розширений, скорочений або уніфікований відповідно до нововиявлених обставин, що можуть покращити виконання робіт. Зміни вносяться лише у випадку, коли їх внесення не вплине на завдання, мету та отримання  очікуваних результатів проведення Моніторингових робіт, що затверджені положеннями ТЗ та Методичними рекомендаціями. 

Внесенні зміни або доповнення мають бути зазначенні у примітках до відповідних пунктів чи підпунктів Методичних рекомендацій. У примітках  має зазначатись причина змін або внесеного доповнення з обов’язковим обґрунтуванням таких змін або доповнень.

5. Вимоги до структури, мови викладення та об’єму матеріалу.

5.1. Структура викладення інформації визначена у затверджених Методичних рекомендаціях.

5.2. Об’єм інформації та мова викладення напрацьованого матеріалу має відповідати особливостям цільової групи, для якої підготовлений певний матеріал або інформація.

цільовою групою є представники громадських організацій, органи місцевої влади, активісти громад, а також всі небайдужі громадяни України, які цікавляться проблемами розвитку та становлення громадянського суспільства, регіональним розвитком України, проблемами реформування адміністративно-територіального устрою України, діяльністю ВРУ та ОДВ.

5.3. Загальною вимогою викладення текстових матеріалів має бути простота, доступність і зрозумілість викладення текстового матеріалу, слід уникати використання довгих речень та фраз. 

Проведення поточного Моніторингу нормативно-правових актів (НПА) і проектів НПА прийнятих та оприлюднених на офіційних веб - представництвах (сайтах) в мережі Інтернет. Аналіз проектів НПА на предмет ефективності та якості.

Методичні рекомендації.

1. Метою даної роботи є систематичне відстеження результатів нормотворчої діяльності центральних органів державної влади (ОДВ) що стосуються:

 • 1. місцевого самоврядування в Україні;
 • 2. Регіонального розвиту ;
 • 3. Підготовки та проведень необхідних для держави та суспільства реформ, побудові оптимальних моделей управління територіями та громадами.
 • 4. Укладання угод щодо регіонального розвитку між ОДВ та обласними радами
 • 5. відповідності угод до розроблених та затверджених місцевою владою (обласна рада, обласні державні адміністрації) стратегічних планів, пріоритетних напрямків розвитку регіону, області.

2.Суб’єкти моніторингу:

 • Верховна Рада України;
 • Кабінет Міністрів України;
 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва
 • Міністерство економіки України.

3.Об’єкти моніторингу:

 • Законопроекти, постанови та інші НПА ВРУ;
 • Проекти НПА КМУ;
 • Накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва;
 • Накази Міністерства економіки;
 • Угоди щодо регіонального розвитку.

•4.      Цілі та завдання моніторингу діяльності  ОДВ у сфері підготовки та ухвалення НПА:

 • 1. Визначення загальної продуктивності нормотворчої діяльності ОДВ та її якості;
 • 2. Виявлення важливих проектів НПА для подальшого аналізування змісту документу на предмет:
 • відповідності потребам суспільства,
 • спрямованості (на децентралізацію або централізацію влади),
 • корупційних ризиків,
 • відповідність НПА до чинного законодавства України, державних програм, стратегій.
 • залучення громадськості до публічного управління,
 • наслідки прийняття проекту НПА, вироблення на направлення пропозицій відповідальному органу ОДВ.
 • 3. Оперативне реагування на оприлюднені НПА які становлять небезпеку у разі їх прийняття шляхом:
 • підготовки та поширення інформаційних приводів з роз’ясненням наслідків прийняття такого НПА та розробленими пропозиціями щодо їх усунення. Інформаційні повідомлення надсилаються відповідальному за розробку органу державної влади, представникам ГО, ЗМІ.
 • підготовки та поширення інформаційного бюлетеня з отриманими результатами «Вісника Інституту громадянського суспільства» серед народних депутатів, працівників апарату ВРУ та міністерств.
 • Електронної, адресної розсилки результатів аналізу серед місцевих органів влади, ГО, тощо.
 • 4. В ході моніторингу та аналізу НПА проводиться збір та узагальнення «типових помилок» що з’являються на етапі підготовки проекту НПА. Отриманий результат слугуватиме основою для вироблення експертами пропозицій для ОДВ з підготовки загальних принципів та правил щодо формування єдиної державної політики в обраних сферах моніторингу.

Поточний моніторинг проводиться на етапах підготовки проекту (після оприлюднення проекту на сайті ОДВ) та проектів що знаходяться на розгляді в комітетах ВРУ.  

Відстеження проектів на підготовчому рівні дає можливість вчасно та оперативно реагувати та впливати на процес підготовки та ухвалення рішень ОДВ.

4.1. Порядок проведення моніторингу та фіксація результатів  :

 • протягом робочого тижня відповідальний працівник проводить пошук та систематизацію оприлюднених на офіційних сайтах НПА (проектів та прийнятих НПА) відповідно до форми (див п.6 пп.6.1. «Додатки») Таблиця №1
 • підготовлений перелік НПА коротко коментується відповідальним за це працівником, відповідно до форми (див п.6 «Додатки» п.п.1) Таблиця №2.
 • Підготовлений матеріал розповсюджується електронною розсилкою серед громадських організацій, обласних рад, ОДВ та розміщується на Інтернет-ресурсі ІГС у відповідному розділі.
 • в окремих, екстрених випадках готуються розширенні інформаційні приводи (прес-релізи для ЗМІ), якщо певний НПА містить реальну загрозу для суспільства, ОМС чи регіонального розвитку.
 • В процесі поточного моніторингу проектів НПА проводиться відбір та аналіз проектів угод щодо посилення розвитку регіонів (регіонального розвитку).

Більша частина поточних НПА аналізується командою проекту. Частина проектів що потребують детального, глибокого аналізу для вироблення чітких механізмів мінімізації ризиків та  пропозицій по удосконаленню проекту буде проводитись залученими фахівцями.

•5.      Аналіз проектів НПА та угод регіонального розвитку територій згідно визначених цілей та  завдань моніторингу (п.4.).  

5.1. порядок фіксації результатів проведеного аналізу проектів НПА (структурна схема):

 • 1. Назва проекту НПА, реєстраційний номер, суб’єкт ініціативи.
 • 2. Порядковий номер заповненої таблиці та опрацьованого НПА (використовується для спрощення систематизації результатів та внутрішньої звітності організації, стосується аналітика НПА).
 • 3. Адреса для ознайомлення з проектом НПА (адреса офіційних представництв ОДВ в мережі Інтернет).
 • 4. Короткий зміст (суть) проекту.
 • 5. характер НПА - нововведення, поліпшення, спрощення тощо. Відповідно до існуючих норм та процедур.
 • 6. Відповідність НПА до чинного законодавства України (державних програм, стратегій, міжнародних угод тощо).
 • 7. Небезпечні та можливі ризики (якщо такі є) в разі прийняття НПА: негатив\позитив.
 • 8. Висновки або пропозиції.
 • 9. Інша інформація щодо НПА.

Заповнюється таблиця №2 (див. п.6, пп.6.2.)

 • 5.2. Проведення аналізу та фіксація результатів угод щодо регіонального розвитку територій (включно з проектами угод) на відповідність до:
 • 1. реальних потреб регіону;
 • 2. пріоритетних напрямів стратегії розвитку відповідного регіону пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку;
 • 3. реалізації пріоритетних напрямків, за якими здійснюються спільні заходи центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • 4. Відкритості процесу до підготовки, реалізації та результатів реалізації угоди. Проведення громадського обговорення, врахування пропозицій громадськості.
 • 5. Очікуванні та отриманні результати виконання угоди.
 • 6. Додаткова інформація що стосується реалізації Угоди.
 • 7. Коментарі та пропозиції.
(Заповнюється таблиця №2 (див. п.6, пп.6.3.)
6. Додатки.
Документування отриманих результатів  проведеного моніторингу, аналізу.

6.1. Таблиця №1:

«Звіт про проведення поточного моніторингу НПА (за певний період часу, робочий тиждень).»

    Дата проведення моніторингу: №_
Назва НПА: Реєстр.№Дата прийняття Суб’єкт ініціативи: Короткий зміст (суть) проекту: Висновки, коментарі та пропозиції
 • 1.
         

6.2.Таблиця №2:

«Звіт про проведення аналізу НПА.»

Реєстр. №   №_
Адреса для ознайомлення:  
Назва проекту НПА:  
Суб’єкт ініціативи:  
Короткий зміст (суть) проекту:  
Характер НПА:  
Відповідність НПА до чинного законодавства України:  
Ризик: Негатив: Позитив:
   
Висновки, пропозиції:  
Інша інформація щодо НПА (якщо є):  
       

6.3.Таблиця №3: Угоди щодо регіонального розвитку

«Аналіз угод щодо регіонального розвитку на предмет відповідності напрямів стратегії розвитку відповідного регіону до Державної стратегії регіонального розвитку та потребам громадськості».

Реєстр. №   №_
Назва проекту НПА:  
Регіон:  
Термін дії угоди:  
Інформаційна відкритість процесу з підготовки, реалізації та результатів: 1.
  2.
3.

Відповідність Угоди до пріоритетних напрямів стратегії розвитку відповідного регіону

ТАК: НІ:
1 1
2 2

Заплановані спільні заходи в межах угоди:

Заплановані: Реалізовані:
1 1
2 2

Очікуванні та отриманні результати виконання угоди:

Очікувані: Отримані:
1 1
2 2
Додаткова інформація стосовно реалізації Угоди (якщо є):  
Коментарі та пропозиції:  
   
         
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94